Fredag 16. juni arrangeres det Pridefestival i Mo i Rana. Det er et viktig og riktig initiativ.

Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap. Og skal vi få til et fellesskap må alle få være med!

Solidaritet handler ikke bare om å ta vare på dem som faller utenfor. Det handler om å ta vare på hverandre. Alle kan oppleve å stå alene, men hver enkelt av oss står sterkere når vi står sammen.

I vår tid finnes krefter som spiller grupper mot hverandre. Oss mot dem, menn mot kvinner, by mot land. Å stå utenfor er starten på marginalisering og ekskludering. Det er starten på å oppleve lite eller ikke noe ansvar for fellesskapet.

Arbeiderpartiet viktigste verdier er frihet, muligheter og trygghet, og det stanser ikke ved våre landegrenser. En mer rettferdig verden er også en mer stabil verden. Våre mål for Norge kan best realiseres dersom vi bidrar til å styrke både internasjonale og nasjonale organisasjoner, folkeretten og sikre menneskerettigheter for alle.

FRI – er en medlemsorganisasjon for mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet, og de er tydelige på at seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk ikke skal ha innvirkning på hvilke rettigheter man har som menneske. Arbeiderpartiet er enig med FRI at alle skal ha like rettigheter, plikter og beskyttelse i tråd med menneskerettighetene. I motsetning til sittende regjering som lager en skrivebordshandlingsplan uten å følge opp med penger i statsbudsjettet, slik at tiltak kan gjennomføres, vil vi i Arbeiderpartiet være mer ambisiøs og gjennomføre konkrete tiltak.

LES OGSÅ (+): Hemavan Winter Pride arrangert for fjerde gang. Det er blitt en folkefest, men alvoret finnes ennå

Det er særlig to områder som Arbeiderpartiet er opptatt av:

Helse – Diskriminering, stigmatisering og marginalisering har stor betydning for vår livskvalitet.

Forskning viser at det fortsatt er større forekomst av helserelaterte plager blant lhbt-befolkningen (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) sammenlignet med resten. Det gjelder både psykisk og fysisk helse.

Hver og en har vi ansvar for vår egen helse, men som fellesskap har vi også et ansvar for hverandre. Når det gjelder barn og unge så har vi et særlig ansvar for å sikre økt grad av alminneliggjøring.

Derfor vil Arbeiderpartiet fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensesetting, relasjoner og ansvar.

Videre vil Arbeiderpartiet utarbeide en tverrfaglig opptrappingsplan om psykiske lidelser, forebygging og tidlig helsehjelp, og ikke minst støtte frivillige organisasjoners, som FRI, viktige forebyggingsarbeid.

Å ha en familie - Arbeiderpartiet er enig med FRI i at fullverdige og like rettigheter knyttet til valg av familie må være en selvfølge, og at alle mennesker uavhengig av kjønn og seksualitet må ha adopsjonsprøvingsrett, rett til assistert befruktning og retten til å inngå ekteskap.

Arbeiderpartiet anerkjenner mulighetene bioteknologi gir, også reiser krevende etiske dilemmaer, og for å møte muligheter og dilemmaer vil Arbeiderpartiet hjelpe flere til å få barn ved å tillate eggdonasjon, åpne for assistert befruktning for enslige og påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre.

Vi i Arbeiderpartiet vil skape et Norge der folk kan være forskjellige, men likeverdige. Vi vil skape et Norge der alle skal bidra, fordi alle trengs. Alle skal med.

Gratulerer så mye med Mo i Rana Pride!


Rita Lekang, Stortingskandidat for Nordland Arbeiderparti og Linda Eide, leder i Rana Arbeiderparti