«De har fått kommunens økonomi på fote, og de fortjener fire nye år»

Av
DEL

Valget er enkelt

LeserbrevKommunevalget i Rana er enkelt – også når eg ser bort ifra mitt medlemskap i Arbeiderpartiet. Det er nemlig sånn at all tukling med den skolestrukturen som er vedtatt og gjennomført, medfører at skolebudsjettet må aukes og alle andre i kommunen må klare seg på lavere budsjett. Det gjelder drift og vedlikehold av veger, anlegg og bygg, det gjelder barnehager, barnevern, helsetjenester, sosialtjenester og pleie/omsorg. Vi snakker om mange millioner per år.

Rana kommune har vært ridd av ei mare som vi kanskje ser slutten på. Regelen har nemlig vært at det kuttes i vedlikehold for å finansiere nye tjenester. Det ga verdiforringelse og en bygningsmasse moden for skroting. Heldigvis var mye av dette skoleanlegg som var bygd for nesten dobbelt så mange elever som nå og i overskuelig framtid. En gjenoppbygging av skoleanleggene kom på en måte til dekka bord.

Flertallet i denne perioden – Høyre, SV og AP – har innsett at Rana kommune ikke kan drives på den gamle måten. Kommunestyret må sette tæring etter næring. Kommunen må evne å produsere gode tjenester uten å la bygg og anlegg forfalle.

Noen er forbanna for Nordlandsparken og kaller det pengesløseri. Eg ser derimot Nordlandsparken som ei god investering for framtida. Vi må nemlig bli fleire som sykler og går – og trekanten Mo – Gruben – Selfors er høyaktuell i den sammenheng. Derfor er det framtidsretta å ta bort biltrafikken på denne strekninga og reservere det for mjuke trafikanter.

For meg er det opplagt at dagens flertall må få fortsette. De har fått kommunens økonomi på fote, og de fortjener fire nye år for å vise at de kan levere kvalitet på den plattformen de har skapt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags