Norsk naturgass reduserer CO2-utslippene

Av
DEL

LeserbrevTone Toft har på vegne av Naturvernforbundet Ytre Helgeland et lesebrev i Rana Blad for fredag 25.oktober. Essensen i brevet, slik jeg leser det, er at Norge bør reduserer eller slutte med eksport av olje og gass. Norge bør også ta ansvar for utslipp av CO2 i andre land, dersom de skyldes brenning av norske petroleumsprodukter.

For å ta det siste først: det kan bli en ganske uoversiktelig ansvarssituasjon dersom ansvaret for CO2-utslipp skal spres til både opprinnelseslandet for anvendt fossil brensel og eventuelle transportører av samme, i tillegg til den som faktisk forbrenner brenselet. Det er mest ryddig at den som faktisk slipper ut CO2 tar ansvaret. Slik får vi riktige CO2-regnskaper, der ikke samme utslipp føres opp flere ganger. Ansvarspulverisering er sjelden av det gode.

For så å si noe om norsk naturgasseksport: Hvis vi sammenlikner norsk naturgass med kull, slipper naturgassen ut omtrent bare halvparten så mye CO2 som den kullmengden som må brennes for å skape tilsvarende energi. Hvert varmekraftverk som erstatter kull med norsk naturgass, halverer altså sitt CO2-utslipp. Tilsvarende gjelder når en skifter ut husholdningsgass (som fortsatt er i bruk i mange europeiske land) laget av kull, med norsk naturgass.
Norsk naturgass utgjør etterhvert en stor del av energimiksen i mange land i Europa. Å øke denne andelen kan bidra enormt til å redusere CO2-utslippene globalt. Dersom det er viktig, kan ikke Norge redusere eksporten - som forøvrig for en stor del går i rørledning uten medvirkning av forurensende skipsmaskiner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags