Det er en uke igjen til valget, til det avgjøres hvem som skal styre og lede Nesna kommune de neste fire årene

Nesna-ordfører Hanne Davidsen er på topp for Arbeiderpartiet i kommunevalget til høsten. I Nesna kommune er det fem parti som kjemper om innbyggernes stemmer.

Nesna-ordfører Hanne Davidsen er på topp for Arbeiderpartiet i kommunevalget til høsten. I Nesna kommune er det fem parti som kjemper om innbyggernes stemmer. Foto:

Av

Nesna er en fantastisk kommune å bo i med mange kvaliteter. Det er enighet om at vi fortsatt skal ha høyere utdanning på Nesna, at vi trenger nye arbeidsplasser og at det skal bo “folk i husan”. Jeg mener vi kan vinne den kampen om vi står sammen, skriver ordfører Hanne Davidsen (Ap).

DEL

LeserbrevKjære innbyggere og velgere

Nå har jeg stått på stand utenfor Coop fire lørdager etter hverandre som ordførerkandidat i kommunevalget for Nesna Arbeiderparti. Det er en uke igjen til valget, til det avgjøres hvem som skal styre og lede Nesna kommune de neste fire årene. Da jeg starta som ordfører for fire år siden var det store og viktige saker på dagsorden, det var både saker hvor det var et sterkt samhold og en var enig og det var saker hvor en var sterkt uenig, slik det også er foran dette valget.

En av de store sakene hvor det var sterk uenighet var Langsetvågen industriområde. Nesna kommune var i konflikt med Westcon Helgeland og kommunestyret med Høyres ordfører hadde bestemt seg for å gå til sak mot bedriften. Arbeiderpartiet ville sammen med SV stanse den beramma rettssaken, løse konflikten og legge til rette for økt aktivitet og flere arbeidsplasser i Langsetvågen gjennom salg til private med mer kapital og større kompetanse på industriutvikling enn kommunen. Høyre og Senterpartiet mente det var kommunen som burde eie og ha hånd om utviklingen. Etter lange debatter, stor uenighet, avisskriverier og påfølgende lovlighetskontroll ble vedtaket om stans av rettssaken og å legge Langsetvågen industriområde ut for salg fattet med 10 (AP og SV) mot 7 (Høyre, Senterpartiet og MDG) stemmer. Til slutt var det et enstemmig kommunestyre som sa ja til salg av Langsetvågen industriområde til Mo industripark. Nesna industripark ble etablert. Westcon Helgeland bygger ny dokk, og reguleringsplan samt nødvendige tillatelser fra fylket er snart ferdig slik at bygging og utviklingen av området kan komme i gang for fullt.

En annen viktig sak jeg møtte som ny ordfører var Helgelandssykehusets forslag om nedlegging av ambulansestasjon på Nesna. Ellen Mogård Larsen gjorde en stor innsats blant annet gjennom gruppa «Vi som kjemper mot nedlegging av ambulansestasjon på Nesna» og hun ble leder for den tverrpolitiske aksjonsgruppe som ble opprettet. Det var et sterkt folkelig engasjement og tilslutning til saken. Jeg deltok på så og si hvert eneste styremøte i Helgelandlandssykehuset sammen med en rekke folk fra Nesna som klart ga uttrykk for sitt syn, og saken fikk stor medieoppmerksomhet. Når sykehusdebatten kom snudde sykehuset og sa det vi hadde sagt hele tiden, at ambulansen må ses i sammenheng med framtidig sykehusstruktur, og ambulanseplan ble lagt bort. Det er en stor og viktig seier.

