Den negative vurdering av Nesna kan ikke helt stemme

Av
DEL

Nord universitet – og nedleggelsen av høgskolen i Nesna

LeserbrevVirksomhetsområdet til Nord universitet er Nordland fylke og nordre del av Trøndelag fra Stjørdal. Hoved campus i Nord universitet er i Bodø (og Levanger). – Det er viktig å spørre: Hvorfor vedtar rektor og styret på 13 medlemmer i Nord universitet (utpekt av utdanningsdepartementet mv) å legge ned høgskolen i Nesna?

Å legge ned høgskolen i Nesna er en alvorlig sak. Høgskolen i Nesna ligger i et område på Helgelandskysten der det er et sterkt behov for å utvikle nye faglige og yrkesfaglige kunnskaper og høgre utdanning for å kunne drive industri, havbruk, høgre utdanning, lærerutdanning m.v. Det trengs systematisk utdanning - for å kunne gi barn, unge og voksne ferdigheter og kompetanse i å utføre arbeid og produksjon innen industri, og havbruk. Det trenges god plan for storeksport av havfisk og laks fra havbruk for å sikre de store eksportinntekter til Norge. Det er viktig at Høgskolen i Nesna ikke blir nedlagt, men utvikler sikker faglig og praktisk kunnskap til de ansatte i bedrifter og skoler. Helgeland-området har også råstoffer for tilvirking av ulike slag innen jernindustrien i Rana, aluminium i Mosjøen, bygging av båter, redskaper til fiskeriene, enorm kraftproduksjon i Korgen i øvre og nedre Røssåga. Det er stor eksport av fisk og laks fra de mange havbruk som eksisterer i Helgeland og på kysten her. Det er i dette området et sterkt behov for kunnskaper til det mangfoldige næringsliv, og kunnskaper Høgskolen i Nesna kan gi. Derfor må høgskolen i Nesna utvikles.

I 2016 ble Høgskolen i Nesna og høgskolen i Nord Trøndelag fusjonert med Nord universitet i Bodø. Hensikten med fusjonen var å styrke Nord Universitet, og å styrke og tilføre ressurser til Høgskolen i Nesna. Men dette skjedde ikke. Det kom ingen nye midler fra Nord universitet til styrking av Høgskolen i Nesna. Derimot kom det en reduksjon av ressurser. I tillegg anså styret for Nord universitet i Bodø at både studienivået og forskningsnivået i Høgskolen i Nesna var for lavt.

Rektor Hanne Solheim Hansen og styret for Nord universitet på 13 utpekte (ikke valgte) medlemmer - utarbeidet et forslag for den videre utvikling av Nord universitet. Forslaget ble vedtatt (mot 1 stemme) på styremøtet i Nord universitet 26.06.2019. Vedtaket innbefattet at høgskolen i Nesna måtte legges ned på grunn av for dyr drift, og lavt nivå og lavt omfang på forskningen - sammenlignet med nivået på forskning ved Nord universitet i Bodø. Sykepleierutdanninga i Sandnessjøen nedlegges også. Nedleggelsene av høgskolen i Nesna skal frigjøre penger til utvikling av Nord universitet.

Men den negative vurdering av Nesna kan ikke helt stemme.

Høgskolen i Nesna gjennomførte fra midt i 1980-åra en samlingsbasert og litt senere internettbasert undervisningsform for studentene og lærerstudentene. Det gav styrket kvalitet i studiene i Nesna. Lærerutdanning i Nesna startet i 1918. Ved opptak nå i år 2019 av lærerstudenter til det 5-årige lærerstudiet, søkte 106 studenter til høgskolen i Nesna - og 96 søkte til Bodø. Å legge ned Høgskolen i Nesna er en feilhandling.

L. Andreas Mosken


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags