Bygg HAFs miljøstasjon nå

GJENBRUKSMOTTAK: Skissen viser gjenbruksmottaket HAF ønsker å bygge på Vikaleira. Skisse: HAF/Norconsult

GJENBRUKSMOTTAK: Skissen viser gjenbruksmottaket HAF ønsker å bygge på Vikaleira. Skisse: HAF/Norconsult

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERBREVUndertegnede er Rødt Rana sin representant i Helgeland Avfallsforedling (HAF) sitt representantskap. I mange år har HAFs organisasjon jobbet med å få etablert et sentrumsnært mottaks- og sorteringsanlegg for tørt avfall, først og fremst for å forbedre innsamlingen og kildesorteringen i Rana, men også for å redusere publikums og HAFs egen trafikk (CO2-utslipp) mellom Mo og Røssvoll.

Alle brikker er nå kommet på plass med tomt på Vikaleira, dispensasjon fra reguleringsplanen i Vika, rammetillatelse for tørt avfall fra Fylkesmannen og byggetillatelse fra kommunen. Spaden kan stikkes i jorda. Behovet er åpenbart. Senest 30. mai hadde Rana Blad et større oppslag der det var funnet store mengder søppel på avveie.

Det var derfor overraskende at ordfører Geir Waage, som også sitter i HAFs representantskap, den 24. mai sendte ut en pressemelding der han tok til orde for at HAF skal starte prosessen med å finne ei ny tomt for gjenvinningsanlegget på nytt og dessuten starte utredning av samarbeid om anlegget med andre selskaper (Østbø m.fl.).

Jeg har sittet i flere møter i HAFs representantskap der saken har vært drøftet, men ikke registrert at Waage har fremmet motforslag til planen i Vika før nå. Dersom representantskapet velger å slutte seg til Waages forslag, vil det føre til at oppstarten utsettes på ubestemt tid og at HAF må punge ut med nye økonomiske utlegg til planarbeidet uten at noe skjer for miljøet.

Hvorfor kommer Waage med dette nå? I pressemeldingen skriver han at han ønsker «bredere tilslutning» til planene. Det er ingen hemmelighet at tunge næringsaktører sikler etter tomta i Vika. «Naboene vil ikke ha HAFs gjenbruksstasjon på Vikaleira», står det under et bilde som illustrerer lederartikkelen i Rana Blad 28. mai, men disse naboene er ikke fru Olsen eller herr Hansen. Det er BaRe Nord, Arne Skjule AS, Meyership og Mo Eiendomsselskap.

Under saksgangen har de samme naboene prosedert på at Vikaleira er regulert til industri og næringsvirksomhet. HAF har imidlertid fått dispensasjon fra reguleringsplanen, bl.a. fordi et gjenvinningsanlegg for tørt avfall - kvist, plast, papir, metall, elektronikk, hvite varer o.l. - vil føre til mindre forurensning enn andre industrivirksomheter og dessuten være stengt på senkveld/natt.

Så foreslår ordfører Geir Waage at HAF også innleder et «samarbeid med et eller flere andre selskaper for å få en løsning med sentrumsnært mottak» og mener nok Østbø, men også andre? Han argumenterer med at «andre løsninger kanskje kan være bedre økonomisk.» Det er bra han skriver «kanskje».

Både HAF og andre har høstet svært dårlige erfaringer med tilsynelatende billige private aktører som så viste seg å bli både dyre og dårlige, jfr. RenoNorden-konkursen. Skal HAF kastes ut i nye private eventyr? Er dette gangbar politikk for en ordfører fra Det norske Arbeiderparti? Og om Østbø driver forskriftsmessig og kvalitativt god søppelhåndtering, er også et omdiskutert spørsmål Waage hopper bukk over.

Å sette saken om et nytt sentrumsnært gjenvinningsanlegg for tørt avfall tilbake til start vil kreve nye store økonomiske utlegg til planlegging og nye år uten en lett tilgjengelig kommunal mottaksstasjon for hovedtyngden av Ranas befolkning.

Dette vil også være et brudd med rikspolitiske målsettinger innen miljøvern og arealplanlegging. I HAFs representantskap vil undertegnede argumentere bestemt imot ordfører Waages forslag og for at HAFs plan i Vika realiseres snarest.

Dag Johansen, medlem i HAFs representantskap for Rødt Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags