Studentene er de virkelige budsjettvinnerne, vel fortjent. Det finnes knapt en gruppe som behøves mer

Illustrasjonsfoto: Hugo Charles Hansen

Illustrasjonsfoto: Hugo Charles Hansen

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LESERBREV Landet har fått et grønt budsjett å styre etter for 2017, men den mindre omtalte kunnskapsdelen vil ha varig effekt. Satsing på lærere, studenter og teknologi i skolen skal sammen gjøre overgangen til morgendagens grønne samfunn enklere.

«Uansett hva spørsmålet er, er kunnskap alltid svaret». Dette har blitt et mantra for oss i Venstre, og er viktigere enn aldri før. Spørsmålene landet vårt står overfor nå, er større enn noen sinne. Hvordan kan vi bremse klimaendringene, slik at barnebarna våre kan leve like gode liv som oss? Hvordan kan næringslivet få nye bein å stå på, slik at ungene våre får en jobb å gå til? Og hvordan kan vi redusere barnefattigdom og økende forskjeller, slik at alle kan delta likeverdig og aktivt i samfunnet?

Tidlig innsats.

Jobben med å få alle trygt gjennom hele skoleløpet er omfattende, og må starte tidlig. Vi vet at barn som sliter i første klasse, sannsynligvis også sliter resten av skoleløpet. Vi vet at ungdommer som faller fra videregående skole i større grad ender opp uføretrygdede, og har vanskeligere for å komme inn i arbeidslivet. Samtidig vet vi at dem som fullfører skolen har større sosial mobilitet – de klarer seg godt i livet uansett bakgrunn.

Barna må ses fra de er små, og langt før de begynner på skolen. En viktig måte å fange opp barn som sliter på, er å sørge for at alle barn har anledning til å gå i barnehage, med kompetente pedagoger. I 2017 settes det av nesten 24 millioner kroner til flere forsøk med gratis barnehage og SFO. Venstre har de siste årene sørget for at alle barn fra familier med lav inntekt får gå gratis i barnehage fra de er 3 til 5 år gamle. Slik sikrer vi tidlig innsats, og like muligheter. Vi har i tillegg sikret 460 millioner til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1.-4. trinn. Dette er midler vi trenger i Rana, og som kanskje kan få betydning for skolestrukturdebatten. 

Lærerne er nøkkelen.

Det handler om kunnskap, og det starter med å satse på skolen. Vi må ha flere gjennom skoleløpet, og sørge for at alle elevene i den norske skolen får den samme, gode kvaliteten på undervisningen. Her er lærerne nøkkelen. Så langt i stortingsperioden har Venstre fått gjennomslag for å innføre femårig lærerutdanning. Lærerne får mer fagkunnskap i bagasjen, eller kan fordype seg mer i pedagogikken. Slik får vi enda mer læring ut i klasserommene.

Studenter, forskning og utvikling har alltid vært Venstres hjertebarn, men har kanskje aldri vært like viktig som nå

For lærerne som i dag ikke har alle studiepoengene som trengs, legger vi til rette for videreutdanning, slik at de kan oppdateres på fagfeltet sitt. I budsjettavtalen for 2017 ligger det 100 millioner kroner til videreutdanning av lærere og skoleledere. Nye lærerstudenter vil også kjenne utdanningsløftet på lommeboka: i budsjettetavtalen har vi blitt enige om at dem som står hele det femårige løpet ut, skal få det siste årets studielån strøket. Fremtidens lærere skal settes pris på!

God trivsel er god læring.

Elever i grunnskolen må rustes for det samfunnet de skal ut i, og derfor må skolen alltid ligge litt foran. Først og fremst må vi lage et system som kan hjelpe elevene med de utfordringene det moderne ungdomslivet byr på. Psykiske plager er sterkt økende blant de unge, og forringer livskvalitet og læringsutbytte. Stress, angst og depresjon hindrer mange fra å kunne delta fullt ut i undervisning. Venstre tar dette folkehelseproblemet på alvor, og har derfor fått forhandlet inn flere stillinger i skolehelsetjenesten. Dette vil bety flere helsesøstre i skolene i Rana. I tillegg har vi fått gjennomslag for en egen pott på nesten 20 millioner kroner, øremerket arbeid med psykisk helse i skolen.

Inn i kunnskapssamfunnet.

Selv om det er mye vi ikke vet om morgendagen, er det helt sikkert at vi er i ferd med å bli et kunnskapssamfunn. Vi oversvømmes av informasjon, teknologi infiltrerer hverdagens minste detaljer, og vi blir stadig mer spesialiserte.

Venstre har fått satt av 10 millioner kroner til en ordning for økt bruk av IKT-hjelpemidler i grunnskolen. Sammen med et nytt kull IKT-studieplasser, utgjør det en styrking av digital kompetanse gjennom hele studieløpet - kompetanse vi får stadig mer behov for.

Studentene vinner.

Studentene er de virkelige budsjettvinnerne, vel fortjent. Det finnes knapt en gruppe som behøves mer, men som verdsettes mindre. Nå har Venstre fått samarbeidspartiene med på å fase inn 11 måneders studiestøtte, og vi begynner allerede til sommeren. I tillegg skal vi bygge et rekordhøyt antall nye studentboliger, 300 flere enn hva regjeringen la opp til. Dette gjør at byggingen av de planlagte studentboligene i Rana kan starte til neste år hvis ikke noe uventet skulle dukke opp. Vi vil ha heltidsstudenter som trives.

En viktig måte å fange opp barn som sliter på, er å sørge for at alle barn har anledning til å gå i barnehage, med kompetente pedagoger

Studenter, forskning og utvikling har alltid vært Venstres hjertebarn, men har kanskje aldri vært like viktig som nå. Norge er i omstilling, og tidspunktet har aldri vært bedre for å intensivere innsatsen. Det er nå vi har muligheten til å utvikle de grønne næringene vi snart må kunne leve av. Den dagen olja tar slutt, er det for sent.

Høyere utdanning er spydspissen inn i det grønne skiftet. Det er i labbene og forskningsgruppene at ny teknologi utvikles. I regjeringens opprinnelige budsjettforslag gikk nesten alle høyskolene og de nye universitetene i minus, på grunn av et nytt finansieringssystem som skulle innfases for brått. Venstre har nå fått lagt inn penger til en mykere overgang til nytt system. Dette sikrer Nord universitet flere millioner til neste år. I tillegg har vi fått forhandlet inn femti stipendiatstillinger, der hvor regjeringen først foreslo null.

Venstre har sammen med KrF forhandlet frem et fremtidsrettet, solid kunnskapsbudsjett. Å satse på kunnskap i dag, er nemlig å sikre tryggheten vår i morgen.

Mats Hansen

Gruppeleder i Rana Venstre og nestleder i Nordland Venstre

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags