Det kan ikke være inspirerende for FrP-ere, eller for den del høyrefolk i nord, å lytte til statssekretær Per Willy Amundsen raljere i NRK over misnøyen i nord og deklamere at vi må huske at vi får dobbelt så mye per innbygger til fylkeskommunen som fylker i sør.

Er det så urimelig? Er det folketallet som skal avgjøre overføringene?

Det får meg til å minnes min første reise til Østfold som nybakt samferdselspolitiker på Stortinget. Fylkesordføreren viste oss søyler med prosentvis folketall i forhold til Norge, prosenter av bilene i landet og en mye lavere søyle med prosent av veginvesteringer. Østfold var taper.

Da spurte jeg: Har du en søyle som viser Østfolds prosent av arealet av Norge.

Nei, han hadde ikke det. Østfold er mindre enn Rana kommune.

Østfold er som tidligere sagt mindre enn Rana kommune, og har 11 videregående skoler

 

Deretter spurte jeg: Har dere mange uløste fjordkrysssinger eller problematiske fjelloverganger. De hadde visst ikke det.

Tilbake til Amundsen. Hva er det fylkeskommunen får penger til? Jo.bl.a. samferdsel. Fylkeskommunen har ansvaret for hurtigbåtrutene, for store deler av ferjetrafikken. Joda det bor mye folk i det sentrale Østlandet, men det er ikke mye hurtigbåtbehov og ferja til Nesodden må jo være god butikk. Sjøl på kollektivtilbudet med buss har de mindre avstander og flere potensielle kunder.

Hva er den andre tunge oppgaven? Videregående utdanning. Østfold er som tidligere sagt mindre enn Rana kommune, og har 11 videregående skoler. Men det må jo være betydelig rimeligere å drifte videregående skoler i dette minifylket (som dog er nesten dobbelt så stort som Vestfold, som er mindre enn Hattfjelldal i areal).

Antar at det å gå på VGS og bo på hybel er fremmedord på Østlandet dersom en ikke skal på en sjelden landslinje. Vi driver videregående utdanning i et fylke med avstand fra nord til sør som fra Moss til Stjørdal.

Det blir da underlig å høre en statssekretær, med nordnorsk tonefall, argumentere med folketall som det viktigste kriterium for overføringer. Kan det bo folk her lenger?

Stort bedre ble det ikke da stortingsrepresentant Margunn Ebbesen sa at fylkeskommunen prioriterte feil, og det eneste eksemplet hun kom på var at det er to landbruksskoler i Nordland.

Så undres jeg: Skal denne argumentasjonen om folketall videreføres til kommunene? For Rødøy får jo om lag dobbelt så mye pr. innbygger av frie midler som Bodø? Skal det og utjevnes?

Inge Myrvoll

Sosialistisk Venstreparti.