En annen svært viktig sak som har preget kommunen i siste del av perioden er kampen mot Nord universitetet sitt forslag om nedlegging av campus Nesna. Her har alle partier, alle innbyggere og hele Helgeland stått sammen. Folkeaksjon for høyere utdanning på Helgeland har vært en helt avgjørende motor i kampen og en svært viktig aktør med sine tusenvis av medlemmer. Dette samholdet er en enorm styrke og bidratt til at vi har klart å sette Nesna på den nasjonal dagsorden, og vi har som det blir sagt, allerede oppnådd mye. Utdanning er et område som ligger mitt hjerte veldig nært. Derfor har jeg også vært svært engasjert og brukt mye av min tid på å kjempe for at campus Nesna fortsatt skal bestå. Jeg har reist til Oslo, hatt møter med stortingsrepresentanter, representanter for regjering og andre for å framsnakke campus Nesna, de tilsattes kompetanse, kvaliteten på undervisningen og de gode resultater for å få støtte til at vi fortsatt skal ha høyere utdanning på Nesna. Styret har fattet sitt vedtak, men kampen er på ingen måte over. Nesna kommune har sammen med de tre regionrådene på Helgeland og Folkeaksjonen meldt seg på høringen i Stortinget i forbindelse med representantforslaget fra SV, dokument 8 forslaget, i november. Målet er at Nesna fortsatt kan spille en rolle som campus på og for folk på Helgeland innenfor desentralisert/nettbasert grunnutdanning og videreutdanning. Campus Nesna har en moderne og oppdatert infrastruktur og kan absolutt være en bidragsyter for økt kompetanse i Norge, på Helgeland og i distriktene i framtida.

Kampen for høyere utdanning på Helgeland har krevd stor årvåkenhet, kraft og handling, og vil gjøre det også i fortsettelsen. Men det er også mange andre områder jeg som ordfører har engasjert meg i, blant annet utviklingen på Tomma, samferdsel, helse og omsorg. Vi bygger nytt sykehjem. Det er viktig for meg. Flere nye bedrifter har sett dagens lys på Tomma, og det er spennende å følge Tomma Rensefisk og Helgeland Havhus, i tillegg til Tomma Laks og Gabbro Nor med flere. Det var helt nødvendig å legge til rett for bosetting med å starte opp barnehage og SFO på Tomma for at folk skal kunne jobbe og bo på øya. Det er jeg veldig glad for at vi har fått til.

Nesna kommune var vertskommune for sykkelrittet Arctic Race i 2016. Lokalt engasjement og dugnad bidro til at Sjyen festivalen ble etablert. Etter det har vi også fått en veldig gledelig vekst i reiseliv med flere nye bedrifter både på fastlandet og på øyene. Havblikk har fått restaurant og scene, og Elin har utvidet Litlehaug urte- og staudegård med overnatting mm. Hugla Camp og overnatting, Helgeland Havhus, Visit Nesna, Raus bryggeri, GO’2 Grill Nesna, Go’Hjørnet og vinmonopolet er alle nye bedrifter innenfor mat/drikke, opplevelse og reiseliv i tillegg til flere nye kaféer; Smak, Nyt Nesna og Kystbakeren.

Til tross for vekst i privat sektor, i reiseliv, havbruk og industri som er veldig gledelig, så sliter kommunen med mindre inntekter og færre innbyggere. Det er en trussel, og de to siste årene har det vært krevende å få budsjettene til å gå i balanse. Asylmottaket er lagt ned og antall bosatte flyktninger går ned, og det er ikke minst færre tilsatte ved Nord universitet Nesna. Budsjettkutt har derfor vært nødvendig med de negative konsekvensene det har for folk og tjenester. Kutt jeg gjerne skulle vært foruten.

Nesna trenger enda mer aktivitet og flere nye arbeidsplasser, og utvikling innenfor eksisterende og nye næringer for å stanse nedgangen i folketallet og kutt i budsjettene. Det finnes muligheter og strategier for hvordan vi skal få det til. Industri, bergverk, havbruk, reiseliv, utdanning, landbruk, handel, service, transport, samferdsel, bygg/anlegg og offentlig tjenesteyting står for størstedelen av verdiskapingen og inntektene i Nesna kommune i dag. Ja eller nei til vindkraft på Sjonfjellet er en stor og viktig sak som engasjerer mange, både i Nesna og i vår nabokommune Rana. Jeg mener at hvis Nesna kommune skal si ja til vindkraft på Sjonfjellet er det fordi et flertall av Nesnas befolkningen ønsker det og mener at det bidrar til flere positive enn negative konsekvenser for vekst og utvikling i Nesna i framtida.

Nesna er en fantastisk kommune å bo i med mange kvaliteter. Det er enighet om at vi fortsatt skal ha høyere utdanning på Nesna, at vi trenger nye arbeidsplasser og at det skal bo “folk i husan”. Jeg mener vi kan vinne den kampen om vi står sammen.

Godt valg!

Hanne Davidsen

Ordførerkandidat for Nesna Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags