Rana Ap: Kvinners selvbestemmelse er IKKE et forhandlingskort og skal ikke forhandles om

Leder Linda Eide i Rana Arbeiderparti.

Leder Linda Eide i Rana Arbeiderparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Frihet kommer ikke av seg selv. Den må velges igjen og igjen, skriver Linda Eide i Rana Arbeiderparti.

DEL

LeserbrevFor fire år siden feiret vi at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Da Det Norske Arbeiderpartiet ble dannet i 1887 var partiets første og viktigste programkrav innføring av alminnelig stemmerett for begge kjønn. Arbeiderpartiets Kvindeforbund ble etablert i 1901 med stemmerettskravet som viktigste programformulering. For arbeiderkvinnene var det, i tillegg til kampen for stemmerett, kampen for grunnleggende gode levekår som var viktigst i begynnelsen. Sunn og god mat til alle i familien, god hygiene bedre boliger, gode oppvekstvillkår for barn, med rett til skolegang og avskaffing av barnearbeid, for å nevne noe.

Arbeiderpartiet har alltid hatt en kvinnevennlig politikk og har hatt fokus på de verdiene som kvinner er opptatt av. Forskning viser at kvinner tenker mer på helse, velferd, miljø og nærmiljø. Kvinner vil i større grad at staten skal ha ansvar for velferd. Den skal jobbe med omsorg og sosiale goder.

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som arbeider for de myke verdiene i større grad enn partier på Høyresiden. Å være et sosialdemokratisk parti betyr at vi ønsker oss et samfunn som gir like muligheter til alle, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Det betyr at viktige fellestjenester – som skole, helse og omsorg – må finansieres av det offentlige, blant annet gjennom inntekter fra skatt.

Vi vil at alle skal betale skatt etter evne – det vil si at de som har mye betaler mer enn de som har mindre. Velferdsstaten blir da et spleiselag og alle kan få gode tjenester uavhengig av lommeboka. Vi tror også på at vi bør ha en god politisk styring av samfunnsutviklingen, slik at den kommer alle til gode.

Skal samfunnet vårt være godt for alle, må vi både skape og dele. Verdiskapning og produksjon er en forutsetning for å kunne fordele, samtidig gjør rettferdig fordeling og gode velferdstjenester at vi klarer å skape mer. De best utbygde velferdssamfunnene i verden er også de mest produktive.

Vi har alltid vært et parti med fokus på likestilling, og kampen for at kvinner skal få like muligheter til å delta i arbeidsliv og samfunnsliv har vært viktig for oss. Det samme gjelder kampen mot diskriminering av ulike minoriteter.

Arbeiderpartiet har et stort fokus på barn og barns oppvekstvillkår.

Kunnskap er avgjørende for å løse morgendagens oppgaver. Arbeiderpartiet har som ambisjon at norsk skole skal være i verdenstoppen. I den offentlige fellesskolen forberedes barn og unge til aktiv og solidarisk deltakelse i et moderne, demokratisk og mangfoldig samfunn.

Arbeiderpartiet har jobbet frem fødselspermisjon, pappapermisjon og full barnehagedekning for å nevne noe. Vi jobber også for å få bort ufrivillig deltid, og har fokus på å få flere kvinner i heltidsarbeid, dette fordi kvinner skal få høyere pensjon og trygd.

I dag er det 8.mars. Jeg har deltatt på arrangementer i en årrekke. Det er svært mange gode grunner til det. Mye av den etablerte politikken har blitt utfordret kraftig de siste årene, etter at vi fikk en Høyre regjering. Endringene i arbeidsmiljøloven, med blant annet mer midlertidig ansettelse og mer uregelmessig arbeidstid, som i særlig grad vil ramme kvinner, reservasjonsretten i 2014, færre og dyrere barnehageplasser, økt kontantstøtte, redusert pappaperm., kampen for likelønn. Sist men IKKE minst vil jeg vil nevne abortsaken. Kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp ble forhandlet bort for at KrF skulle få regjeringsplass. Dette er dypt alvorlig men forsøkt bortforklart og ufarliggjort av kvinner og menn fra Høyresiden. Det er bare en ting å si om den saken!  Kvinners selvbestemmelse er IKKE et forhandlingskort og skal ikke forhandles om! Prinsippet om at kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv står sterkt i arbeiderbevegelsen.

Dette viser at vi ikke kan slappe av. Vi skal være bevisste på verdien av likestilling, og hvor bra det er for storsamfunnet at også kvinner er synlige, tydelige og tar posisjoner.

Frihet kommer ikke av seg selv. Den må velges igjen og igjen.

Jeg ønsker alle en fin 8. Mars!

Linda Eide

Leder Rana Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags