Gjerdet rundt Mobekken står der som et monument over feilslåtte miljøtiltak gjennom mange år

Gjerde rundt sterkt forurenset elv, Mobekken

Gjerde rundt sterkt forurenset elv, Mobekken Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Skal vi ha det slik i 2018, i Norge, i Rana, i «En grønn industripark i verdensklasse», adm. direktør Arve Ulriksen og ordfører Geir Waage?, spør Naturvernforbundet i Rana og omegn.

DEL

LeserbrevÅpent brev til adm. direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen og ordfører Geir Waage

Mobekken kommer fra Mofjellet, byfjellet i Mo i Rana. Idet bekken kaster seg utfor lia og renner nedover mot byen, har vannet god kvalitet. Ingen bør ha betenkeligheter med å nyte en kopp vann herfra.

Men når vannet renner inn i gruve- og industriområdene hvor bedriftene i Mo Industripark (MIP) har sin virksomhet, skjer det noe. Bekken kommer i kontakt med slagg, gamle gruveganger og deponier av industriavfall. Vannet tar med seg mange ulike miljøgifter fra området, og når det kommer opp i dagen på nedsiden av industriparken, er vannkvaliteten svært dårlig, bl.a. med pH som lut. Så ille står det til at Miljødirektoratet har pålagt MIP å gjerde inn bekken slik at ikke folk skal få helseskader ved kontakt med vannet.

Historien om forurensninga av Mobekken er lang. Det er gjort flere utredninger og forsøk på tiltak for å avhjelpe situasjonen. Men ingen av disse har gitt gode nok resultater.

I vår ba Naturvernforbundet i Rana og omegn om et møte med MIP, NVE, Miljødirektoratet og Rana kommune. Til stede på møtet den 4. juni var representanter fra MIP, kommunen og Naturvernforbundet. På møtet ble situasjonen gjennomgått og ytterligere utredninger presentert. Ingen konkrete tiltak ble foreslått fra MIP eller kommunen bortsett fra målinger og nye utredninger.

Naturvernforbundet la på møtet fram sitt forslag til løsning: Full kraftutbygging av Mobekken og sidebekkene. Så vidt vi vet har Naturvernforbundet aldri foreslått noe slikt før, og sjansen for at det vil skje igjen er heldigvis liten. At vi foreslår et så radikalt tiltak har sin forklaring i at forurensningssituasjonen i Mobekken er helt utenom det vanlige og må møtes med handlekraft.

Kompetansen for å gjennomføre utbyggingen finnes i og rundt industriparken. Forslaget vårt går ut på å lage et «takrennesystem» i Mofjellet for å fange opp mest mulig overflatevann før det treffer områdene som inneholder miljøgifter. Vannet kan ledes inn i en kraftstasjon i utkanten av industriparken. Nedstrøms kraftverket foreslår vi å lede bekken inn i et nytt løp. Dette kunstige bekkeløpet må være 100% tett slik at ikke vannet river med seg miljøgifter. Tiltaket vil kanskje bli dyrt. Men alt tyder på at den eneste måten å løse miljøutfordringene knyttet til Mobekken er å lage en fysisk barriere mellom vannet og miljøgiftene. Med denne løsningen vil Mobekken gå fra å være et problem til å bli en ressurs.

Vi mener at prosjektet er en riktig anvendelse av ressursene i industriparken. Og det vil kunne gi positive ringvirkninger for industriparken og Rana. Den veien MIP har slått inn på nå, med utbygging av de siste områdene med urørt natur rundt om på Helgeland og manglende tiltak for miljø og helse lokalt, har svært negative virkninger for omdømmet til industrien og distriktet og lite med grønt skifte å gjøre.

Fra Rana kommune sin side ble forslaget positivt mottatt på møtet 4. juni. Det kom informasjon fra kommunens representant om at rørene som Mobekken renner gjennom på det siste strekket ut mot fjorden, er underdimensjonerte mtp. økte nedbørsmengder i framtida. Hvis bekken blir ren, og rørene uansett må byttes ut, kan den kanskje åpnes opp og gi et positivt tilskudd i bomiljøet ved fjordkanten? Mobekken var en god fiskeelv før den ble lagt i rør og forgiftet. Nå har vi sjansen til å få den tilbake! En åpen, ren og fiskeførende elv i bymiljø: Det må da være noe alle i Rana kan enes om. Sånn som situasjonen er pr. i dag kan vi uansett ikke ha det, med ei elv som er fysisk avstengt og pumper gift ut i den nasjonale laksefjorden Ranfjorden.

Vi ble lovet referat fra 4. juni-møtet, men har enda ikke mottatt noe. I stedet kan vi konstatere at Mobekken er gjerdet inn av hensyn til folkehelsen. Gjerdet står der som et monument over feilslåtte miljøtiltak gjennom mange år. Skal vi ha det slik i 2018, i Norge, i Rana, i «En grønn industripark i verdensklasse», adm. direktør Arve Ulriksen og ordfører Geir Waage?

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn,

Tage Vedal

May-Lene Meyer

Nina Maasø

Espen Dahl

Emma Sivertsen Rølvåg

Dag Johansen

Frode Solbakken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags