Waage: Vi ønsket å beholde ungdomskolene i bydelene. Men det fant vi ikke rom for. Det ville gått på bekostning av kvaliteten i skolen

Ordfører Geir Waage. Arkivfoto: Øyvind Bratt

Ordfører Geir Waage. Arkivfoto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap): Mindretallets forslag ville betydd at man ville måtte redusere med enda flere lærerårsverk i skolen.

DEL

Leserbrev Debatten om skolestrukturen i Rana har engasjert mange.  Mange mener at med flyplass-vedtaket er det ikke nødvendig å gjøre endringer i skolestrukturen. Her er min begrunnelse for hvorfor vi må omstille samtidig som vi legger til rette for vekst.

Kommunen er finansiert av staten gjennom inntektssystemet. Vi er stykkprisfinansiert etter innbyggere fordelt på ulike alderskategorier. Vi skal levere tjenester til alle disse gruppene.

Rammeoverføringene fra staten baseres på sammen­setningen av befolkningen 1.juli året før. Tabellen viser endring i overføring fra staten basert på inntektssystemet knyttet til endring i befolknings­sammen­setningen fra 2015 til 2016.

Tabell rammeoverføring

Tabell rammeoverføring Foto:

Det ble 15 færre barn i skolealdrer, og det medfører et kutt på kr. 1 260 000,-

Endringer i befolknings­sammen­setningen betyr alltid at vi må levere andre tjenester. At det skal bli flere eldre betyr at vi er helt nødt til å tilby flere sykehjemsplass og hjemmehjelp. Det koster selvsagt penger.

I desember 2015 ba kommunestyret om å få en perspektivanalyse om utviklingen av Rana 40 år framover.  Det skal bli 1312 nye pensjonister i Rana frem mot 2030 og det gir store utfordringer for eldreomsorgen. Derfor måtte vi begrense hvor mye vi kunne investere i nye skolebygg i løpet av de nærmeste årene.

Dersom vi tar utgangspunkt i fødselstallene fra 2016  betyr dette at det blir 439 færre elever i skolen fram mot 2030. Da taper kommunen kr. 36,9 millioner. Det er penger vi får til å drive skole, men også andre tilbud til aldersgruppen, som skolehelsetjeneste, kultur og fritidstilbud og barnevern.

LES OGSÅ: – Tenk dere om politikerne hadde lovet innbyggerne en helt ny flyplass, for så å jobbe med dette i flere år, før de bestemte seg for at vi skal ha den gamle flyplassen

Utfordringer og omstilling

Disse endringene i befolkningsutviklingen og alderssammensetningen gir oss følgende utfordringer:

 • Hvordan omstille barnehagesektor og skole
 • Hvordan bygge ut eldreomsorgen
 • Hvordan snu trenden og skape vekst.

Samtidig har kommunen et vedlikeholdsetterslep på 1,8 milliarder kroner. Det er før vi har bygd nytt, men bare på eksisterende eiendommer, veier osv. Det vil være nødvendig å drifte kommunen godt for å sikre mulighet til å investere mye også i årene som kommer. Da trenger vi overskudd i kommunen slik at vi har penger til å investere i skolebygg, sykehjem, idrett og kultur.

Skolestruktur - prognose 30.000 innbyggere

Skolestruktur - prognose 30.000 innbyggere Foto:

LES OGSÅ (+): Valgte som ventet alternativ ni, og ingen stilte opp for å vise sin motstand. Nå bretter aksjonsgruppa opp ermene til 2019-valget

Hvordan omstille skolen:

Ranaskolen leverer ikke gode nok resultater. Vi er på 378. plass av 428 kommuner på kommunebarometeret. Med mindre penger til rådighet må vi forsikre oss om at pengene brukes riktig. En større andel av midlene må gå til innhold i skolen og det som skjer i klasserommet. Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Vi må ha en nullvisjon for mobbing, og den forventer vi at følges opp.

Vi har valgt å prioritere distriktskolene på Storforshei, i Utskarpen og på Skonseng. Vi har også valgt å ha barneskoler i alle bydelene. Vi tror det er viktig å bevare nærskolene for flest mulig barn. Barna på Ytteren får ny barneskole, barna på Gruben skal få en renovert skole og i neste periode er det naturlig å se på Båsmo barneskole. Med en nyoppusset skole på Hauknes vil da alle barn om kort tid tilbringe tiden sin i nyrenoverte eller nye skoler. Det er bra.

