At skole er et fundament i samfunnet er Rødt, SP, KrF, V og FrP enige om, og derfor skal skole få førsteprioritet

Foto:

Av
DEL

LeserbrevI aldersgruppa 30-44 år – aldersgruppa med barn i ungdomsskolealder – sier 70,7 av de spurte i Infact-undersøkelsen for Rana Blad at de vil stemme på et parti fra skole-opposisjonen: Rødt, SP, KrF, V eller FrP. Det er en klar tendens fra de som er berørte av skolevedtaket i Rana. Kanskje er det den manglende evnen til dialog, forankring, men ikke minst samfunnsanalyse som gjør at folk ikke lytter når redaktøren i Rana Blad går inn i valgkampen og befaler hvordan velgere og skole-opposisjonen skal tenke og handle? Kanskje er det slik at folk i Rana ser at de samme reglene ikke gjelder for posisjonen, som det som kreves av opposisjonen?

Utsagn som «reverseringskameratene» og annen negativ retorikk hindrer ikke det faktum at det er lenge siden det var mulig å reversere skolestrukturen. Skole-opposisjonen ønsker å bygge denne kommunen, og vi mener at for å rekruttere kompetansearbeidskraft, skaffe optimisme og framtidstro, så må vi satse på de unge. Gode fagmiljø kan ikke flyttes uten plan for hvordan de skal bevares, da rakner de, slik kommunen nå fjerner grunnmuren i flere gode fagmiljø. At skole er et fundament i samfunnet er Rødt, SP, KrF, V og FrP enige om, og derfor skal skole få førsteprioritet. Likevel er ikke endringene gjort i ei håndvending. Til det er for mye revet ned av sittende regime: H, AP og SV. Dessuten skal ikke opposisjonen gå i tenk på et tall og ta kostnadene når de kommer- fella som dagens posisjon har gått i. Vi vil ha «hele Rana» med i gode prosesser og få en solid forankring av prosjektene vi starter.

Opposisjonen har vært våkne der andre sentrale aktører har sovet i timen. Når Per Waage i et kommentarfelt skriver at grunnen til overskridelsene ved Rana U er manglende samfunnsanalyse, så kunne vi ikke vært mer enig. Foreldrene ved ungdomsskolene i Rana (KFU) skrev klage til fylkesmannen nettopp på grunnlag av det faktum at det ikke var gjort en samfunnsanalyse, samt at prosjektet ikke hadde vurdert «barns beste».

Skolelista lagde serien «fakta til folket», der vi påsto at Moheia-prosjektet ikke ville koste 40 millioner, men at det «konservativt anslått» ville bli 100 millioner dyrere. Snart gjorde nødvendigheten av skolegård at Nordlandsparken ble lansert, og tallet rådmannen brukte økte til 85 millioner. Nå er parken utenfor prosjektet, lik alle veiene som må bygges om til inntekt for Rana u. Prislappen på byggene er på svimlende 162,5 millioner – før arbeidet inne i gamle Moheia er startet. Hva skal den prislappen komme på, kunne redaktøren i Rana Blad med fordel spurt om, men det spørsmålet er ikke stilt av Rana Blad.

Så lenge premissene for budsjettet ikke legges av opposisjonen, vil det være vanskelig å komme med klare tall. Hvor er tapet for Ytteren ungdomsskole postert, og hva blir gevinsten ved endra bruk av skolen? Hva blir inntektene ved alternativ bruk av Moheia, eventuelt salg? Hvor billig kan vi få 1.-10 på Gruben (jfr. Bodø)? Hvor mange millioner i driftsutgifter kan vi spare på det nye toppleddet i administrasjonen i Rana kommune? Hvor mye kan vi hindre i uforutsette kostnader på psykisk helse, rus, arbeidsledighet og drop out-problematikk? Det må altså en helhetlig analyse til. Den mangler. Akkurat på samme måte som oversikt på hvor mye kommunen faktisk har spart på drift (det vil si lærere), på administrasjon og antall kvadrat, mangler.

En klar samfunnsanalyse er altså ikke lagt til grunn. Trygge nærskoler er forebyggende, fremmer helse og gir trygghet for elever gjennom gode relasjoner mellom lærere, elever og foreldre. Vi i opposisjonen tror på framtida, på kunnskap og utvikling og på et Rana i vekst, og minnes Kine Hellebust: «Eg vil bo i Rana, Mo i Rana, der et samfunn veks og gror og der drømman bor, ved en fjord i nord. Eg vil bo her på Mo!»

Vegar Alterås (SP)

Stig Meisfjord (V)

Line Ellingsen (R)

Nina Mikkelborg (FrP)

Lena Aas (SP)

Benny Gurendal (SP)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags