Jeg blir alltid urolig når jeg i møte med enkeltmennesker, bedrifter og politikere utenfor egen kommune, hører at de ikke opplever å bli tatt på alvor av oss i Rana

Av
DEL

LeserbrevHvordan bli en JA-kommune?

Rana Høyre har som en av sine valgkampsaker at Rana kommune, altså deg og meg, skal bli en JA-kommune.

Ikke fordi vi er en NEI-kommune i dag, nei da, men vi tror oppriktig at det er så utrolig mye mer å gå på med den for oss, rette politiske føringen.

Men hvordan blir man en JA-kommune?

Jo, ved å svømme utover!

Metaforen er velbrukt, enkelte holder seg flytende, men på stedet hvil med å svømme innover, altså sikre seg selv en størst mulig del av kaka.

Ved å svømme utover så fordeler vi, vi er rause med de rundt oss og vi utvikler oss. For å lykkes med dette så tror vi at vi må tørre å lytte, selv de gangene komfortsonen blir utfordret av lokalpolitikere, fylkespolitikere, administrasjon, befolkningen, næringslivet med flere.

Man må tørre å søke ny kunnskap i sin streben etter et enda bedre lokalsamfunn!

Samhandling med andre kommuner, både på et administrasjonsnivå og på politisk nivå er litt av nøkkelen og også der kan vi bli bedre.

Jeg blir alltid urolig når jeg i møte med enkeltmennesker, bedrifter og politikere utenfor egen kommune, hører at de ikke opplever å bli tatt på alvor av oss i Rana. Det er uheldig uansett om det er på et administrativt eller politisk nivå.

Ikke fordi man konsekvent skal føye seg etter alle de innspill som kommer, men fordi man kanskje kan utvide sin horisont i møte med mennesker med et annet perspektiv.

Min opplevelse er at næringslivet i Rana og for den del på hele Helgeland er et JA-næringsliv, se bare på veksten industri- og oppdrettsnæringen har hatt og mest sannsynlig vil ha fremover – imponerende!

Næringslivet omfavner ny teknologi og har ressurser til å være med på en videre utvikling, tillitsvalgte i industrien slår ring om EØS-avtalen, ikke fordi den isolert sett sikrer lokale arbeidsplasser, men fordi den er nøkkelen til et marked med 500 millioner mennesker og et lokalt «eierskap» til EØS sikrer også økonomisk utvikling blant de andre medlemslandene, det kan vi være stolte av.

Jeg mener vi har mye å lære av næringslivet når det gjelder å nå vårt mål om å bli en JA-kommune, og da mener jeg næringslivet på hele Helgeland.

Men hvorfor er det så viktig for Rana Høyre å bli en JA-kommune?

Vi tror at dagens velferds-Norge ikke kan tas for gitt, vi tror at vi må være i bevegelse for å sikre morgendagens velferdsløsninger for alle, vi tror at ved å endre oss i takt med samfunnsutviklingen så er vi relevante. Relevante for innbyggere og næringsliv.

Jeg og Rana Høyre skal bidra til å bli en JA-kommune.

Jarl Stian Johansson

3. kandidat for Rana Høyre, som satser på Helgeland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags