Vi har ingen ønsker om å kjøre kommunen konkurs! Men det er handlingsrom for bedre ordninger enn det som nå er gjort

Av
DEL

Klart du kan!

MeningerVi har en positiv særinteresse. Den særinteressen heter mennesker, svake mennesker, sterke mennesker, friske mennesker, sjuke mennesker, unge, gamle eller midt i mellom. Vi tror at alle hører til og er viktige for at samfunnet vår skal være helt.

I Rana KrF ønsker vi å omsette vår «særinteresse» i praktisk politikk. En måte å uttrykke det på er å ta hele Rana i bruk. Vi skal legge til rette for bo- og arbeidsmuligheter i hele vår langstrakte kommunen. Men vi skal også arbeide slik at hver enkelt skal bli hørt og sett med sin kompetanse og erfaring. Derfor er vi sterkt uenig i måten skolestrukturen er lagt om.

Der er ikke høringsuttalelser tillagt vekt og fagforeninger er blitt nedvurdert og forbigått. Det er underlig at det skulle skje i «røde Rana». Samtidig har kostnader rast på – som det var advart mot – i et prosjekt som skulle spare penger. Tro oss: Vi har ingen ønsker om å kjøre kommunen konkurs! Men det er handlingsrom for bedre ordninger enn det som nå er gjort.

Å ta hele Rana i bruk og kompetanse og erfaring hos ansatte og brukere av tjenester er også viktig når kommunen må se nærmere på en annen hovedoppgave: Helse- og omsorg. Vi vil kvalitetssikre endringer i samarbeid med fagkompetansen.

Å ta hele Rana i bruk vil også si at de som har ledig kapasitet skal få bruke den til beste for andre. Det skjer allerede mye i frivillig sektor, foreninger, idrett og kultur. Kommunen skal være en god tilrettelegger for disse. Erfaring viser at en krone til frivillighet gir fem kroner tilbake i effekt. Vi tror blant annet at Frivillighetssentralen kan spille en viktig rolle i koordinering av bistand til enkeltpersoner som trenger støtte og gi meningsfylte dager til de som har tid og energi til overs. Noen trenger ekstra omsorg, over kort eller lang tid. Andre er i sin livs form og trenger ingen støtte. Men alle trenger vi å bety noe for noen.

Det er vår særinteresse og viser litt hvordan den kan se ut i praktisk politikk. Hele programmet til Rana KrF skal være sendt til postkassen din. Les det og tenk på om du kan stemme KrF i år. Vi sier: Klart du kan!

Anne Sofie Urke

1. kandidat Rana KrF

Einar Bondevik

2. kandidat Rana KrF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags