Ønsket mitt er at politikerne i Rana skal gå sammen om å kjempe for de studietilbudene vi har igjen

Line Ellingsen, Rødt Rana.

Line Ellingsen, Rødt Rana.

Line Ellingsen fra Rødt Rana vil presentere en interpellasjon om strukturmeldinga for videregående opplæring i Nordland i neste kommunestyre i Rana. Her er den:

DEL

LeserbrevKunnskap, utdanning og skole er en grunnleggende pilar i samfunnet, og en forutsetning for kompetanse og utvikling i distriktet vårt, det være seg grunnskolen der vi har vært spesielt opptatt av ungdomstrinnet, samt Nesna og høyskoleutdanningene på Helgeland. Akkurat nå tenker jeg likevel å slå et slag for den videregående utdanninga, for det offentliges ansvar for kvalitetsutdanning som passer til det lokale næringslivet, industri i Rana, og for tradisjonsutdanningene (KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR) som samtidig er framtidsrettet gjennom sitt miljøperspektiv.

Det er strukturmeldinga om den videregående utdanninga i Nordland jeg ønsker å kommentere og ønsket mitt er at Rana-politikerne skal stå sammen i kampen for fagmiljøene vi har i Rana. Målet må være å bevare ungdommen her, ivareta de unges ønsker og behov, og sikre bedre gjennomføring. Ikke minst må vi som politikere vite hva skolens samfunnsoppdrag er og vi må ta stilling til om vi ønsker en offentlig helhetlig skole eller en stadig mer fragmentert utdanningssektor, med private tilbydere i små sektorenheter.

Når det gjelder yrkesutdanningene, er det lokale næringslivet helt fundamentalt for å kunne gi elevene fagbrev som en del av utdanningsløpet. Fylket ber om at Rana skal vente med å be om Industriteknologi til neste fireårsperiode, høstsesjonen 2020. På Helgeland i dag har vi 6 elever som går industriteknologi, mens Rana alene hadde 27 elever som ønsket å gå industriteknologi i vår (men som ikke var villig til å flytte for få skoleplass). Polarsirkelen videregående skole har fagmiljøet og en helt nybygd skole, Rana har ungdommen, læreplassene og det næringslivet som kreves. Rana må få tilbudet søkbart allerede kommende vår!

Kunst, design og arkitektur (KDA) er nok en gang foreslått nedlagt i Rana. Tilbudet er blant de siste som eksisterer i Nordland (Bare Bodin igjen) og sammen med den yrkesfaglige veien om håndverkkunsten, Design og håndverk, er utdanningsløpet marginalisert i hele Norge. Det er mange 1000 års tradisjoner som forsvinner fra opplæringsløpet, og det er et programområde der elevene lærer å reparere, gjenbruke og tenke fremtidsrettet for å kunne skape det grønne skiftet.

Vi må også være bevisste på at det er kvinnetradisjonene vi velger bort. Selv om alle grunnlagsdokumenter (blant annet Ludvigsen-utvalget og ny overordnet del av læreplanen) fremhever viktigheten av skaperglede, kreativitet, nytenkning og innovasjon, velger man altså kortsiktige løsninger for å spare noen millioner i året. KDA er i sentrum av samfunnsoppdraget: «Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet», og «elever som lærer (…) gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å (…) løse problemer og stille nye spørsmål[1]». I Rana er KDA-klassen full, da to halve klasser (KDA og Media) er slått sammen til én. Dermed er lave søkertall ingen argument i så måte.

Ønsket mitt er at politikerne i Rana skal gå sammen om å kjempe for de studietilbudene vi har igjen i nærregionen vår. Rana har ungdommene, vi har søkerne, og vi «tar ikke studietilbud fra» noen andre skoler på Helgeland. I år var det 27 oversøkere også til idrett, men strategien «Det studieforberedte Nordland» har en slagside. Strategien handler om at flest mulig elever skal velge realfag som kvalifiserer til bl. a medisin og ingeniørutdanninger, men de to årene idrett i Rana har fått en klasse færre enn det har vært søkere, har det ikke samtidig økt rekrutteringen til realfagene. Dessverre.

Studieforberedt blir alle elever som tar de andre fagene: språk, økonomi, samfunnsfag, påbygging, media, drama, kunst eller idrett. Disse elevene kan bli jurister, lærere, sykepleiere, psykologer – andre kompetanser som krever høyere utdanning – så studieforberedt blir elevene, også uten realfag.

Konsekvensen ved å ikke opprette tilbudene ungdommene ønsker og som gir tilnærmet lik kompetanse i universitets- og høyskolesystemet, er at det popper opp private videregående løsninger. Rundt om i Norge florerer det av private idrettsgymnas. Ungdom vi trenger, flytter fra regionen for å få privat videregående utdanning, eller vi får private alternativ for enkeltelever i for eksempel industrien. Privatisering og fragmentering vil også skje allerede kommende høst om Rana ikke får industriteknologi som tilbud denne våren.

Jeg ber om at Ranas kommunepolitikere skjønner at vi i Rana – i likhet med de andre regionene – må jobbe opp mot fylkespolitikerne i forkant av vedtak om struktursaken. Vi må stå samlet og vi må kjempe for de tilbudene vi har i regionen. Det er ikke fortrinnsvis i Rana elevtallet går ned.

Line Ellingsen,
for Rødt Rana


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags