Aksjonsgruppe i åpent brev til Helse Nord: Ambulanseplanen på Helgeland må stoppes

Aksjonsleder Ellen Mogård Larsen (t.v.) i Aksjonsgruppa Vi som vil kjempe for ambulansestasjonen på Nesna. Her sammen med ordfører Hanne Davidsen i Nesna (t.h.). Bildet tatt i forbindelse med en annen sak.

Aksjonsleder Ellen Mogård Larsen (t.v.) i Aksjonsgruppa Vi som vil kjempe for ambulansestasjonen på Nesna. Her sammen med ordfører Hanne Davidsen i Nesna (t.h.). Bildet tatt i forbindelse med en annen sak. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Aksjonsgruppa ber Helse Nord om å stoppe ambulanseplanen og pålegge Helgelandssykehuset å få utført en ekstern risiko og sårbarhetsanalyse før en ny beslutning.

DEL

LeserbrevHelgelandssykehusets styre vedtok ny ambulanseplan 14. juni 2016 med tiltak som å redusere antall ambulanser i Grane, Hattfjelldal og Vefsn, samt å flytte ambulansestasjonen fra Nesna og Lurøy til Utskarpen.

I Nesna dannet vi en tverrpolitisk aksjonsgruppe med mål å kunne beholde ambulansestasjonen. Befolkningen skal ha en trygghet for å få rask hjelp ved akutte sykdommer som f. eks. hjertestans, hjerneinfarkt og traumer. Dette vil være avgjørende for overlevelsesmuligheter og helbred. Arbeidet vårt hadde stor oppslutning blant fagfolk og befolkningen forøvrig. Gjennom møter, høringer, leserinnlegg, brev og lokale markeringer la vi fram våre momenter. Dette ble ikke tatt hensyn til.

Det er nå utarbeidet en rapport om prehospitale tjenester «Pasienttransport på Helgeland- akutte transporter og planlagte reiser», som ledd i utredning om fremtidig sykehusstruktur på HeIgeland. Til denne rapporten er det kommet et tilsvar fra fagmiljøet ved Helgelandssykehuset i Rana. De viser til oppsiktsvekkende forskjeller mellom rapporten og ambulanseplanen på noen av de punktene aksjonsgruppen i Nesna har påpekt:

•Kjøretider akuttoppdrag og beregningsgrunnlag

•Alvorlig svekkelse av akuttberedskapen Nesna, Lurøy, Rødøy og Hattfjelldal

Fagmiljøet i Rana mener: «Ambulanseplanen framstår som metodisk svak og usystematisk, med store sprik i beregnede kjøretider / hastigheter mellom ulike strekninger. Det foreligger ingen klar etterprøvbar beskrivelse av hvordan aktuelle kjøretider har framkommet».

Aksjonsgruppen i Nesna aksepterer ikke den forverringen Ambulanseplanen legger opp til; en drastisk økning av responstiden og mulige samtidighetskonflikter som vil resultere i en reduksjon i den akuttmedisinske tjenesten for de berørte kommuner. Dette vil potensielt kunne være til fare for liv og helse for innbyggerne.

Sentrale myndigheter påpeker viktigheten av at responstiden for ambulanse reduseres både av hensyn til behandling og for å gi pasientene nødvendig trygghet. Aksjonsgruppen i Nesna kan ikke se at Helgelandssykehuset har oppfylt departementets forventning om en grundig vurdering av organiseringen av hele den prehospitale akuttmedisinske kjeden i ny ambulanseplan. De involverte lokalsamfunn bør være enige i faktagrunnlaget ved store endringer som ambulanseplanen legger opp til, og det bør i fellesskap gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser med formål at den lokalmedisinske beredskap i aktuelle kommuner sikres. Aksjonsgruppen har bl.a. vist til et større befolkningsgrunnlag i Nesna enn planen gjenspeiler (studenter, elever og turister), samt stadig økende industriaktivitet i Langsetvågen .

Aksjonsgruppen «Vi som kjemper for ambulansestasjonen på Nesna» ber derfor Helse Nord om å stoppe ambulanseplanen og pålegge Helgelandssykehuset å få utført en ekstern risiko og sårbarhetsanalyse før en ny beslutning.

Ambulanseplanen ble vedtatt før ny sykehusstruktur er lagt. Aksjonsgruppen i Nesna mener dette er uklokt og ber om at ambulanseplanen iverksettes når man vet hvor ambulansen skal kjøre.

Nesna 5. september 2018

Aksjonsgruppen «Vi som vil kjempe for ambulansestasjonen på Nesna»

Gunnhild Forsland (Sp), Jan Erik Paulsen (Ap), Stine Mathisen ( Ap),Gretha Bye ( H), Ellen Mikalsen ( Eldrerådet),Ann Lisbeth Sandvær ( Nesna sanitetsforening), Ellen Mogård Larsen ( SV)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags