Der målet var å være ferdig med hele E6 Helgeland innen 2020, er man nå flere år på etterskudd. Når man i tillegg legger opp til å kutte, da må man tåle å få kritikk

 Foto: Arne Forbord

Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 3 år gammel

Kjell-Idar Juvik (Ap) svarer Kenneth Svendsen (FrP): Arbeiderpartiet har i alle sine alternative budsjett hatt mere til samferdsel enn regjeringen.

DEL

LeserbrevFremskrittspartiet gikk til valg og garanterte at de skulle fjerne bompengene om de kom i regjering. Det som har skjedd er at de har økt bompengebruken.   

Høyre/Frp-regjeringen ligger an til å kreve inn 37 milliarder kroner i bompenger i løpet av denne stortingsperioden. De totale innkrevingene har økt etter at Frp tok over Samferdselsdepartementet.Solvik Olsen er den samferdselsministeren som har krevd inn mest bompenger i vår historie.

Så prøver de å skylde på Arbeiderpartiet, det er et bomskudd, Arbeiderpartiet er ikke en del av dagens flertall og vi gikk heller ikke til valg på at vi skulle kutte i bompengene.

Vi gikk til valg på å bygge mer vei, og det har vi fulgt opp i våre budsjetter. 

Vi fikk vedtatt ei historisk satsing på samferdsel i Nasjonal Transportplan i 2013. Vår plan innebar også tidens løft til samferdsel i Nordland og Nord-Norge. For første gang siden 1980 økte Nord-Norges andel av de statlige bevilgningene til veiinvesteringer. Det er denne planen dagens regjering styrer på og det er bra at de følger den opp, men å ta æren for denne alene er historieløst. 

Arbeiderpartiet har i alle sine alternative budsjett hatt mere til samferdsel en regjeringen. 

Veipakke Helgeland er en god veipakke. Bompengeandelen er lav sammenlignet med det store flertall av bompengeprosjekter i Norge. Den lokale aksepten for bompenger var avgjørende for storsatsingen på vei i Nord-Norge, men vi hadde ikke vært der vi er i dag dersom H og FrP hadde fått viljen sin. De kjempet mot veipakken i både kommunestyrer og fylkesting, og mente E6 burde bygges ut uten bompenger. Det blir derfor direkte komisk når de i dag ikke er i stand til å finansiere håndterbare kostnadsoverskridelser, men reduserer standarden og kutter parseller.

Når det har vert misnøye og kritikk av regjeringen for Veipakke Helgeland er dette med rette. Alle på Helgeland er glad for at man endelig er kommet igang med prosjektet. Men at man er  misfornøyd  både med fremdrift og omfang kan ikke være overraskende for noen, selv ikke for FRP. For regjeringen er kraftig forsinket på Helgeland. Der målet var å være ferdig med hele E6 Helgeland innen 2020, er man nå flere år på etterskudd. Når man i tillegg legger opp til å kutte i prosjektet, da må man tåle å få kritikk.

Så ser jeg at flere prøver å flytte fokus over på Arbeiderpartiet. Da vil jeg igjen minne  om at det var Arbeiderpartiet og den rød/grønne regjeringen som fikk Veipakke Helgeland inn i Transportplan for 2014-2021., og det var vi som til kraftig motstand fra H og FrP sikret flertall for pakken i både kommunestyrer og fylkesting.

FRP prøver også å skylde på alle andre partier for at det ikke er mindre bompenger. De forklarer det med at de ikke har flertall i stortinget. Vel, de sitter med både samferdselsministeren og finansministeren. Skal man følge denne tankegangen, må jo ingen finne på å stemme på FRP hvis de ikke tror partiet får mer enn 50% oppslutning! Det andre er at dagens regjering har et usedvanlig godt parlamentarisk grunnlag i stortinget. H og FRP har til sammen 77 stortingsrepresentanter. Sist Arbeiderpartiet hadde så mange stortingsrepresentanter var i perioden 1953-57, da Einar Gerhardsson var statsminister.

Det er ikke finansieringen i 2017 som er utfordringen for Helgeland nord

Så til Finansieringen som de etterlyser fra Arbeiderpartiet. Det er ikke finansieringen i 2017 som er utfordringen for Helgeland nord. Problemet er regjeringens forslag om at man ikke vil dekke inn kostnadsveksten, og at man i budsjettkommentarene for 2017 ber  Statens Vegvesen om at pakken kuttes for å holde seg innafor vedtatt ramme.

Dette betyr at det ikke trenges mere midler i 2017 budsjettet, disse kan bevilges i 2018 og 2019. Det ønsker ikke regjeringen. Men i onsdagen spørretime utfordret jeg samferdselsministeren på dette. I svaret åpnet han for at man kan utsette denne avgjørelse til revidert budsjett 2017, for å se på en mulig løsning som da må komme etter initiativ fra lokale aktører. Dette er et skritt i riktig retning, og jeg regner med at et enstemmig storting vil stille seg bak dette når budsjettet skal vedtas i Stortinget.

Til slutt vil jeg vise til vårt alternative budsjett for 2017, der FRP påstår at Arbeiderpartiet kutter i veibevilgningene. Det stemmer ikke. Vi omprioritere midler innafor Samferdselsbudsjettet, men har  også 400 mill. kr. mere på samferdsel i 2017 enn H/FRP regjeringen sitt forslag. Vi bevilger også 200 mill.kr. er mer til rassikring, 200 mill mer til Kystverket  og 200 mill mer til bredbåndstilskudd, 100 mill til fergeutskiftingsprogram i fylkene. Alle disse økningene vil komme Nordland tilgode.

Vi øker også pendlerfradraget som regjeringen har kuttet i alle år i denne regjeringsperioden. Og vi bevilger 140 millioner mer til kommunene i Nordland og 160 mill mere til Fylkeskommunen enn regjeringen. Dette betyr også mer til samferdsel.

Arbeiderpartiet har et budsjett som vil være betydelig bedre for Nordland og Nord-Norge. Samlet sett vil vårt alternative statsbudsjett gi nærmere en halv milliard mer i bevilgninger til gode tjenester og utvikling av Nordland enn regjeringens opplegg.

Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags