De siste tre årene har det knirket i sammenføyingene i Rana. De politiske prosessene har stadig oftere tatt en uheldig retning

Foto:

Av
DEL

LeserbrevTroen på at alle gode krefter må med om vi skal lykkes som samfunn, troen på at konstruktiv og opplysende debatt og deltakende prosesser er avgjørende for legitime beslutninger, samt en visshet om at fellesskapet må sikre kvalitet og verdighet for folket, gjør at jeg til valget 9. september 2019 står som 2. kandidat for partiet Rødt i Rana. Når det er høy grad av tillit mellom samfunnsmedlemmene; folket og de styrende, har vi et godt parameter på et vellykket fellesskap.

De siste tre årene har det knirket i sammenføyingene i Rana. De politiske prosessene har stadig oftere tatt en uheldig retning. For meg handler årets kommunevalg mye om å vise at demokratiet virker. Nye politiske stemmer vil være med på å hindre konsentrasjon av makt, en utvikling der politikere mister kontakten med folket, som igjen gir folket opplevelse av avmakt. Avmakt er et symptom vi må ta på alvor i et demokrati. Folk må oppleve av engasjement nytter. Makt må rotere og deles på. Derfor er vi mange nye som stiller til valg i år. Vi tror på demokratiet!

Nettopp deltakelse, åpenhet og dialog er for meg sentrale poeng med demokratiet. Jeg vil være en motstemme for Rødt, en som stiller spørsmål om målene, om prosessene om maktforholdene. Jeg har tro på at de beste løsningene kommer etter involverende prosesser, ikke ved at noen vet best. Involvering er nødvendig når vi skal skape gode løsninger for lokalsamfunnet vårt. Og så må vi ha trua. Trua på Rana og Helgeland.

Rødt vil fjerne økonomimål på velferdstjenester. Fellesskapsløsninger skal nemlig skape bedre samfunn for flere. Slik både jernbane i nord, to akuttsykehus på Helgeland og lærerutdanning på Nesna handler om alt annet enn profitt.  Regionen må selv produsere framtidige arbeidstakere til det lokalt næringsliv trenger, eller så vil samfunnet som helhet tape på det – selv om for eksempel Nord Universitet kanskje sparer på kort sikt.

Selv om sakene om sykehus og høyere utdanning er nasjonal politikk, bør velgerne likevel se hvordan lokale politikere forholder seg til sentralisering og stordrift. Når H, AP og SV i Rana legger ned ungdomsskolene i bydelene for å samle ungdommene i Rana i to -50-tallsbygg i sentrum, uten å lytte til fagforeningene, lærerne, foreldrene eller elevene, er det de samme mekanismene som gjelder. Argumentene posisjonen bruker er hentet fra New Public management der sentralisering, stordrift og profitt er honnørord. Konsekvensene for menneskene kommer i annen rekke.

Slik bør det ikke være i offentlig forvaltning. Rødt ønsker en endring og utvikling som er tilpasset en moderne tid, og har tro på at disse løsningene skaper vi lokalt etter gode prosesser med folket; fagbevegelsen, miljøbevegelsen og alle gode krefter i samfunnet. Vi er mot å sentralisere eldreomsorgen, skole- og barnehagesektoren, og vi ønsker ikke å la de store omsorgsprofitørene få innpass i Rana, slik at de kan ta ut store overskudd. Velferdstjenester skal skape omsorg, kunnskap, helse og verdighet!

Som en mulig framtidig folkevalgt er jeg opptatt av at vi skal skape et klimanøytralt, mangfoldig og inkluderende samfunn for framtida her i Rana. Vi har lav arbeidsledighet og solide ressurser i dagens arbeidskraft. Bedre integrering og mer språkopplæring for nyankomne ranværinger, vil gi oss sårt trengt arbeidskraft. Samtidig er Rødt opptatt av å sikre et raust arbeidsliv uten arbeidslivskriminalitet.

Rødt vil kjempe for retten til en meningsfylt og aktiv alderdom. Kommunen har betydelige ressurser i den dyktige generasjonen mellom 65 og 80 år. Disse må få delta videre, selv om de ikke mottar arbeidsinntekt. 85 % av de over 80 år bor hjemme. Vi skal sørge for at disse får en god alderdom på den måten de selv ønsker. Og det er ikke nødvendigvis i institusjon. Eldre er ei mangfoldig gruppe og de har ulike ressurser og ulike behov – og Rødt ønsker å skape gode løsninger for alle i et godt samspill med brukere, fagfolk og fagforeningene.

Likevel, Rana trenger mer arbeidskraft, og politikerne må jobbe med å få unge til å komme hjem etter endt utdanning. Jeg er helt sikker på at en kommune som satser på ungdom, vinner kampen om de kloke hodene. Da er det like viktig er at vi ikke ofrer naturen vår i jakten på nye næringer.

Ny industri i Rana, som for eksempel en batterifabrikk, er bra. Krafta må vi likevel hente der vi allerede har bygd ut Rana-natur. Vi har enorme vannkraftressurser. Til eksempel ble strømproduksjonen av det 100 år gamle Vamma kraftverk i Østfold økt med 20 % etter opprustning av anlegget. Heller enn gjøre enorme nye naturinngrep, må vi hente ut mer fornybar energi der inngrepene allerede er gjort. Rødt ønsker nemlig ikke vindmøller på Sjonfjellet. Tapet av natur er ifølge FNs naturpanel (IPBES) blitt en like stor utfordring som klimaendringene, og det tar Rødt på alvor.

Derfor er hovedsakene for meg som representant for Rødt i Rana:

  • Styrke demokratiet gjennom gode prosesser, dialog med folket og fagforeningene
  • Utvikle gode fellesskap, solide velferdstjenester og spesielt knallgode ungdomsskoler i bydelene
  • Verne naturen mot vindmøllepark på Sjonfjellet

Line Ellingsen

2. kandidat for Rødt i Rana


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags