Dessverre velger sjefredaktøren i Rana Blad å bære ved på bålet der det helst skal slås ned på andres meninger

Rabothyttas far Svein Arne Brygfjeld.

Rabothyttas far Svein Arne Brygfjeld. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Stemmene som skulle forsvart friluftslivets interesser tier. Fordi trusler, mobbing og ufred legitimeres gjennom unyanserte og spissede innlegg som sjefsredaktørens ukesluttinnlegg, skriver Svein Arne Brygfjeld.

DEL

LeserbrevSjefredaktør Marit Ulriksen i områdets viktigste nyhetsformidler Rana Blad kommenterer i “Ukeslutt” i samme avis den 15. februar den kommunale behandlinga av løyper for rekreasjonskjøring. Og dispensasjonsordninga for hyttekjøring. Pluss definisjonen av begrepet friluftsliv. Mens det hun kanskje prøver å sette fingeren på, er Rana kommunes forvaltning av lov- og regelverk for motorisert ferdsel i utmark og lokalpolitikeres holdning til gjeldende lov- og regelverk.

Sjefredaktøren burde vite bedre enn hun gir uttrykk for i innlegget. I sin stil og argumentasjon nører hun opp om polarisering og mistillit. Under det hele ligger det en kritikk av at det finnes folk som har andre meninger enn henne. Når jeg sjøl opplever mobbinga, trakasseringa og truslene pga egne meninger om friluftsliv, da synes jeg det er vanskelig å ikke falle ned på det samme nivået. Sjefredaktør Ulriksens stil bidrar slett ikke til nyansering og fornuftig meningsutveksling.

I innlegget raljerer sjefredaktøren over noe hun kaller “høyverdig friluftsliv”. Det er verken lokale politikere eller sjefredaktører som definerer begrepet friluftsliv i forhold til lov- og regelverk (Lov om motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag med forskrift). I forarbeidet til lov med forskrift som de lokale politikerne og administrasjonen må forholde seg til, ligger det presise definisjoner av hva som defineres som friluftsliv. Motorisert ferdsel faller i de tre stortingsmeldingene om friluftsliv ikke inn under definisjonen. Man kan like det eller ei, men det er dét utgangspunktet lov og forskrift bygger på. Og som diskusjonen videre må bygge på.

I forarbeidene for dagens forskrift som gir adgang til å etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter diskuteres konflikten mellom nettopp friluftslivsaktivitet og slike løyper nøye. Mellom annet derfor stilles det i utgangspunktet relativt strenge krav til prosessen med etablering av løyper. Det er bra for alle. I denne prosessen er det også viktig at alle syn kommer godt fram - og at det er lov å ha ulike meninger. Da kan det være mulig å ta kloke valg. For ordens skyld kan jeg også minne om at det faktisk er mulig å verdsette stillheten i stor natur uten at man dermed blir “scootermotstander”. Utgangspunktet for praktiseringa av loven er at friluftslivet skal ha store, sammenhengende områder med stillhet, og at de skilles fra arealer der det anlegges scooterløyper. Naturligvis lar dét seg gjøre, men det krever alles bidrag.

Dessverre velger altså sjefredaktøren i Rana Blad å bære ved på bålet der det helst skal slås ned på andres meninger. Da ender vi lett opp slik jeg opplever at det er nettopp i eksemplet Hemnes kommune - stemmene som skulle forsvart friluftslivets (som definert i stortingsmeldingene) interesser, de tier. Fordi trusler, mobbing og ufred legitimeres gjennom unyanserte og spissede innlegg som sjefsredaktørens ukesluttinnlegg.

Vi må heller hegne om de demokratiske prosessene våre, og vi må hegne om enhver sin rett til å hevde sin mening. Åpen og fritt, med respekt.

Til slutt vil jeg også si at sett utenfra ser det ut til at Rana kommune kjører en edruelig og god prosess rundt etablering av løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter. Uten at jeg trenger å være enig i at vi trenger slike. God tur på tur uansett.

Svein Arne Brygfjeld

Dugnadsarbeider for friluftslivet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags