Vår skole, vår fremtid

Ungdomskandidat til fylkestinget, Jarl-Håkon Olsen (Ap)

Ungdomskandidat til fylkestinget, Jarl-Håkon Olsen (Ap) Foto:

Av
DEL

LeserbrevDen svenske sosialdemokraten Tage Erlander har et sitat som ligger nært hjertet mitt; ’Vår oppgave som politikere er å bygge dansegulvene, slik at enkeltmenneskene kan danse sine egne liv.’ Essensen i sitatet handler om at vi skal sikre alle i samfunnet de samme forutsetningene, mulighetene og frihetene uavhengig av deres bakgrunn. Denne røde tråden er gjeldende i alle våre politikkområder, men (etter min mening) er det mest tydelig i skolepolitikken.

Skolen er ett av de viktigste politikkområdene i Norge. Det er her våre barn lærer alfabetet og matte, det er her de danner vennskap som varer livet ut og det er her de blir forberedt på voksenlivet. Samtidig finnes løsningen på nesten samtlige utfordringer i samfunnet i skolepolitikken. Arbeidsledighet, livsstilsykdommer, psykiske problemer, rus, rekruttering til kommunene, integrering, kildekritikk, klima, innovasjon og gründerskap er noen eksempler på områder i samfunnet som kan løses eller forebygges gjennom en god sosialdemokratisk skolepolitikk. Derfor er det neppe overaskende at skoler er ett viktig politikkområde for oss i Arbeiderpartiet. Det har det vært siden dannelsen vår i 1887.

Frem mot valget vil jeg ta for meg ulike tema og problemstillinger med mål om å forklare hva, hvorfor og hvordan vi vil sikre god utdanning i Nordland. Det første temaet jeg ønsker å skrive om er noe av det fineste med Norge; fellesskolen. I fellesskolen undervises barn fra alle bakgrunner sammen i et fellesskap. Det betyr at elektrikerdatteren får de samme mulighetene som advokatdatteren. Det betyr at Ali og Ask får den samme utdanningen. Det betyr at alle i samfunnet uavhengig av økonomi, religion, kjønn eller etnisitet gis samme grunnlag for å lykkes.

Fellesskolen er en av bærebjelkene i den norske modellen. En skole er nemlig mye mer enn bare en tomt, ett bygg, elever og lærere. Det er mer enn summen av delene. Det er et sted for læring, utveksling av ideer, engasjement, vennskap og kjærlighet. Når elektrikerdatteren og advokatdatteren spiller på samme fotballag brytes avstanden ned mellom sosiale klasser i samfunnet. Når Ali og Ask er i samme klasserom, spiller fotball sammen i friminuttene og overnatter hos hverandre i helgene oppstår det ekte og langvarig integrering. Dette er ikke pålagte mål i læreplanene, men det oppstår som et resultat av en god skolepolitikk.

Dette er gjeldene også for skolepolitikken i Nordland. Det er grunnen til at det ikke finnes dedikerte studiespesialiserende og yrkesfaglige videregående skoler. Elevene skal ikke deles opp på den måten. Skoler dedikert til én enkelt retning kan skape et bilde av A og B-skoler, hvor én retning anses som viktigere eller bedre enn den andre. Nordland trenger både elektrikere og ingeniører. Hva og hvordan vi tilbyr relevante skoletilbud for fremtidens næringsliv og arbeidsmarked vil jeg komme nærmere inn på i et senere leserinnlegg.

Det finnes likevel dem som jobber mot fellesskolen og vil erstatte den med profittskolen. En skole hvor læring og like mulighetene ikke står i fokus, men hvor bunnlinjen til internasjonale aksjeselskaper skal stå i fokus. Dette sier vi i Arbeiderpartiet nei til. En skole er ikke en butikk og læreren skal være lærer, ikke kundebehandler.

Arbeiderpartiet vil alltid prioritere og bevare fellesskolen. Det er det fremste redskapet for å sikre at alle får de samme mulighetene og forutsetningene i livet. Slik skaper vi et dansegulv slik at du og dine barn kan danse deres egne liv.

Jarl-Håkon Olsen

Lektor og ungdomskandidat til fylkestinget (Ap)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags