Et feilspor uten sidestykke!

Av
DEL

LeserbrevForslaget om å legge ned lærerutdanningen på Helgeland er et feilspor uten sidestykke! Helgeland har mangel på kvalifiserte lærere, og behovet vil ikke bli mindre i framtiden. 20 % av kommunene i Nord-Norge har opp til 20 % ufaglærte i lærerstillinger. Vi vet at nye lærere rekrutteres best ved å ha utdanningen lokalt. Over 70 % av lærerne som jobber i skolene på Helgeland, har tatt sin utdanning på Nesna. Grunnskolelærerne må ta videreutdanning innen 2025, og Nesna gjør det mulig for alle på Helgeland å bo hjemme, samtidig som man tar videreutdanningen, og er i jobb.

Søkertallene viser at lærerutdanningen på Nesna har større søkertall enn Bodø . Om søkere må velge mellom Bodø og Trøndelag, vil nok de fleste helgelendinger reise sørover. Å legge ned Nesna er derfor å risikere å sende studentene ut av fylket. Nasjonalt jobbes det med å STYRKE lærerutdanningen. Det Nord gjør er ikke bare å svikte Nesna, men å bidra til lærermangel, både lokalt og nasjonalt.

Vi håper at hele Helgeland politisk vil stå samlet for å få omgjort denne innstillingen! Tanken bak denne sentraliseringen er troen på at store miljø er det beste. Forskning viser at det ikke er tilfellet. Senterpartiet har fryktet at den sammenslåingen som har vært i utdanningssektoren ville føre til dette, selv om utgangspunktet og intensjonen var at et samarbeid mellom høyskoler skulle utvikle og styrke alle.

Helgeland er en region med 80 000 mennesker, og vi trenger høyere utdanning for å dekke det kompetansekravet som stilles i arbeidslivet i dag. Lærerutdanningen på Nesna har vært ledende på Helgeland, i over 100 år.

Vi vet at utdanningsinstitusjoner skaper store ringvirkninger i et lokalsamfunn. Nesna er bygd opp rundt studiestedet, med utrolig god dekning på studentboliger, et aktivt studentsamfunn, og studentene som har høyest trivsel i landet! Her legger lærerne sjelen sin i å utvikle studiene sine, og å bruke den storslåtte naturen tverrfaglig. Det er et veldig viktig moment i folkehelseperspektivet.

Vi deler frustrasjonen som er på Nesna. Vi synes derfor at det er godt å være vitne til at engasjementet har gått over fra fortvilelse til kampvilje! Nesna er selve hjertet i utdanning på Helgeland, og vi finner oss ikke i at de er foreslått fjernet fra kartet! Vi vil i vårt arbeid framover, både politisk og som skolefolk, jobbe aktivt for at vi fortsatt skal ha ei lærerutdanning på Helgeland, lokalisert til Nesna!

Anne Blyseth og Karl-Hans Rønning, Rana Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags