I 50 år har fjellvettreglene forsøkt å gjøre det tryggere å ferdes i fjellet. Fjellvettreglene er viktigere enn noen gang. Stadig flere nordmenn bruker naturen aktivt, og det er viktig at alle turgåere har kunnskap til å ivareta egen sikkerhet på tur.

Fjellvettreglene ble lansert etter ulykkespåska i 1967, da 18 personer døde på grunn av uvær. Et storstilt arbeid med å kartlegge og styrke beredskap i norsk natur starta, og fjellvettreglene med mottoet «Velkommen til fjells, men ta ansvaret selv» ble lansert av Røde Kors og Den Norske Turistforening. I fjor ble fjellvettreglene oppdatert: Blant annet vektlegger de hver enkelt turgåers ansvar for å ta gode valg. Fjellvettet er flyttet fra hva du har i sekken, til ansvaret hver enkelt har for å planlegge turen og vurdere forholdene underveis.

I år er påska sen, og det kan være lite eller våt og råtten snø, usikker is og skredfare. Forholdene kan endres i løpet av dagen, f.eks. kan fast og fin snø bli til slush ved temperaturøkning. Krevende forhold gjør at flere skader seg eller trenger bistand til å komme seg hjem. Husk derfor å ta med ekstra mat, drikke og klær i sekken, selv på korte turer. En god tur er tur-retur!

Husk å ta med ekstra mat, drikke og klær i sekken, selv på korte turer.

 

Nordmenns turvaner er endret. Stadig flere oppsøker bratt terreng, men utstyr i sekken kompenserer ikke for kunnskap og erfaring. Det kan derfor være avgjørende å tilegne seg turkompetanse gjennom nærturer, teste nytt utstyr på kortere turer, eller lære fra mer erfarne turgåere. De nye fjellvettreglene inkluderer også to nye regler som går på å vurdere skredfarlig terreng og å ta hensyn til skredvarsel. Oppdater deg om skredfare og trygg ferdsel på frosne vassdrag på varsom.no.

I påska vil hjelpekorpsene i Nordland og tusenvis av hjelpekorpsere landet over igjen stille opp for å være i beredskap for tur- og skiglade. Bare her i Nordland er drøyt 200 frivillige hjelpekorpsere i ekstraordinær beredskap i påskedagene, og flere av våre hytter på fjellet er bemannet. Vi er forberedt og godt trent på å håndtere situasjoner som kan oppstå.

Røde Kors markerer 50-årsdagen for ulykkespåska med å be alle som ferdes i naturen til å lære seg fjellvettreglene, kle seg etter forholdene og gjøre gode vurderinger før og underveis i turen. Les mer om fjellvettreglene på rodekors.no/fjellvett. Vi har ingen liv å miste!

Nordland Røde Kors ønsker alle en trygg og fin påske.

Jan-Ove Edvardsen

Leder distriktsråd Hjelpekorps, Nordland Røde Kors