LES OGSÅ: Det er utrolig at de selv ikke ser og forstår at denne arrogansen i skolestruktur-saken driver splittelsen i Ranasamfunnet til nye høyder

Omstillingen kommer på ungdomstrinnet. Vi tror en løsning med to skolelokasjoner i byen, hvor elevene kan få tilhørighet et sted, og er i et miljø med opp til 450 elever vil være et godt utgangspunkt. Vi ønsket å beholde ungdomskolene i bydelene. Men det fant vi ikke rom for. Det ville gått på bekostning av kvaliteten i skolen. En felles skole på to lokasjoner i sentrum skaper også noen spennende muligheter. Der vil det være helsesøstertjeneste daglig, og vi kan sikre alle ungdommene et bedre og bredere fagtilbud, og et større fagmiljø for lærerne.

Det neste store løftet er digitalisering i skolen. Det krever også ressurser.

For til syvende og sist handler dette om prioritering. Mindretallets forslag ville betydd at man ville måtte redusere med enda flere lærerårsverk i skolen. Vi var ikke villige til det. Vi vil satse på innhold: På flere lærere, på god og tydelig skoleledelse og på etter- og videreutdanning. Vi kunne selvsagt valgt å redusere skolehelsetjenesten, kutte i barnevernet eller ha mindre samarbeid med frivillighet, kultur og idrett. Men det er vi ikke villige til. Det ville skadet svake grupper eller svekket oppvekstsvilkårene.

LES OGSÅ (+): Følte seg tvunget til å ta opp Facebook-påstander i formannskapet

Økt kapasitet i eldreomsorgen

Kommunen leverer gode tjenester. Rana er nummer 52 på Kommunal Rapports kommunebarometer på dette området. Men det skal bli over 1400 flere eldre i årene som kommer. Da må vi rigge kommunen for det. Alle eldre fortjener en verdig eldreomsorg som legger til rette for at de kan leve selvstendige liv så lenge som mulig. Arbeiderpartiet har noen klare målsetninger for eldreomsorgen:

 • Flere skal bo hjemme så lenge de ønsker, slik at de skal få leve gode liv.
 • Alle som trenger sykehjemsplass skal få det.
 • Et godt arbeidsliv med hele stillinger.

Disse målene tilsier veldig enkelt at vi må bygge ut hele omsorgstrappa i kommunen. Vi må ha flere sykehjemsplasser og Rana Arbeiderparti vil gå til valg på at det skal bygges et nytt sykehjem i neste periode. Men vi har også et mål om at flere kan få leve lengre hjemme. Da må muligheten for å få god nok og omfangsrik nok hjelp hjemme bygges ytterligere ut, gjerne i kombinasjon med en satsing på velferdsteknologi. Kommunen må være garantisten for at vi skal ta vare på den viktigste ressursen også i eldreomsorgen: de ansatte. Alle som ønsker det må få heltidsstillinger, og vi kan ikke privatisere eldreomsorgen. De ansattes lønns- og pensjonsvilkår er eneste mulighet for at private kan drive billigere enn kommunen, og det er en pris vi ikke bør betale.

Omstilling av barnehagesektoren

Barnehage finansieres av staten gjennom inntektssystemet (frie inntektene), på samme vis som skole. Barnehagesektoren leverer gode tjenester! Vi ligger som 102 av 428 kommuner, og vi har noen klare målsetninger:

 • Godt samarbeid med private og kommunale barnehager
 • Evne å raskt bygge opp og ned kapasitet.
 • Fokus på voksentetthet og antall pedagoger

Hvordan snu trenden?

Rana kommune har en strategisk næringsplan som er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Planen er vedtatt enstemmig i kommunestyret.

De viktigste grepene vi kan ta for å skape vekst er:

 • Flyplass - bygge Hauan
 • Sykehus
 • Dypvannskai
 • Datasenter
 • Byutvikling
 • Videre utvikling av Campus Helgeland

Dette jobber vi med. Vi jobber for å komme i mål med alle sakene. Det vil føre til mange nye, attraktive arbeidsplasser som bidrar til at flere unge velger å flytte hjem til Rana. Gjerne med partner og barn. Flyplass-saken viser hvor langt vi kan nå om vi står sammen og jobber for å utvikle samfunnet vårt. Jeg har sagt at jeg mener det beslutning om å bygge ny stor flyplass kan vise seg å bli like historisk viktig som Jernverksvedtaket i 1946 var for å skape vekst i regionen.  Det står jeg for, men vi kan ikke ta veksten på forskudd.

LES OGSÅ (+): Ordføreren: Dette vedtaket er like viktig som da stortinget i 1946 vedtok å bygge Norsk Jernverk

Geir Morten Waage

Ordfører (Ap), Rana kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken