Kulturen må alltid stille seg bakerst i køen. Hvorfor? 

Hver gang bygging av et kulturhus nevnes utløser det debatt i de fleste byer, så også på Mo. For hvor mye vil ikke et slikt pengesluk koste? Og hvor mye annet fornuftig kunne ikke disse pengene bli brukt til? Spørsmålene er de samme om det gjelder en ny opera i Bjørvika eller et kulturkvartal i en liten by nordpå. Og kulturen må alltid stille seg bakerst i køen når budsjetter og andre strukturer skal legges eller løses, som kultur er en ting som er fraskilt fra byens kropp, sjel og velvære.

Kultur er like viktig for oss som luften vi puster inn. Mange av oss, kanskje de fleste er ikke klar over hvor mye kultur påvirker oss, ei heller hvor mye av den vi konsumerer. Alt fra klær, bøker, tekster, musikk, film og interiør er utformet av yrkesgruppen kunstnere. Det er ikke noe som ligger ferdig på Spotify eller opp i iCloud. 

Og de som produserer den er utdannede yrkesmennesker på lik linje med lærere og snekkere. Og et sted MÅ disse få lære seg å bli gode. For scenekunstnere kan ikke alt læres på en skole, man må ut på det skrå bredder for å bli flink. Det handler om mengdetrening, som med alt annet her i verden. 

Saken om et sted å være for scenekunstnere, dansere, musiker, sangere, kor og orkestre er blitt trenert og utsatt i mange tiår.

 

Hver gang man prøver å starte en prosess er det "rykk tilbake til start" fordi de er viktigere ting som må komme på plass først. Og da sier selv politiske partier som vanligvis anklager sine motstandere for ikke å kunne ha to tanker i hodet samtidig at "nå må vi ta en ting av gangen" før vi begynner å snakke om kultur. I Rana er det skolestrukturen som skal på plass. 

Nei, jorda går ikke under om planene om kulturhus/kvartal på Mo må vente litt til, men dette er symptomatisk med kultur i Norge, det viktigste først, så tar vi glasuren på kaken til slutt når alle er mette og fornøyde.

 

Ikke tolk meg feil. Skole er viktig. Og etter en smertefull skoledebatt med u-sving og ny runde i tenkeboksen, og manglende utredning etc, så skjønner jeg at det er viktig med en skikkelig gjennomgang av skolestrukturen i Rana, men er ikke kultur også viktig for byen og menneskene som bor ders allmenndannelse?

Vi trenger et sted å være, et sted og møtes, et sted der musikk, tekst, film, dans, sang og alle mulige sjangre kan yngle og fødes

 

Vi mangler et kulturelt tilbud til barn og ungdom, vi mangler en konsertscene der det ikke koster skjorta å leie seg inn, vi trenger øvingslokaler for morgendagens stjerner innen musikk. Så ja, vi trenger et kulturbygg så fort som mulig.

 

Men vi trenger ikke et stort palass som skal stå igjen som en bauta over politikere. Vi trenger et sted å være, et sted og møtes, et sted der musikk, tekst, film, dans, sang og alle mulige sjangre kan yngle og fødes. Teateret er en suksess, festivalene det samme, men hvordan er det med rekruteringen? Lampene lyser på rødt. To tanker i hodet folksens. Det er kommunens ansvar å surfe alle sine innbyggere. Dette fikser vi? 

Sven Henriksen