De to sterkeste sjukehusmiljøene er i Sandnessjøen og Mo. Å bygge ett nytt sjukehus i Mosjøen gir høy risiko for at miljøene i Sandnessjøen og Mo knuses

Sykehuset i Mosjøen.

Sykehuset i Mosjøen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Helgelendingen 24/9 er MON-sjef Leif Søfting «tydelig på at han mener det blir feil å bruke rekrutteringssituasjonen som argument for å bygge et nytt sykehus for Helgeland på Mo … [D]ette er som det reneste tøv … Konsulentene … burde ha sjekket opp hvordan arbeidsmarkedet sør for Korgfjellet i praksis fungerer. Vi har i realiteten ett arbeidsmarked fra indre til ytre midtre Helgeland …»

Eg tolker Søfting slik at han mein arbeidsmarkedet «sør for Korgfjellet» gir like god muligheit som arbeidsmarkedet i Rana, for å rekruttere til ett stort sjukehus. Vi snakker da om BA-regioner (bo- og arbeidsmarked). Det er områder rundt et større tettsted der reisetida muliggjør dagpendling mellom bosted og arbeidssted.

SSB-tallene forteller at de best fungerende BA-regionene i vårt område er Alstahaug/ Leirfjord, Rana/ Hemnes og Vefsn/ Grane. For 4. kvartal 2017 er tallene slik: Av innpendlinga til Rana kjem 41 % fra Hemnes. For Alstahaug kjem 39 % fra Leirfjord, og fra Vefsn kjem 16 % fra Grane. Den nest største «avgiver-kommunen» for Rana er Vefsn som bidrar med 12 % av innpendlinga. For Alstahaug er Dønna nest størst med 10 %. For Vefsn er Rana nest størst med 11%.

Dette får være tall nok, og eg kan fastslå at både Rana, Hemnes og Leirfjord gir større bidrag til arbeidsmarkedet i Vefsn enn Alstahaug. Når Leif Søfting konstruerer en BA-region fra Hattfjelldal til Alstahaug kan han like godt ta med Hemnes og Rana. I hans resonnement vil dette være enda et argument for at Mosjøen er rett plassering for ett nytt sjukehus på Helgeland.

Utgangspunktet for denne diskusjonen er rapporten som Vista Analyse AS har levert på oppdrag for Rana Utviklingsselskap AS. Oppdraget var rett og slett å utrede framtidig sjukehusstruktur og lokalisering av nytt/nye sjukehus. Svaret peiker på Mo, og todelt løsning blir sett som til kortsiktig tiltak.

Leif Søfting står i en annen posisjon. Hans oppdragsgiver har allerede bestemt at ett sjukehus skal lokaliseres «sør for Korgfjellet». Oppdraget hans er derfor å skaffe argument for at lokaliseringsvalget er riktig. Derfor konstruerer Leif Søfting en BA-region som ikke eksisterer.

De to sterkeste sjukehusmiljøene på Helgeland er i Sandnessjøen og Mo. Å bygge ett nytt sjukehus i Mosjøen gir høy risiko for at miljøene i Sandnessjøen og Mo knuses og at sjukehuset i Mosjøen må reise seg som en fugl føniks fra aska. Det er denne risikoen vi må unngå.

Trond Ørjan Møllersen

Samfunnsdebattant

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags