Et akademisk lureri – med høyere utdanning på Helgeland i potten!

Mørke skyer over lærerutdanningen på Nesna

Mørke skyer over lærerutdanningen på Nesna Foto:

Av

Når politikere fra kommunalt til nasjonalt nivå nå står fram og sier de føler seg lurt, så er det på tide å spørre om man er tjent med å la Nord Universitet få fortsette sitt «spill for galleriet» på Helgeland.

DEL

LeserbrevHvordan forholder en seg til en venn som svikter, og begår avtalebrudd med katastrofale konsekvenser? Det er nok ikke sikkert at vennskapet holder, og det er i hvert fall ikke sikkert en vil stole på denne «vennen» i framtiden.


Når politikere fra kommunalt til nasjonalt nivå nå står fram og sier de føler seg lurt, så er det på tide å spørre om man er tjent med å la Nord Universitet få fortsette sitt «spill for galleriet» på Helgeland.

Nord Universitet har på punkt etter punkt ignorert samfunnsoppdraget som lå i fusjonsavtalen mellom Høgskolen i Nesna, Nord-Trøndelag og tidligere Nordlandsuniversitetet. Dette skulle vise seg å være en «venn» som egentlig bare var interessert i seg selv, og lurte sin mindre samarbeidspartner ved å frata dens ressurser til fordel for egen vekst.

I avtalen ble det altså underskrevet på at alle studiesteder skulle utvikles, og det viktige samfunnsoppdraget med regional satsing skulle ivaretas og styrkes. Likevel - tidligere Høgskolen i Nesna er nå omtrent halvert, og Nord Universitet ønsker etter tre år med aktiv dødshjelp å stoppe de siste pulsslag for denne så ærverdige utdanningsinstitusjonen på Helgeland. I tillegg har man foreslått å legge ned/flytte diverse andre studiesteder i Nordland og Trøndelag.

Demonterings-strategien mot campus Nesna har bestått i å gradvis strupe fagmiljøene, for så å argumentere med at det er for få ansatte, for få søkere, for dårlig kvalitet osv. I tillegg er det påfallende at det i Nords argumentasjon utelates å kommentere Nesnas styrke (gode søkertall, fornøyde studenter, regional nærhet etc). Det Nord Universitet derimot passer på å få fram er at «rammebetingelsene er endret siden den gang». Når man så driver sulteforingen lenge nok, og systemet kollapser, kan jo universitetsledelsen saktens si - hva var det vi sa?

Det ser ut som at ledelsen ved Nord Universitet ofte responderer med gjentakende fraser– da visstnok med nødvendig bistand fra et amerikanskbasert konsulentbyrå (PricewaterhouseCoopers må vite). Disse godt betalte rådgiverne kan nok en del om strategi, markedsorientering og rasjonaliseringspotensiale, men har glemt å fortelle Nord Universitet om «omdømme». Når frasene blir avslørt som feilplassert og innholdsløse, skulle man kanskje brukt pengene på andre måter?

Utdanningsinstitusjonen på Nesna har gjennom tidene hatt mange svært kompetente høgskole- og universitetslærere (lektorer, dosenter, professorer etc). I tillegg har de hatt en tilstedeværende ledelse og administrasjon som nå er i ferd med å bli plukket i fillebiter. Dessverre har disse måtte brukt alt for mye av sin tid og krefter på å stå imot nedprioritering, nullinntak, flytting og umulige styringsdirektiver fra Nord Universitet.

Tenk om denne viktige utdannelsesinstitusjonen på Nesna i stedet hadde fått brukt energien sin på utvikling av flere- og enda bedre læringstilbud på Helgeland?

Hvordan skal Helgeland forholde seg til denne «vennen» som på neste styremøte (26. juni) enten vil love mer tilstedeværelse på Helgeland (til tross for nedleggelse av Nesna), eller forlenge Nesnas dødskamp med ett eller to år til? Når kommer vi til å oppleve at rammebetingelsene blir endret for Helgeland neste gang? Kanskje det er flere som kjenner på denne usikkerheten?

En må nå få stoppet demonteringen av høyere utdanning på hele Helgeland, og samtidig kreve at de ansvarlige må stå til rette for denne ugjerningen. Omtrent 22.000 engasjerte medborgere, samt mange gode krefter i regionen støtter «Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland». Kanskje må en også se seg om etter nye venner - for bla å sikre fortsatt lærerutdanning på Helgeland?

Kjetil Olsen

Nesna

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags