Kommunen – med SV i førersetet - har valgt å investere i en gammeldags infrastruktur, og sluttregninga er fremdeles ukjent for oss velgere

Opposisjonen i Rana. Fra venstre: Allan Johansen (FrP), Johan Petter Røssvoll (Sp), Hilde Lillerødvann (Sp), Mats Hansen (Venstre), Alf Helge Straumfors (Rødt), Anne Sofie Urke (KrF), Karl Hans Rønning (Sp)

Opposisjonen i Rana. Fra venstre: Allan Johansen (FrP), Johan Petter Røssvoll (Sp), Hilde Lillerødvann (Sp), Mats Hansen (Venstre), Alf Helge Straumfors (Rødt), Anne Sofie Urke (KrF), Karl Hans Rønning (Sp) Foto:

Av

Vi tenker at dere i SV har lagt til rette for et tap av nærmiljøets kvaliteter, tap av skolekulturer som var i godt driv, tap av de fordelene Rana har ved trygge og stabile nærmiljø, skriver styrene i i partiene Rødt, SP, KrF, V og FrP.

DEL

LeserbrevPartiene SP, V, KRF, FrP og Rødt er fem selvstendige partier som ved kommunevalget 2019 skal stå sammen om en viktig sak: en satsing på skolen i Rana. Vi ønsker å gå sammen med elevene, fagforeningene, lærere, skoleledere, og foreldre om å skape en skole for Rana som vi alle kan være stolte av. Dessuten ønsker vi å bygge trygge oppvekstmiljø i bydelene og bygdene - der folk bor - ikke bare i sentrum.
 

I Rana Blad 06.08.19 spør representantene Rønningsen og Henriksen: «Skolelista Rana, hva er det dere vil». Det er fint dere spør, SV – for det er en gyllen anledning for oss som først samlet oss i Skolelista til å vise hvorfor vi gikk inn i partiene SP, V, KrF, Rødt og FrP for å være med på å utforme politikk.
 

«Skolen i Rana skal preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for alle elever, lærere og foreldre. Skolen i Rana skal være en av de viktigste vekstfaktorene for Rana, og et viktig virkemiddel for at unge i etableringsfasen flytter hjem til Rana,» skriver vi i vårt skolepolitiske program (som SV gjerne kan få lese). Med det mener vi å skape en skole sammen med de som driver den – ikke i konflikt med dem. Og vi tar fagprofesjonen på alvor. Vi setter den ikke til sides. Det må investeres og satses, men etter inneværende kommunestyres prioriteringer, er det en stor jobb som må gjøres, og den vil vi gjøre med «barns beste» som hovedfokus – jamfør Fylkesmannens ankepunkt i lovlighetskontrollen mot Rana kommune (arkivsak 323-17 hos Fylkesmannen i Nordland).
 

Kvalitet i skolesatsinga vil være vårt felles prosjekt. Vi ønsker nemlig å legge til rette for en offensiv og god skole – for de elevene som går nå – og i årene som kommer. Og vi vil satse på lærerne. Nettopp fordi de betyr mest for trivsel og læring. Et annet felles prosjekt er å satse på mer åpenhet i kommunen. Vi vil endre delegasjonsreglementet slik at administrasjonen i større grad må be om lov før de gjør tiltak. Vi ønsker at det er politikerne som skal stilles til ansvar i lokaldemokratiet, ikke administrasjonen, slik det ofte oppleves nå. De fem partiene vil ellers stemme ut fra sine primærstandpunkt, all den tid Rana fremdeles holder på formannskapsmodellen.
 

Kommunen – med SV i førersetet - har valgt å investere i en gammeldags infrastruktur, og sluttregninga er fremdeles ukjent for oss velgere. I likhet med SV legger heller ikke våre partier budsjettene inn i valgprogrammene. SV ønsker med sin retorikk å fremstille skoleopposisjonen som uansvarlige. Det uansvarlige, SV, var vel å skusle bort 130 millioner på å bruke Ytteren ungdomsskole som barneskole for 2/3 av elevtallet? Det var uansvarlig å ikke gripe muligheten til å bygge 1.-10-skole på Gruben, da barneskolen måtte kondemneres. Ikke minst var det uansvarlig å ikke ta i bruk en av Norges fineste ungdomsskolebygg til nettopp det bygget er planlagt for.
 

SV har med sin «ansvarstagen» gitt oss to lite funksjonelle bygg i sentrum, der de samler alle ungdommene. Vi tenker at dere i SV har lagt til rette for et tap av nærmiljøets kvaliteter, tap av skolekulturer som var i godt driv, tap av de fordelene Rana har ved trygge og stabile nærmiljø.
 

Likevel mener R, SP, KrF, V og FrP at vi fremdeles har sjansen til å bygge framtidsskolen. Vi ikke bare kan, men må lande en skolesatsing som tror på de unge, på lærerne, på lokalsamfunnene og på framtida.
 

Slik er den ovennevnte ad hoc-aksjonens mål de samme som for Rødt, KrF, FrP, V og SP i skolepolitikken: skole bør være det viktigste satsningsområdet for kommunen. Om vi får reell makt er opp til velgerne, men uansett vil det komme en hel rekke med nye politiske representanter i kommunestyret, og det er godt for demokratiet. Samlet kommer vi til å legge vekt på å lytte, samarbeide, kjøre gode prosesser og stille spørsmål til det etablerte maktapparatet.
 

Henriksen og Rønningsen i SV utfordrer og hevder at «Harde fakta er at det er for store arealer og for få elever» og at kommunen derfor måtte spare på drift, på administrasjon og antall kvadrat. Vi mener vi kan dokumentere at den eneste innsparingen vi vil få, er innsparinga som kommer på lærere nå til høsten. Det er SVs «kvalitetsløft». Og derfor tror vi Rana trenger de nye politiske stemmene.

For styrene i partiene Rødt, SP, KrF, V og FrP
 

Nina Mikkelborg og Johnny Ronesen (FrP)
Stig Meisfjord og Mats Hansen (V)
Vegar Alterås, Anne Blyseth, Johan Petter Røssvoll, Benny Gurendal (SP)
Einar Bondevik og Anne Sofie Urke (KrF)
Alf-Helge Straumfors og Line Ellingsen (Rødt)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags