Kommunestyret i Rana risikerer om få dager å utføre en ubegripelig og uopprettelig skade på det mest attraktive industriområdet i Nord-Norge

DETALJHANDEL?: Her vil Snekkerfabrikken Eiendom ha lov til å drive matvarebutikk.Foto: Gøran O. Pedersen

DETALJHANDEL?: Her vil Snekkerfabrikken Eiendom ha lov til å drive matvarebutikk.Foto: Gøran O. Pedersen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Et slikt vedtak vil ikke være god næringspolitikk fra våre politikere, skriver Øystein Bentzen.

DEL

LeserbrevKommunestyret i Rana risikerer om få dager å utføre en ubegripelig og uopprettelig skade på det mest attraktive industriområdet i Nord-Norge! Denne politiske iveren for å endre en nylig vedtatt arealplan er uforståelig, og iveren kan derfor virke som et plaster på såret for “den tapende part” etter kommunestyrets vedtak om sentrumsgrensene i fjor. Slik politisk godtgjøring skal selvsagt ikke skje i offentlig forvaltning og man bør håpe det er utilsiktet. Men uryddigheten og tvilen gjør at kommunestyret selvsagt må sende saken tilbake til administrasjonen for en utvidet utredning.

At Rana mangler matbutikker er det ytterst få utenfor kommunestyresalen som begriper. I Narvik har man åtte matbutikker, mens man i Rana med bare 8000 flere innbyggere, allerede har 17-18 slike butikker. Er det noe industribyen Mo i Rana trenger så er det rimelige og attraktive lokaler for småindustri og servicebedrifter.

Nord-Norges indrefilet

Siden begynnelsen av nittitallet har området mellom Toraneset og Rana Gruber vært gjennom en kolossal endring. Med stor innsats har det som engang var Mo i Ranas forgiftede bakgård, endret seg til et svært attraktivt område for næringsvirksomhet. Senest i fjor sommer vedtok Rana Kommunestyre med stort flertall en solid gjennomarbeidet arealplan for området. Våre folkevalgte presiserte senest i juni at Mellomvika skulle være Mo i Ranas primærareal for småindustri og kontor.

De folkevalgtes vedtak i fjor var klokt, for i Mellomvika er potensialet usedvanlig stort! Toraneskaia skal utvides for å gjøre det mulig å ta imot langt større skip enn i dag, og bare et steinkast unna kaikanten ligger jernbanens containerterminal. På andre siden av gjerdet står landsdelens mest moderne godsterminal snart ferdig, og midt i dette clusteret for logistikk og godshåndtering står HAFs nye anlegg klart for å ta imot kildesortert næringsavfall.

Politikerne i Rana har i tillegg vedtatt at Vika skal være et regionalt godsknutepunkt. Vegene inn og ut av området er godt tilpasset virksomheten, og for å bedre dette ytterligere, forskutterte Rana Kommune nylig 20 millioner kroner til byggingen av en ny rundkjøring.

Servicebedriftene i Vika har pr idag betingelser som kan gjøre de konkurransedyktige, og det er kort avstand til Ranas større hjørnesteinsbedrifter. Områdene i Vika kan i dag, 25 år etter omstillingen tok til, defineres som indrefileten blant nordnorske næringsarealer. Våre lokalpolitikere sitter derfor med et særdeles stort ansvar å forvalte dette verdifulle området til beste for framtiden!

At Rana mangler matbutikker er det ytterst få utenfor kommunestyresalen som begriper.

Konsekvenser

Rana Kommunes svært dyktige fagetat, plankontoret, er klok og klar i sin tale i sakspapirene til MPR-utvalget: “Hele det industri/kontor-regulerte arealet i Mellomvika bør beholde sitt arealformål med sikte på videreutvikling innafor dette”.

Men en slik videreutvikling ønsker ikke MPR-utvalget. Utvalget vil derimot åpne for at det midt i denne indrefileten skal kunne selges brød og syltetøy! Hadde en tilsvarende omregulering vedrørt et landbruksområde ville selvsagt landbruksetaten fått uttale seg i saken, men i dette tilfellet hvor kanskje Nord-Norges mest verdifulle næringsområde står foran et varig endringsvedtak, finnes det ikke et eneste dokument fra den kommunale næringsetaten.

I sakspapirene til MPR-utvalget finnes kun noen nokså logiske uttalelser fra Fylkesmannen om det ikke er registrert vikinggraver i området og ditto uttalelse fra Vegvesenet som kan fortelle at kapasiteten på hovedvegen er ok. At MPR ikke ber om en uttalelse fra kommunens egen fagetat for næring i denne saken må skyldes ren kompetansesvikt.


Betydelig kostandsøkning

En avgjørende forutsetning for at industrien i Rana skal være konkurransedyktig, både nasjonalt og internasjonalt, er at den er omringet av effektiv småindustri, høg kompetanse og av førsteklasses servicebedrifter. Like viktig er det at disse aktørene har mest mulig forutsigbare betingelser. For Ranas mål om økt sysselsetting og bosetting vil det fremste og viktigste vekstpotensialet være å finne nettopp i disse småbedriftene.

For få dager siden mistet Rana en stor og viktig industrikontrakt på grunn av kostnader. Å holde kostnadsnivået i Rana nede på alle områder er et avgjørende virkemiddel for stedets sysselsetting. En rask ringerunde blant utleiere og leietakere av næringsbygg forteller følgende om prisnivået i sentrale strøk av Rana:


Lagerlokaler/verksted: 600-1000 pr m2

Kontorer/spesialhandel: 1000-1200 kr pr m2

Dagligvare: 1200-1500 kr pr m2


Som man ser av prisene vil et vedtak om en åpning for detaljhandel i området være en gavepakke for den som driver utleievirksomhet i Mellomvika. Men for alle andre virksomheter vil en slik omregulering kunne innebære en ny type konkurranse om ledige lokaler, og dermed en generell prisøkning for leietakere.

Med andre ord kan bare ett eneste kommunalt vedtak innebære at mye av den viktige konkurransekraften som småindustrien og servicebedriftene i Rana trenger, spises opp. Et slikt vedtak vil ikke være god næringspolitikk fra våre politikere, og det gir slettes ikke den forutsigbarhet som næringsaktørene trenger.


Må konsekvensutredes

Forslaget til en reguleringsendring i Nord-Norges mest attraktive industriområde er altfor dårlig utredet. Ordføreren og kommunestyret må derfor sende saken tilbake til administrasjonen for en utredning hos kommunens næringsetat. En slik varig reguleringsendring kan ikke gjennomføres uten en solid konsekvensutredning for den særdeles viktige næringen som området opprinnelig var regulert for: Ranas småindustri og servicebedrifter.

Øystein Bentzen

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags