Samtidig som regjeringen og Stortinget legger til rette for flere turister i Nordland, legger de avgifter på dem som tar turen opp hit

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Regiondirektør i NHO Nordland, Ole Henrik Hjartøy, skriver om avgiftsbeleggingen av turistene.

DEL

Leserbrev Nordland har hatt en flott utvikling av turistnæringen de siste årene. I løpet av de tre sommermånedene i 2017 fikk vi inn 28.000 utenlandske turister med fly, en økning på 10 prosent fra året før. Avgiftspolitikken gjør at det spøker for fortsettelsen.

Norske myndigheter og private aktører bruker mer enn én milliard kroner på å markedsføre Norge og reiselivsdestinasjoner i Norge. Innovasjon Norge har alene et budsjett på 231 millioner til reiselivsformål. Det meste retter seg mot utenlandske turister, og det er neppe noen på Stortinget som har tenkt at disse skal komme til Norge på sykkel eller med el-bil.

De kommer med fly, og sånn må det være. I 2017 kom det 28.000 utenlandske turister til Nordland med fly bare i feriemånedene juni, juli og august. Det fleste lander i Bodø eller kommer inn fra Tromsø, men mange reiser videre til de mange mindre flyplassene i fylket. På den måten spres turistaktivitetene utover hele landsdelen. Vi så en sterk økning mellom 2015 og 2016 i utenlandske gjestedøgn på sommeren, og vi vil at veksten skal fortsette.

Samtidig som regjeringen og Stortinget legger til rette for flere turister i Nordland, legger de avgifter på dem som tar turen opp hit. Hver gang de skal flytte seg fra en del til enn annen med fly, skal staten ha 93 kroner i flypassasjeravgift. Det blir det penger av. Nordland betaler til sammen 60 millioner kroner i flypassasjeravgift. Det er lett å se at det vi mottar i støtte til å promotere landsdelen overfor utenlandske turister raskt er tatt inn igjen med den andre hånden.

Flypassasjeravgiften og CO-avgiften kommer på toppen av en rekke andre avgifter passasjerene betaler for å dekke alle kostnadene for drift av flyplassene, samt merverdiavgiften, som har økt fra 8 til 12 prosent på fire år. 40 prosent av en flybillett mellom Nord- og Sør-Norge er avgifter: 17 prosent går til Avinor, 12 prosent er merverdiavgift og 11 prosent er passasjeravgift og andre avgifter. Bare 60 prosent er igjen til å betale for drift av fly, lønne ansatte etc.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har landsmøtevedtak på fjerne flypassasjeravgiften, uten at det har betydd noe i praksis.  Venstre, som kaller seg gründernes og de små bedriftenes parti, har ikke løftet en finger, fordi de hevder at avgiften skal begrense flytrafikken av klimamessige grunner.

Hvis det var riktig, at klimautslippene i verden ble mindre hvis vi fløy mindre i Nordland, så var det lett å se at Venstre hadde hatt et dilemma, siden de også har regjeringens klimaminister. Men faktum er at dette er feil. Klimautslippene fra luftfarten over Lofoten og resten av EØS-området er regulert av EUs kvotehandelsregime. Det styrer CO-utslipp fra luftfart, prosessindustri og energiproduksjon i hele EØS. Derfor har det heller ingen klimamessig hensikt å ilegge luftfarten CO-avgift på drivstoffet eller å påby innblanding av bio-jet. Innen 2030 vil utslippene fra kvotepliktig sektor i EØS-området falle med 43 prosent, uansett hva Norges gjør.

Prisen på CO-kvotene er tredoblet det siste året. Kvoteprisen vil antagelig fortsette å stige frem mot 2030 for at utslippsmålene skal nås, fordi det stadig vil bli dyrere å foreta dypere kutt i utslippene, selv om teknologiutviklingen bidrar til å gjøre det enklere.

Nordmenn blir fremstilt som om vi er umettelige når det gjelder å fly. Sannheten er at veksten i luftfarten de siste årene ikke skyldes nordmenn, men utlendingers reiser til og i Norge. Det at utlendinger kommer til Norge og Nordland er utrolig viktig. Det får vi arbeidsplasser av, spesielt i reiselivsbransjen. Flyet er et fantastisk fremkomstmiddel for oss som ofte må reise langt, men vi gjør det ikke for moro skyld. Faktum er at innlandsreiser nesten har stått på stedet hvil de siste ti årene etter å ha økt fra 1 millioner passasjerer i 1965 til 10 millioner passasjerer i 1995, og er nå vel 14 millioner passasjerer.  Også nordmenns utenlandsreiser ser ut til å ha flatet ut.

Vi er inne i en god utvikling for turismen i Nordland og vi har et fantastisk produkt å selge – sommer som vinter. Skal vi klare å fortsette den gode utviklingen kan vi ikke fortsette å avgiftsbelegge våre viktigste kunder: flypassasjerene. Det vi ønsker oss er vedtak, samarbeid og en debatt basert på fakta og kunnskap.

Ole Henrik Hjartøy, Regiondirektør NHO Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags