Vi kommer til å ta kampen for en skole som ser barna som en helhet, der kropp og helse er en viktig forutsetning for god læring

UTESKOLE: Kosthold, fysisk aktivitet, trygghet og søvn spiller sterkt inn på elevenes læringsevne. Illustrasjonsfoto

UTESKOLE: Kosthold, fysisk aktivitet, trygghet og søvn spiller sterkt inn på elevenes læringsevne. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 4 år gammel

Skriver om å sikre en time fysisk aktivitet og skolemåltid.

DEL

LESERBREVDaglig leder i Polarsirkelen friluftsråd, Knut Berntsen (KB), har gjennom aviser i Nordland stilt spørsmål til oss politikere om utfordringene i norsk skole. Han tar utgangspunkt i det faktum at om lag 30 % av elevene avslutter videregående skole uten å fullføre utdanninga og videre påpeker han at mobbing er et stort problem for alt for mange barn og unge. Begge disse utfordringene har stor fokus hos skolepolitikere, men KB hevder at politikerne i hovedsak utskriver feil medisin og bare pøser ut doser av det som ikke virker. KB etterlyser både handling og nytenking og han påpeker noen åpenbare fakta som dessverre har fått alt for lite fokus:

- Ved mange skoler har knapt 50 % av ungdomsskoleelevene spist frokost før skoledagen starter, og et like stort antall spiser heller ikke lunsj.

- En alt for stor andel av skoleelevene har et kosthold basert på mye godteri.

- 25 % av 3.klassingene og 50 % av 10.klassingene har en hverdag med fysisk aktivitet som er under det som kreves for å være helsemessig forsvarlig.

- 15-20 % av elevene i grunnskolen sliter psykisk og får hjelp

- Antallet elever som sliter med helseplager som er relatert til måten de lever på, er økende.

- En rekke lærere og skoleledere rapporterer om at stadig flere elever i stadig lavere alder, kommer trette til skolestart.

Jeg og SV er helt enig med KB i hans analyse av situasjonen og jeg vil gjerne gi KB honnør for den innsats som han og Polarsirkelen friluftsråd gjør for å sette helseforebyggende tiltak på den skolepolitiske dagsorden. Det er forskingsmessig grundig dokumentert at elever som ikke har spist en skikkelig frokost og som ikke får skikkelig mat i løpet av skoledagen, de kan ikke yte maksimalt i sitt læringsarbeid. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og intellektuell yteevne er også dokumentert. Dette er en kunnskap som de fleste har kjent på kroppen, bokstavelig talt! Hvorfor blir så ikke disse åpenbare fakta til konkret skolepolitikk?

SV har tatt til orde for at den neste store skolerefomen må handle om nettopp sammenhengen mellom helseforebyggende tiltak og et godt skole- og læringsmiljø for elevene. Alle elever må få mat og frukt/grønt på skolen. Alle elever må få minst en times fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Alle elever må få leksehjelp på skolen, slik at fritiden for barna kan bli nettopp det; en fri tid! I det ”rike” Norge har vi glemt å snakke om de store klasseskillene som fremdeles finnes og som skolen vil befeste, dersom det ikke gjøres konkrete tiltak for å motvirke dette. En rekke sykdommer viser klar sammenheng mellom klasse og helse, og for de som ikke fullfører videregående skole, vil faktisk de helsemessige konsekvensene kunne bli store.

I SV har vi tatt disse kunnskapene inn over oss og vi kommer til å ta kampen for en skole som ser barna som en helhet, der kropp og helse er en viktig forutsetning for god læring. Jeg takker KB for hans viktige påminning i skoledebatten og jeg skal følge dette opp i Nordland på følgende måte: Jeg kommer til å skrive et brev til førstekandidatene på alle partilistene i Nordland og utfordre de på følgende spørsmål:

Hva kan vi gjøre for å få til et tverrpolitisk løft i Nordland for å sette disse helseforebyggende tiltakene på dagsorden?

Hva kan vi gjøre for å sikre et skolemåltid for alle elevene og en times fysisk aktivitet hver dag på skolen?

Marius Meisfjord Jøsevold

Leder, Nordland SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags