Helsesøstera er fantastisk, men pass på, hun er der kun på mandag mellom 12 og 15

Artikkelen er over 4 år gammel

Helsesøstertjenesten er ment å være et lavterskeltilbud, men terskelen blir høy når man møter en låst dør, skriver to medlemmer av Rana Arbeiderparti.

DEL

Leserbrev Helsesøstertjenesten er en svært viktig tilbud, men i de senere årene har vi fått inntrykk av frustrasjon rundt mangelen på ressurser. På 1. mai markeringen i år holdt russepresidenten for Polarsirkelen videregående skole, Caroline Skogmo et svært engasjerende og inspirerende innlegg om helsesøstertjenesten i videregående skole.
 

Helsesøstertjenesten berører mange ungdommer og unge voksne, og er ment som et lavterskeltilbud hvor elevene kan komme i kontakt med helsesøster i skoletiden for å få opplysning, råd og veiledning om alt fra fysiske skader og problemer, prevensjon og seksualitetet, ernæring og spiseforstyrrelser til psykisk helse, familieproblemer, mobbing og ensomhet og rusproblemer.
 

Polarsirkelen videregående skole har, i følge rektor Kaia Erlandsen over 1200 elever. Dette er mange unike og forskjellige mennesker, som i løpet av sitt skoleløp vil møte flere utfordringer. Vi mener tiden er moden for å skape en større debatt om hvordan tilbudet og de tildelte ressursene fungerer i dag.
 

Vi kontaktet rektor ved Polarsirkelen videregående skole, Kaia Erlandsen og mottok dette svaret:
 

“Vi er veldig misfornøyde her ved Polarsirkelen vgs. hva angår ressurs vi får tildelt til skolehelsesøster. Hun gjør en utmerket jobb, men med 15 timer tilstedeværelse pr. uke på over 1200 elever og tre studiesteder, så blir det altfor lite! Rana Kommune hevder at vi har skolehelsesøster i full stilling, men da brukes “vår” ressurs også til helsestasjonen for ungdom” (Kaia Erlandsen).
 

Hvordan skal en helsesøster med 15 timer til disposisjon kunne gi et lavterskeltilbud til over 1200 elever? Kan et godt helsesøstertilbud henge sammen med det store frafallet av elever i videregående skole?
 

Erlandsen beskriver videre at:

Begrepet fullføre videregående opplæring er ikke enkelt - vedlagt ser du resultatet for de som var elever hos oss forrige skoleår fordelt på kjønn. I media brukes ofte dette om de som fullfører i løpet av 5 år fra de begynner på videregående skole” (Kaia Erlandsen).

Hvordan skal en helsesøster med 15 timer til disposisjon kunne gi et lavterskeltilbud til over 1200 elever? Kan et godt helsesøstertilbud henge sammen med det store frafallet av elever i videregående skole?


På Nordland fylkeskommune sine nettsider står kontortidene til helsesøstra ved Polarsirkelen videregående skole. På Mjølan har hun kontortid mandager 08.30-11.30 og onsdager 08.30-14.00. Moheia har helsesøster på torsdager 08.30-14.00 og Kongsvegen har mandager fra 12.00-15.00. Dette tilsvarer 17 timer per uke, men i følge opplysninger fra Kaia Erlandsen er det i realiteten 2 timer mindre.
 

Elevorganisasjonen i Nordland beskriver i sitt svar til oss at de generelt sett ikke er fornøyde med dagens tilbud. De er fornøyde med at fylkeskommunen har bestemt seg for å sette av mer penger til helsesøstertjenesten, og håper at tilbudet skal forbedre seg så snart som overhode mulig. Elevorganisasjonen forklarer at det ikke er profileringen av tilbudet som er problemet, men heller tilgjengeligheten og kvaliteten.
 

“Problemet ligger i at skolehelsetjenesten er så lite tilgjengelig som den faktisk er. Det fungerer ikke slik det er nå, at man kan få noen å snakke med dersom man er lei seg, men man må passe på å bli lei seg mellom kl. 13.00 og 15.00 på tirsdag”

(Elevorganisasjonen i Nordland).
 

På Elevtinget 2016 vedtok de blant annet at det skal være en helsesøster i 100% stilling per 250 elev. Dersom dette skulle gjennomføres vil det på Polarsirkelen videregående skole , med sine over 1200 elever være 5 helsesøstre i 100% stilling. Det er altså en lang vei igjen å gå.
 

Årets russepresident, Caroline Skogmo beskriver at helsesøstertjenesten på avdeling Moheia er svært dårlig. De har helsesøster kun en gang i uken. Dette vil si at på avdeling Moheia er det kun helsesøstertilbud 4 “dager” i løpet av en måned! Caroline forklarer at bare det å få doblet kontortiden ville hjulpet enormt mye. Men i følge Caroline så nytter ikke dette når det ikke er midler til å få inn helsesøster en ekstra dag.
 

Caroline beskriver også at det hadde vært ønskelig med flere brosjyrer eller plakater om helsesøstertjenesten og gjerne et bedre kontor, noe også alle elevene hun har snakket med, er enige i. For å forbedre dagens tjeneste mener Caroline og flere elever ved avdeling Moheia, at ved å få utvidet helsesøsterens arbeidstid, vil hun nå ut til flere elever. Hun stiller spørsmål ved om helsesøsteren virkelig skal få til å rekke over så mange elever, akkurat når de trenger det? For eksempel så kan ingen planlegge å ha en dårlig dag kl. 10.00 på torsdag.
 

Caroline har snakket med flere av de andre elevene og beskriver at helsesøstra gjør en fantastisk jobb og er svært flink, men problemet er at hun nesten aldri er der. Caroline forklarer at kanskje er det en dag man virkelig trenger å få utløp for følelsene sine, men så er det ingen der til å høre på. Da lar man det heller ligge, og så bygger det seg til slutt så mye opp at man ender opp i et kaos som man ikke kommer seg ut av.
 

Helsesøstertjenesten er ment å være et LAVTERSKELTILBUD, men terskelen blir HØY når man møter en låst dør og ikke kommer seg over dørstokken en gang!

Lene Madsen Stien og Christina Michalsen

Medlemmer Rana Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken