Rana Ap: Kunnskapsløst av Line Ellingsen å påstå at det pumpes blindt inn i eldreomsorgen

Av

Det Line Ellingsen kaller «å pumpe blindt inn i eldreomsorgen», kaller Rana Arbeiderparti å investere for framtiden, skiver Lars Frøysa og Gerd Jakobsen for Rana Arbeiderparti.

DEL

LeserbrevDet er kunnskapsløst av Line Ellingsen å påstå at det pumpes blindt inn i eldreomsorgen i Rana kommune.

Line Ellingsen skriver i ett leserinnlegg «at å kutte kraftig eller nedprioritere skole og utdanning for å pumpe blindt inn i eldreomsorgen er en kunnskapsløs årelatning av et samfunn».

Dette får oss til å reagere sterkt. Å påstå at det pumpes blidt (ødsles ut penger uten mål og mening) til Ranas eldre er kunnskapsløst og respektløst.

Helse og Omsorgsavdelingen har vært under omstilling og stort press over mange år.

I løpet av denne perioden har avdelingen:

  • Redusert med 36 sykehjemsplasser
  • Man har slått sammen avdelinger og
  • Gjennomført organisatoriske endringer
  • Det er gjennomført et økonomisk nedtrekk innen helse og sosial på ca. 80 mil de siste syv årene

Vi vet antallet som har behov for tjenester øker sterkt i årene som kommer. Det er en sterk vekst i aldersgruppen over 67 år, det vet vi fordi de bor og jobber i Rana i dag.

Fram mot 2030 vil det være behov for et nytt sykehjem med omkring 100 plasser. Dette skal Rana Arbeiderparti sikre at blir bygd.

Vi ser et økt behov for boliger med bemanning for de som sliter med rus og psykiske lidelser.

Det er en stor økning i mennesker som trenger hjelp med sine rusproblemer og psykiske lidelser. I løpet av det siste året har det vært 300 nye henvendelser om hjelp til kommunen. Disse fortjener rask hjelp, slik at deres problemer ikke vokser seg altfor store. Rana Arbeiderparti har for 2019 medvirket til å bevilge penger til en psykologstilling som skal bidra til at de som søker hjelp får hjelp raskt.

Det er 36 mennesker med utviklingshemming på venteliste for tilrettelagt bolig med bemanning. Disse skal Rana Arbeiderparti sikre at de får et godt botilbud, som ikke koster for mye for den enkelte.

I siste kommunestyreperiode har det blitt bevilget, etter initiativ fra Rana Arbeiderparti 3 millioner til hverdagsrehabilitering og 5 millioner til velferdsteknologi. Fellesnevnerne for disse to prosjektene er at brukerne settes i stand til å leve et bedre og friere liv, der de ikke behøver de virkelig tunge hjelpetiltakene. Og kommunen får rom til å levere bedre tjenester med bedre kvalitet.

Det Line Ellingsen kaller «å pumpe blindt inn i eldreomsorgen». Kaller Rana Arbeiderparti å investere for framtiden.

Vi ønsker å oppfordre 2. kandidaten for Rødt til å sette seg inn i saken før hun kaster ut slike påstander. Hvorfor er det slik at Rødt og reverseringskameratene ikke bryr seg om tilbudet til de eldre i Rana?

For Rana Arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Rana skal ha et godt lokalsamfunn med gode kommunale tilbud. Det er derfor vi sier alle skal med.    

For Rana Arbeiderparti

Lars Frøysa og Gerd Jakobsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags