Videreutvikling av havnens samarbeid med lokalt næringsliv vil gi vekst i sjøtransport, bedre tilbud og lavere priser

Samarbeid: Effektene av offensivt havnesamarbeid med Mo Industripark AS vil kunne tiltrekke seg nyetablerende industri og det vi skal leve av i morgen, mener brevskriverne.

Samarbeid: Effektene av offensivt havnesamarbeid med Mo Industripark AS vil kunne tiltrekke seg nyetablerende industri og det vi skal leve av i morgen, mener brevskriverne.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LESERBEV 

Norge har gode muligheter til å oppfylle fremtidige klimamål og samtidig opprettholde attraktivt og konkurransedyktig industri og næringsliv.

Sjøveien som det naturlige miljøvalget må utnyttes i større grad enn i dag. Særlig for transport av store mengder gods som skal over lengre avstander. Industrien er avhengig av grønne forsyninger. Nye krav settes til havnetjenesten. Mo i Rana havn er klare. Siden 2009 har havna økt mengden gods med 70 % og legger til rette for videre vekst.

Fremtidsrettet havneutvikling krever at havnene utvikler og tilbyr lønnsomme og effektive transporttjenester, både på land og via sjøveien. Det må legges til rette for at næringslivet faktisk velger å benytte sjøveien og ikke fordi vareeierne mangler økonomiske og miljømessige alternativer.

Industrien i og rundt Mo i Rana har sett verdien av å benytte sjøtransporten og benytter havnens intermodale løsninger både til import og eksport. Når skipene i tillegg kommer fulle til kai og reiser fulle ut igjen gir god transportøkonomi. Retningsbalanse gjør det grønne alternativet enda grønnere.

Det er fortsatt potensiale og havnen satser. Videreutvikling av havnens samarbeid med lokalt næringsliv vil gi vekst i sjøtransport, bedre tilbud og lavere priser. Et kinderegg klart til å åpnes.

Effektene av offensivt havnesamarbeid med Mo Industripark AS vil kunne tiltrekke seg ny-etablerende industri og det vi skal leve av i morgen. Men, det er ikke bare på land det må gjøres tiltak. Begrensninger i farleden setter begrensninger for sjøfarten som igjen hemmer konkurransekraften til industriklyngen. Kapasitetsutfordringer og ventekostnader flytter ikke gods fra vei til sjø.

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn Bernt Christoffer Aaby, næringspolitiskrådgiver i KS Bedrift Havn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken