Gå til sidens hovedinnhold

Brøytekutt med bieffekt: Dette er en stygg forskjellsbehandling av noen få innbyggere

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er ikke mye likhet for innbyggerne når det snødde ned her på Storforshei og mine naboer i Fjellbakken måtte forlate sine hjem og flytte, skriver en leser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Formansskapets vedtak om brøytekutt på fire veger i Rana den 30 august 2016 viser seg ikke videre levedyktig. Det har blitt tatt opp igjen ved flere møter, og nå er det kommet et nytt forslag der det skal vedtas nytt regelverk om kommunal brøyting av private veger.

Forslagstiller på første vedtak var Aps gruppeleder. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer, posisjonen for og opposisjonen mot. Vegene det gjaldt var Fjellbakkvegen, 2,8 km, Lysheimvegen, 800 m, Sagforsvegen, 900 m, og Elsbuneset, 200 m.

Hvorfor disse vegene? Jo de hadde private grunneiere, derfor private, og her skulle det spares penger, og beløpene som ble lagt fram for de som skulle stemme på forslaget om kutt har ikke rot i virkeligheten.

Siden det skal brøytes som før, med unntak av de fire vegene, er det timeforbruk hos kontraktøren på disse vegene som er besparelsen, og siden kontraktøren aldri spesifiserer noen av vegene, men bare registrerer timer på roden, er det merkelig at teknisk sjef kan legge fram spesifike beløp på hver enkelt veg, 144.000,- på Fjellbakkvegen og 56.000,- på Lysheimvegen for forrige sesong?

Det brøytes her oppe i gjenomsnitt 30 til 40 ganger hver vinter. Tidsforbruk på Fjellbakkvegen er en halv time pr. runde og på Lyshem gjøres det unna på 10 til 15 minutter,

Tidsforbruket på Sagforsvegen blir tilsvarende Lysheim, og Elvsbuneset 200 meter. Jeg vet ikke om kulerammer med så få kuler at det kan regnes noe besparelse der.

Hvem som helst med normalt omløp øverst har ingen problemer med å finne ut hva besparelsen blir.

Det er usikkerhet i mange husstander. Fire nye kriterier legges til grunn for å få kommunal brøyting på private veier 

Vi var flere som ble provosert av dette, og kontaktet Rana Blad og det resulterte i avisoppslag. Vi leser i RB den 10. oktober blandt annet at gruppeleder for Ap bli intervjuet og han sier dette «vi behandler alle innbyggere likt». Han uttaler at de går etter likhetsprinsippet, han uttaler også «Det er ingen private veger som blir brøytet av kommunen».

Les også

Teknisk sjef i Rana, Jan Erik Furunes, mener saken ble tilstrekkelig utredet, men er beredt til å belyse saken på nytt dersom det er gjort feil

 

Det er ikke mye likhet for innbyggerne når det snødde ned her på Storforshei og mine naboer i Fjellbakken måtte forlate sine hjem og flytte.

Jeg hadde kontakt med fylkesmannens beredskapsavdeling for å forhøre meg om lovligheten av dette vetaket. Der sier de at kommunen har beredskapsansvar for alle inbyggerne i kommunen i forhold til brann og ambulansetjeneste, og at vi hadde anledning til å få dette lovlighetsvurdert etter kommunelovens paragraf 59 innen tre uker etter vedtak.

Les også

Kona er lungesyk og har vedtak om at kommunen skal stå for brøytinga, men nå må Joar (82) gjøre jobben

 

Dette forsøket gikk i dass da vedtaket ble gjort 30. august og brevet vi mottok fra kommunen var datert 29. september. Var dette gjort med overlegg for å fjerne klagefristen?

Jeg begynte å studere nettet, og fant tilganger på alle eiendommer og veger i hele landet, så her var det bare å begynne å forske. Utrolig interessant lesning.

Alle som har interresse av å søke opp sine egne adresser og spesielt vegene de bor ved er herved oppfordret til å gjøre egne søk. For dere er alle i faresonen hvis det nye forslaget til gruppeleder Arnøy blir vedtatt, og det skal gjelde i framtiden for kommunal brøyting av private veger, og at Arnøy sine uttalelser i RB 10. oktober skal holde vann.

Nettstedet er: seeiendom.no

For dere er alle i faresonen hvis det nye forslaget til gruppeleder Arnøy blir vedtatt

 

Når dere får opp siden er det bare å zoome inn på vår del av landet så langt inn at eiendommene er der. Sett markøren på ønsket eiendom eller veg og det kommer opp en rute med info om eiendommen, kommune nr. og gårds og bruks nr.

Nederst i denne ruten er to blå linker, (marker eiendom og vis mere) marker så ser en hva eiendommen omfatter og vis mere så kommer det opp en ny side som kommer med mye info om denne og her er også en blå link (vis) som er den virkelig interresante.

Man må logge inn her som om man logger inn nettbanken, men da er man direkte inne i grunnboka, og her kommer det fram hvem som er eiere med navn og mye mer.

Dette er offentlige dokumenter som ligger åpne for hvem som helst, og jeg er meget forbauset over at ikke noen som helst hverken på politisk hold eller i kommuneadministrasjonen har tatt seg bryet med å undersøke eiendommsspørsmålene i forbindelse med dette vedtaket.

Mine undersøkelser viser at på alle vegene på Storforshei er det Rana Gruber som er grunneier, så godt som hele Selfors har private grunneiere, det meste av Gruben, Hammeren og ytteren har private grunneiere, og det meste av Mo sentrum.

Det sier Grunnboka, og jeg har studert alle vegene, og hvem som helst kan se etter.

Og da er det betimelig å spørre, brøytes det ikke private veger i Rana, og hva med likhetsprinsippet?

Og hva er forskjellen på de fire vegene som kuttforslaget omfatter og de øvrige vegene i Rana kommune med private grunneiere? Dette er en stygg forskjellsbehandling av noen få innbyggere.

Jeg leste i avisen for en tid siden i forbindelse med snøskuterløypene en uttalelse fra ordfører Geir Waage, sitat: i et lokaldemokrati har vi ansvar for alle innbyggerne i kommunen, sitat slutt.

Og da kommer spørsmålet, gjelder dette ansvaret bare de inbyggerne som har snøskuter eller gjelder det for oss som ikke har snøskuter også?

På Rana kommune sin hjemmeside finnes det en link til kommunens etiske regelverk som gjelder for de folkevalgte og ansatte i Rana kommune, jeg har studert dette fra begynnelse til slutt, og etter det jeg kan se i denne saken har dere ikke etterlevd dette regelverket kjære politikere og ansatte i administrasjonen.

Min første kontakt med ledelsen ved driftssentralen var egentlig det som fikk det til å renne over hos meg, da jeg spurte hvordan de skulle håndtere renovasjon og post, og får til svar at det måtte vi ordne selv, ja men vi betaler jo for renovasjon, og hvordan får vi hjelp hvis det brenner hos oss, og hvis vi blir syke, skal vi bare ligge å dø for at sykebilen ikke kommer fram? Svar..... Ja når dere bosetter dere på en slik plass kan dere ikke vente annet!

Mitt spørsmål går til ordføreren, stiller du deg bak en slik uttalelse?

Synes at det passer å slutte av med del av vers 9 av Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove» fra 1936.

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Stakkars dem,

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv.

Stein Hansen

Fjellbakkvegen 35

 

Kommentarer til denne saken