Om vi får kontorer på Rana Ungdomsskole, på én skole, betyr ikke det at vi kommer mer ut, men vi får det trangere inne

Illustrasjonsfoto: Gøran O. Pedersen

Illustrasjonsfoto: Gøran O. Pedersen

Av

PPT Rana – vårt arbeid og flytting til Rana ungdomsskole.

DEL

LeserbrevVi leser i aviser og hører fra talestoler at det er mange som har mening og uttaler seg om PPT, men på sviktende grunnlag.

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) er en tjeneste som skal gi råd og veiledning til barnehager, skoler og foreldre/elever. Vi skal gjennom sakkyndig vurdering gi anbefalinger i forbindelse med tilrettelegging av opplæringen for den enkelte elev i skolene, herunder spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. I tillegg skal PPT hjelpe barnehager og skoler i det organisatoriske arbeidet, såkalt systemarbeid. Denne delen av arbeidet vårt har økt mye i de siste årene.

Gjennom årene har PPT Rana vært gjennom flere omorganiseringer. Det har vært ønske om at tjenesten gjennom slike omorganiseringer blant annet skulle bli kvitt ventetid. Vi har over år hatt ca. ett års ventetid, noe som er ulovlig. Det har vist seg at omorganiseringer og fokus på ventetid ikke har vært nok. Internt er vi flere som i flere år har ment at det er vanskelig å organisere bort ventetid, når det største problemet er for få ansatte og at vi blir færre medarbeidere år for år. Vi har opplevd at når noen slutter, så blir det ikke ansatt nye medarbeidere. Gjennom systemarbeidet tenker vi at det etter hvert skal bli færre individhenvisninger til oss, men dette er et arbeid som tar tid.

Vi ansatte har vært lojale, vi har arbeidet hardt gjennom vanskelige tider med en del omorganiseringer og i det siste også nytt datasystem. Når PPT Rana har vært nevnt i lokale medier på en måte som vi ikke kjenner oss igjen, har vi ikke gitt tilsvar. Det har tydelig gått frem at ikke alle de som uttaler seg om oss, har kjennskap til hva PPT etter opplæringsloven skal gjøre, og hva PPT Rana spesielt arbeider med. Vi skal være en faglig uavhengig tjeneste, og i arbeidet skal vi ikke ha bindinger til noen barnehage eller skole, men uttale oss på fritt grunnlag ut fra bestemmelser i opplæringslov med forskrifter og vårt faglige skjønn. Vi får tilbakemelding på at mange skoler er fornøyd med den kontakten og samarbeidet de har med oss gjennom faste møter, veiledning i møter og pr. telefon og samtaler med elever og foresatte osv. Vårt arbeid med systemsaker gjennom kurs, nettverk og spesielt læringsmiljøarbeidet vårt, er kjent og anerkjent i andre deler av landet. Derfor blir vi forbauset når det er sagt at PPT og skolene skal begynne med noe nytt. Dette er ikke nytt for oss, vi har arbeidet slik i samarbeid med skolene mer og mindre i alle fall siden år 2000. Det ble intensivert etter at vi innledet et samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger i 2008. Det er også et samarbeid mellom PPtjenester på hele Helgeland, Nord Universitet og Statped for å dele kompetanse/kunnskap og videreutvikle oss sammen(Helgelandsnettet).

Vi ansatte i PPT Rana fikk, for en tid tilbake, plutselig kjennskap til rykter om at PPT skulle flytte til Rana Ungdomsskole. Etter hvert fikk vi se tegninger og vi uttalte oss i flere omganger om hva vi trengte av plass og tilgjengelighet for å kunne gjøre arbeidet vårt tilfredsstillende. Det gikk lang tid uten at vi hørte noe mere og til slutt etterlyste vi nye tegninger. De har vi nå fått og kan ikke si at så mange av våre krav er innfridd. Ut fra tegningene kan vi se at det blir verre for både ansatte og klienter. Kontorene er for få i forhold til antall ansatte, og de er for små for at vi kan bruke våre egne kontor til utredning og samtaler med elever/foreldre/lærere. Vårt behov for test-rom er ikke imøtekommet. Vi har behov for møterom, og et av møterommene bør være av slik størrelse at alle ansatte kan møtes og helst at vi kan ha kurs og nettverk der. Det er blitt nevnt at vi skal kunne teste elevene på skolene. Det gjør vi da også, men mange ganger er det ikke forsvarlig å gjøre utredninger eller samtaler på skolen pga. mangel på ledige rom, elever blir mer urolig, mye lyd og at de kvier seg for å gjøre tester og ha samtaler på skolen. Det som mange ikke er klar over, er at vi også har voksne klienter som ikke alltid er tilknyttet noen skole.

Vi ansatte opplever at det i flytteprosessen har vært lite informasjon til oss ansatte og at ingen har etterspurt informasjon fra oss om vårt arbeid og hva vi har behov for på vårt nye arbeidssted.

I Rana Blad ser vi samtidig at det er uttalt at PPT Rana kommer til å få et nytt liv. Det nye livet, blir i alle fall med for lite plass og med mindre fleksibilitet for arbeidet vårt. Det er også uttalt i avisen at PPT endelig skal ut i skolen. Vi er allerede ute i barnehagene og skolene! I Rana er det 22 barnehager og 14 skoler vi skal ha kontakt med. I tillegg kjøper Hemnes, Nesna og Rødøy PPtjenester hos Rana.

Vi er 16 ansatte, ikke alle i 100% stilling, 3 av disse arbeider ikke med PPT arbeid, men er kommunale logopeder og minoritetspråklig veileder i Rana kommune. Om vi får kontorer på Rana Ungdomsskole, på én skole, betyr ikke det at vi kommer mer ut, men vi får det trangere inne!

Sissel Pettersen,
ansatt ved PPT Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags