Rana kommune står overfor store utfordringene. Antall eldre blir flere og flere, barnetallet går ned og vi har liten tilflytning

ELdrebølgen: Til tross for at eldrebølgen slår innover oss nå, er det ikke fokusområde i samfunnsdebatten, skriver Linda Eide.

ELdrebølgen: Til tross for at eldrebølgen slår innover oss nå, er det ikke fokusområde i samfunnsdebatten, skriver Linda Eide.

Artikkelen er over 3 år gammel

Som leder av Rana Arbeiderparti deler jeg leder av eldrerådet, Lars Midtstrøm sin bekymring.

DEL

LeserbrevRana kommune står ovenfor store utfordringene. Antall eldre blir flere og flere, barnetallet går ned og vi har liten tilflytning. Det betyr i realiteten at vi har store økonomiske utfordringer og færre i yrkesaktiv alder, som ved skatter og avgifter kan dekke utgiftene vi blant annet har i omsorgssektoren og skolesektoren. Behovene som vi står overfor de neste tiårene er store og krevende.

Rana kommune vil ha behov for 200 nye sykehjemsplasser innen 2040. Samtidig vet vi at vi har en skolestruktur som er bygd for en annen tid. Vi har i dag ca 1700 færre barn og tilsvarende reduserte inntekter, enn da den ble utviklet. Til tross for at eldrebølgen slår innover oss nå, er det ikke fokusområde i samfunnsdebatten. Derimot engasjerer både foreldre og besteforeldre seg i skoledebatten og vi politikere har også hatt veldig stort fokus på dette området.

Men vi kan ikke lukke øynene å la være å ta inn over oss de økonomiske realitetene som gang på gang pisker oss i ansiktet

I lederartikkelen i Rana Blad 18.november skrives det at det er ingen som går i protesttog for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Verken barn eller barnebarn er opptatt av eldrebølgen og det må sies at det er heller ikke er mange politikere som står på barrikadene for denne gruppa. Man kan spørre seg hvorfor det er slik?

Er det de sterkeste gruppene med de kraftigste og høyeste stemmene som prioriteres høyest selv om de største behovene ligger hos en annen gruppe?

Kommunestyregruppen blir utfordret hver høst under budsjettarbeidet på rollen vi som politikere har. Er vi sektorpolitikere eller klarer vi å se helheten? Jeg håper vi alle bestreber oss på det siste. Det er politikerne sin plikt til å sørge for ei best mulig fordeling i kommunen basert på de behovene som finnes. Budsjettet for 2017 er viktig, men enda viktigere er økonomiplanen og den langsiktige tenkningen for de behovene vi står overfor de neste tiårene.

Vi politikere står ovenfor noen veivalg der de politiske skillelinjene kommer tydelig frem. Vårt privilegium er å ha visjoner og lage mål for hvordan vi mener samfunnet skal være. Men vi kan ikke lukke øynene å la være å ta inn over oss de økonomiske realitetene som gang på gang pisker oss i ansiktet. Befolkningsutviklingen er klar og ressursbruken må vris for å tilpasse dette.

Linda Veronika Eide

Leder Rana AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags