Politikere som representerer ett syn skal forberede en sak til politisk behandling? Dette kan ikke være i tråd med kommuneloven og demokratisk saksbehandling

Linda Eide og Geir Waage.

Linda Eide og Geir Waage.

Artikkelen er over 3 år gammel

Naturvernforbundet om Rana kommunes behandling av snøscooterløypene.

DEL

LeserbrevSvar til Ranaordfører Geir Waage (AP) og leder i Rana Arbeiderparti, Linda Eide

Naturvernforbundet i Rana og omegn takker for svaret fra ordfører Geir Waage (AP) og leder i Rana Arbeiderparti, Linda Eide (Rana Blad sine nettsider 03.11.16 og  papirutgaven 05.11.16). Det er betryggende å lese at Rana Arbeiderparti vil bestrebe seg på å følge lover og forskrifter i sin maktutøvelse. Og vi er glade for at flertallet i Formannskapet den 1/11 med Arbeiderpartiet i spissen fjernet fem (av de ti) snøskuterløypeforslag fra MPR-utvalget som de erkjente er ulovlige. Problemet er imidlertid at tre av de fem løypeforslagene som Formannskapets flertall anbefaler Rana kommunestyre å vedta den 8/11, de er fortsatt ikke i tråd med lover og forskrifter slik Waage og Eide påstår i sitt svarbrev.

De to løypeforslagene Bolna – grense Sverige og Krokstrand – grense Sverige passerer gjennom dokumenterte leveområder for fjellrev og rammes derved av Fjellrevforskriften, en forskrift snøskuterfolkets egen regjering, H/Frp-regjeringen, vedtok  23. januar i fjor. Fylkesmannen har også på forhånd varslet innsigelse mot disse to løypene bl.a. på denne bakgrunn, jfr. rådmannen og teknisk etat sine sakspapirer til MPR-utvalget side 31.

I tillegg har EU den 1. mai i år vedtatt den såkalte deklarasjonsplikten, dvs. enhver grensepassering Norge – Sverige må deklareres enten muntlig, skriftlig eller elektronisk til det svenske Tullverket. Det svenske Tullverket går derfor imot snøskuterløyper til svenskegrensen utenom nåværende etablerte grensestasjoner, dvs. E12, jfr. rådmannen/teknisk etat sin saksutredning side 53.

Videre, Formannskapets løypeforslag Østerdal – Fiskarneset, Kallvatnet vil øke forurensningen av drikkevannskilden for 20400 ranværinger da Kallvatnet drenerer til Akersvatnet. Dette løypeforslaget vil derfor rammes av Drikkevannsforskriften av 2001 § 4 der det står, sitat: ”Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem”. De snøskutervennlige politikerne og det lille mindretallet av ranværinger som har snøskuter (ca. 2150 husstander av 11000)  må snart ta innover seg at Akersvatnet er nå en gang etablert som hovedvannforsyning  i Rana, at det er uaktuelt å flytte denne og at enhver snøskuterløype i Akersvatnets  nedslagsfelt vil være i strid med Drikkevannsforskriften. Politikerne burde heller sørge for at snøskuteraktivitet som allerede er ved Akersvatnet, reduseres og begrenses mest mulig.

Så vedtok flertallet i Formannskapet å nedsette et ”forhandlingsutvalg” bestående av politikere fra AP, H, Frp og SP som alle ivrer for snøskuterløyper. Dette ”forhandlingsutvalget” skal få i oppdrag å endre traséene for de fem løypeforslagene de nå har innrømmet er ulovlige. Dette er en merkelig konstruksjon. Politikere som representerer ett syn skal forberede en sak til politisk behandling? Dette kan ikke være i tråd med kommuneloven og demokratisk saksbehandling. Saker skal jo belyses bredt fra ulike synsvinkler av fagetatene med konsekvensutredning, høringsrunder og det hele. Er det en ny saksbehandlingsfadese under oppseiling, jfr. skolesaken? Vi foreslår at Rana kommunestyre den 8/11 unngår dette og stemmer ned ”forhandlingsutvalget”.

Politikere som representerer ett syn skal forberede en sak til politisk behandling? Dette kan ikke være i tråd med kommuneloven og demokratisk saksbehandling

Det står igjen to løypeforslag, Umbukta – Riksgrensen og Melfjellet – grense Rødøy,  som ikke bryter med gjeldende lover og forskrifter. Naturvernforbundet anbefaler likevel at kommunestyret stemmer for Venstre og SVs forslag om ingen snøskuterløyper i Ranafjellene og slik kan starte kampen for å få ned CO2 –utslippene med 30% innen 2025 slik kommunen har vedtatt, trekke til seg den turismen som virkelig er på frammarsj, nemlig langrennsturisme i stille og urørt natur (spør f.eks. turistsjefen på Geilo) og gi den oppvoksende slekt et tydelig signal for fysisk fostring og naturbevaring.

Naturvernforbundet i Rana og omegn

Camilla Bjugn, leder, Tage Vedal, May-Lene Meyer, Frode Solbakken, Nina Kristiansen, Dag Johansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags