Sykehusets styremedlemmer har nok forlengst registrert at angrepene på sykehusets administrasjon og mot styret har svært godt organisert

Av
DEL

Leserbrev Manipuleres HSyk-styret etter en regi av ex helseminister Bjarne Håkon Hanssen?

Høsten 2009 kastet daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen inn håndkleet, og ga opp sin karrière som folkevalgt. Han hadde da i vel et år vært sentral i krigføring mellom sykehusmiljøene i Molde og Ålesund, og han etterlot seg en region hvor kruttrøyken fremdeles kjennes i sykehusgangene.

Tre år etter avgangen, i 2012 skriver Kjell Arne Harneshaug følgende i sin mastergradsavhandling, ”Ein case-studie av styret i Helse Midt-Noreg”:

«Politikarane prøver naturlegvis å navigere slik at dei får gjennom politikken sin. Ein kan tenkje seg at det var utfordrande for Bjarne Håkon Hansen å få styreleiaren til å gå med på dei politiske prioriteringane. Leiarar i organisasjonar kan vere opptekne av å forsvare integriteten til organisasjonen, og i møte med politikarar kan dei ha høg fagleg status. Det kan difor vere nærliggjande å spørje seg om Bjarne Håkon Hanssen har navigert strategisk, og underkommunisert særskilde krav bak utsegna for å få styreleiaren til å gå med på omprioriteringane?»

Det er vel få som ikke tror at Bjarne Håkon Hanssen navigerte strategisk for å få sin sin vilje gjennom i sykehusstyrene. Hanssen lærte med andre ord mye i møtet med nordvestlendingene, såpass mye at han etter seks måneder karantene kunne gå rett fra tillitsvervet som folkevalgt og til det velkjente rådgiverselskapet First House.

Hanssen ble allerede året etter, i juni 2010, avkledd da NRK kunne fortelle at han før han forlot regjeringskvartalet hadde vært rådgiver for det private barnehageselskapet Espira. Hanssen, som selv satt i regjering da et forslag om å begrense barnehageeieres rett til utbytte, fikk betalt av barnehageaktøren for å vurdere deres høringsuttalelse. Arbeiderpartiets Marit Nybakk karakteriserte Hansens rolleblanding for å være “helt forkastelig og politisk umoralsk”. Hansen selv avviste all kritikk.

I 2016 skiftet Bjarne Håkon Hanssen igjen beite, og ble 20 prosents eier av rådgivningsselskapet Kruse Larsen. Selskapet har sitt hovedkontor i Kristiansund på Nord-Vestlandet, og Hanssen tok kunnskapene og erfaringene fra denne regionen med seg i bagasjen til ny jobb. De fleste ansatte i Kruse Larsen holder til i selskapets kontor i Oslo.

For styremedlemmene i Helgelandssykehuset og hos Helse Nord, kan det være verdt å merke seg følgende: I Kruse Larsens kundeliste finnes det to kunder som deltar aktivt i prosessen rundt HSyk-styret og i påvirkningen av Helse Nord, nemlig Alstahaug kommune og Mosjøen og Omegn Næringsforening (MON).

Det kan selvsagt tenkes at både Alstahaug kommune og MON det siste året har hatt andre presserende oppgaver hvor de har bedt Kruse Larsen om bistand, og at selskapets rådgivere dermed ikke har vært involvert i sykehussaken overhodet. På den andre siden har nok sykehusets styremedlemmer forlengst registrert at angrepene på sykehusets administrasjon og mot styret har svært godt organisert. De mange parallellene til krigføringen i Helse Midt-Norge vil jeg tro at de fleste i styret også har registrert.


Øystein Bentzen,
helgelending

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags