«Ved å bruke området på Sjonfjellet til vindkraft vil vi bidra til et steg mot FNs bærekraftsmål»

- Rana kommune kan bidra i internasjonal miljøpolitikk som et steg for å redde kloden. Løsningen ligger rett foran oss, nærmere bestemt på Sjonfjellet, skriver Lars Sollie.

- Rana kommune kan bidra i internasjonal miljøpolitikk som et steg for å redde kloden. Løsningen ligger rett foran oss, nærmere bestemt på Sjonfjellet, skriver Lars Sollie. Foto:

Av
DEL

Vindkraft – en kollektiv ansvarliggjørelse av Ranas bidrag til bærekraftig utvikling

LeserbrevI FNs bærekraftsmål nummer 13 om å stoppe klimaendringene heter det følgende; «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO₂, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi». Disse målene er altså satt på verdensbasis hvor Norge har et delansvar får å nå blant annet dette målet. I Norge består 60 % av det totale energiforbruket av fornybar energi, stort sett som vannkraft. Til tross for ren energi er Norges CO₂-utslipp 8,5 tonn per innbygger. Til sammenligning har Sverige 4,3 og Danmark 6,1 tonn CO₂-utslipp per innbygger, selv om de bruker mindre fornybar energi i deres totale energiforbruk enn Norge. Det høres kanskje mye ut med en 60 % andel fornybar energi, men i realiteten forurenser Norge mer enn flere andre utviklingsland i Afrika ut fra samme statistikk fra FN. Burde ikke Norge ta et større ansvar for miljøvennlig utvikling enn utviklingsland i Afrika?

Det er sikkert mange av dere som leser dette som kan huske vedtakene om utbygging av vannkraft i etterkrigstiden, og hvordan det var en sterk politisk maktkamp mellom regjeringen og lokalbefolkningen. Selv med stor motstand ble veldig mange vassdrag utbygd og vi tok i bruk en ressurs som vi i Norge har rikelig av. Ja – disse utbyggingene hadde også en miljøkonsekvens da vi konstruerte store arealer for egen vinning. Debatten om vindkraft handler på sin side om hvordan vi kan utnytte landområder på en mest effektiv måte for å produsere ren energi. Tanken er å utnytte større landområder slik at vi kan bruke all vinden vi har i Norge for å produsere ren energi. Ved å bruke området på Sjonfjellet til vindkraft vil vi bidra til et steg mot FNs bærekraftsmål. Vindkraft er bærekraftig energiproduksjon og et bedre alternativ for å ta vare på friluftsområder på lang sikt. På vinteren er det mest vind i Norge, beleilig nok også når vi trenger mest energi. Vannkraftproduksjon vil i motsetning nå sitt klimaks i de varme månedene når vi bruker mindre energi. Dette betyr at vi i større grad er avhengig av å lagre vannkraft i motsetning til vindkraft. Produksjonsmodellen for vindkraft er dermed bedre tilrettelagt Norges energiforbruk enn vannkraft, for ikke å nevne at det er billigere. Dermed kan vannkraft og vindkraft profittere fra hverandre mot et felles grønt mål. Nå er det en gang slik at batterifabrikken er avhengig av vindkraft på Sjonfjellet for å tilfredsstille markedet, noe som vil være en bærekraftig løsning, objektivt sett. Hvis disse planene blir vedtatt bidrar dette til flere positive følger; 1) Stedsutvikling for Rana for både næringslivet og lokalbefolkningen, 2) Rana bidrar på det globale plan for å nå FNs bærekraftsmål og 3) 2500 nye faste arbeidsplasser er bærekraftig og er nødvendig i den kommende eldrebølgen på grunn av generasjonsskiftet som Rana har i vente.

Norge er rike på ressurser som vann, vind, natur og olje. Sistnevnte er hovedgrunnen for at bare 60 % av vårt energiforbruk er fornybar energi, mens de to første er fornybare ressurser som vi er heldig å ha tilgang til. Olje skal ut, det er det ingen tvil om, verden trenger en endring umiddelbart og da kan vi ikke stille oss mot FNs bærekraftsmål fordi vi ikke liker synet av løsningen på problemet. Det er et spørsmål om tid, og målet er å bruke de ressursene vi besitter på best mulig måte mens de fortsatt er produktive ressurser.
Vi må handle mens vi kan – vi har ressursene tilgjengelig, alt vi trenger er et bedre fellesskap som grunnlag for enighet. Rana kommune kan bidra i internasjonal miljøpolitikk som et steg for å redde kloden. Løsningen ligger rett foran oss, nærmere bestemt på Sjonfjellet.

Lars Sollie

Masterstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags