Ansatte ved Gruben Ungdomsskole: Ikke gjør som Robert sier, Geir

Foto:

Vi trodde det var en spøk. Borte var alt snakk om moderne og framtidsrettete skolebygg, om en skolestruktur som skulle vare i minst 40 år.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

LeserbrevVåren 2016 opplevde vi at politikerne i Rana vedtok en omfattende plan for ny skolestruktur i kommunen. Etter år med beskyldninger om beslutningsvegring, unnfallenhet og inkompetanse viste politikerne vilje til å legge en plan for hvordan skolekartet i kommunen skulle se ut. Hos oss skapte vedtaket glede, selv om vi helst så at vedtaket bare omfattet en skole for Gruben–elevene. At vedtaket skapte de reaksjoner på Mo som de gjorde, må vi forstå.

Så kom høsten, og om høsten faller det meste til jorden. Så også vedtaket om ny skolestruktur. Med ett var vedtaket kjent ugyldig av fylkesmannen. På budsjettkonferansen noen måneder senere, i Mosjøen, ble politikerne fortalt at vedtak var vel spenstig og at det manglet økonomisk realisme. Realisering ville kunne gi kommunen større økonomiske utfordringer enn den kunne bære. Posisjon slikket sårene, opposisjon gned seg i hendene. Og vi som jobbet i skoleverket visste ikke riktig hva vi skulle tro.

Så kom det sjette alternativet. Det er vel beskrevet ved flere anledninger og skal ikke gjengis her. For oss som jobber på u–trinnet er det naturlig å dvele ved denne delen. Altså - en stor ungdomsskole i byen (Rana ungdomsskole) som skal bestå av to bygg (Mo ungdomsskole og dagens Moheia vgs, begge bygget på tidlig 50–tall) skal huse ungdomsskoleelever fra Gruben , Båsmo, Ytteren, Selfors og Mo. Dagens elevtall ca. 910 elever.

Vi trodde det var en spøk. Borte var alt snakk om moderne og framtidsrettete skolebygg, om en skolestruktur som skulle vare i minst 40 år. Nå var det beinhard økonomisk politikk som gjaldt. Rana Blad brukte mye tid og plass på å framsnakke forslaget, redaktøren var frampå og manet til økonomisk ansvarlighet. Som om ikke skoleverket i Rana har vist den ansvarlighet over lang tid.

Hvorfor er vi imot dette forslaget?

1. Moheia vgs har tidligere vært vurdert som ikke aktuell til å huse en fremtidig u–skole. Dette alternativet ble vurdert da Mo ungdomsskole i sin tid ble renovert og man så på ulike alternativer. Hva er det ved bygget som gjør den mer aktuell nå?

2. Forslaget bærer preg av at Ranahallen skal reddes.

3. Følgende argument er kastet inn fra forslagsstillerne. «Vi må skape liv i sentrum». Det er IKKE ungdomsskoleelevene sin oppgave og holde handelsstanden på Mo i gang! Disse elevene skal være på skolen, ikke i sentrum, på dagtid.

4. Et annet argument fra forslagsstillerne: Vi må utvikle sentrum. Å ha en ungdomsskole i sentrum er viktig i så måte. Vi er enig i at skole er et viktig verktøy for å utvikle et lokalsamfunn. Men hva med bydelene? Bydelsutvikling er også viktig. Hvilke verktøy skal de som bor der bruke for utvikle sitt nærmiljø til beste for barna som bor der?

Vi er enig i at skole er et viktig verktøy for å utvikle et lokalsamfunn. Men hva med bydelene?

5. Det er ikke brukt ett pedagogisk argument for å underbygge at dette alternativet er godt. Det finnes ikke en kommune i K13 – gruppen som har så store skoler. Vi liker jo ellers å sammenligne oss med disse kommunene.

6. Moheia vgs må, når Fylkeskommunen slutter å bruke den til skoleformål i 2019/2020, brukes til å huse de av kommunens institusjoner (barnevern, PPT, voksenopplæring etc.) som i dag er i leide lokaler.

7. Vi synes det er forskjell på å bygge en helt ny, moderne og framtidsrettet skole til over 900 elever, der alle krav til moderne pedagogikk, nye krav til undervisning blir ivaretatt og det å  putte elever i to gamle bygg for å spare.

8. Rana ønsker å utvikle seg å bli stor. Ord som storflyplass, sykehus og datalagring skal lokke unge tilbake, slik at vi når målet om 30000 innbyggere. Hva er smertegrensen for hvor mange skoleelever vi kan ha i sentrum? La heller bydelene vokse og blomstre og utvikle seg!

Videre vil vi beklage at ulike grupper settes opp mot hverandre i denne diskusjonen. Det er usmakelig når politikere setter eldre opp mot barn. Dette må de holde seg for gode til! Vi ser at andre grupper har store investeringsbehov, men nå er det satt i gang et moderniseringsarbeid på skoler i Rana. Det må gjøres ferdig, og da må vi følge løpet om at vi må få en struktur som er moderne og fremtidsrettet og som skal vare i 40 år. Derfor er ikke Alternativ 6 en god løsning!

På vegne av Gruben Ungdomsskole, tillitsvalgt Sigurd Hognestad (skrevet sammen med lærere og assistenter ved skolen)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags