Fra 1. februar vil justeringer av rutetider for NEX 1 og Trænaruta skape trøbbel i Lurøy.

Ny avgang fra Onøy blir kl 07:35. Bussruten som går til denne båten har ikke blitt justert og vil ankomme kaien kl 07:45, altså 10 minutter etter båten har gått.

I Stokkvågen skal Trænaruta gå kl 07:55, mens bussen fra Tonnes anløper Stokkvågen kl 08:08 som nå.

Det bekymrer meg at bussene ikke skal korrespondere med båtene de er satt opp til. Hvorfor har ikke fylket tilpasset korresponderende ruter?

Disse endringene i rutetidene på Trænaruta kommer som en følge av justerte tider på NEX.

Da disse endringene var på høring presiserte Lurøy kommune viktigheten av at korrespondanse med buss og mellom båter må hensyntas og justeres slik at det blir helhetlige tilbud.

Dette er et nytt samferdselskart i et nøtteskall. Disse endringene er det som kalles mindre justeringer. Vi kan jo da tenke oss hva som skjer når de større struktuelle endringene skal tre i kraft.

Fylkets håndtering av denne saken er ikke tillitsvekkende og skaper stor frustrasjon blant mange. Nå må politikerne på fylket våkne og se hva som er i ferd med å skje. Det er ingen skam å snu.

Samferdsel og planlegging krever sitt. Ruter og strukturer som har blitt bygd opp over mange tiår er revet bort i vedtak om nytt samferdselskart.

Nå håper jeg fylkespolitikerne kan lytte, informere bedre og gjøre nødvendige korrigeringer og endringer slik at vi også i fremtiden kan ha et helhetlig samferdselstilbud i Lurøy.

Februar skal samferdselsråden med flere til Lurøy for å møte formannskapet og næringslivet på Onøy.

Vi vil da få en bedre oversikt over hva som er tenkt av løsninger i vårt område. Vi vet allerede nå at 1 ferge tas ut og at lokalbåten legges ned. Dette er dramatiske kutt. I tillegg blir alle hurtigbåter på lørdager kuttet. Til nå har det vært mye uavklart og lite informasjon.

Nina Bentzen

(SP) Kommunestyrerepresentant i Lurøy