Alstahaug-ordfører: Sannheten er faktisk at sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana er tilnærmet like store når det gjelder fagmiljø

UENIG: Bård Anders Langø, ordfører i Alstadhaug, mener anbefalingen om sykehus i Mo i Rana ikke gjør sykehuset tilgjengelig for hele Helgelands befolkning.

UENIG: Bård Anders Langø, ordfører i Alstadhaug, mener anbefalingen om sykehus i Mo i Rana ikke gjør sykehuset tilgjengelig for hele Helgelands befolkning. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Desidert flest pasienter benytter i dag sykehustjenester sør for Korgfjellet. Et framtidig sykehus bør derfor ha beliggenhet sentralt på Helgeland, skriver ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø.

DEL

LeserbrevOrdfører i Rana Geir Waage forsøker nok en gang i Rana Blad, i dag 7. januar, å modellere en sannhet i den pågående sykehusdebatten i retning av at Rana sykehus har hovedtyngden av fagmiljø og behandling ved sykehusene på Helgeland. Strategien for å innarbeide dette som en etablert «sannhet» er åpenbar, og vitner om fravær av bedre og mer slagkraftige argumenter i sykehussaken. Som ordførere skal både undertegnede og Waage være forsiktige med å vikle oss inn i detaljerte medisinske diskusjoner og argumenter, som lett gjennomskues som mer vikarierende argumenter for mer navlebeskuende ønsker for egen kommune.

Et eksempel på vikarierende argumentasjon er når Waage påstår at et fremtidig stort sykehus må ligge i Mo i Rana, fordi dette i dag er sykehuset med størst fagmiljø, og det «eneste sykehuset med alle akuttfunksjoner». Med dette mener Waage nok at Rana sykehus har ortopedifunksjonen for Helgeland. Helgelandssykehuset har vært profilert som ett sykehus siden foretaket ble etablert. Det har foregått en betydelig funksjonsfordeling sykehusavdelingene imellom, slik at ingen av dagens sykehus alene kan skilte med en fullstendig oppgaveportefølje. Rana sykehus har ganske riktig ortopedifunksjonen for Helgeland, mens Sandnessjøen eksempelvis har øre-nese-hals, og Mosjøen sykehus har urologi. Dette er resultat av en styrt utvikling internt i sykehuset, og ikke et utsag av befolkningens behov for sykehustjenester ved det enkelte sykehus. En styrt funksjonsfordeling sykehusene imellom er etter undertegnedes mening ubrukelig som argument når det gjelder vurdering av hvor et framtidig akuttsykehus på Helgeland skal plasseres. Både Sandnessjøen og Mo i Rana er sykehus med fullverdig akuttberedskap og traumemottak, og kompetansen knyttet til disse funksjonene er tilnærmet lik ved begge enhetene.

Sannheten er faktisk at sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana er tilnærmet like store når det gjelder fagmiljø. Eksempelvis er det så godt som ingen forskjell i antall leger ansatt ved sykehusene i de to byene. Ferske tall fra Heleglandssykehuset viser imidlertid at hovedvekten av pasientoppholdene i 2018 faktisk var ved Sandnessjøen sykehus. Sykehuset i Sandnessjøen behandlet altså flest somatiske pasienter av alle tre sykehusene på Helgeland. Helgelandssykehusets egne tall viser at sykehuset i Sandnessjøen har over 40 000 av Helgelandssykehuset totale pasientopphold i 2018. Rana sykehus hadde knappe 36 000 pasientopphold samme år.

Ser man på den totale pasientkontakten samlet for Sandnessjøen og Mosjøen, er denne på nesten 70 000 pasientkontakter. Dette viser at det totale antall pasientopphold ved sykehusene sør for Korgfjellet altså er dobbelt så stor som det sykehuset i Rana kan vise til.  Dette bør etter undertegnedes mening ha betydning når man ser på en framtidig plassering av et stort sykehus på Helgeland, da sykehusplasseringen på Helgeland bør tilpasses pasientenes behov. Desidert flest pasienter benytter i dag sykehustjenester sør for Korgfjellet. Et framtidig sykehus bør derfor ha beliggenhet sentralt på Helgeland. Sandnessjøen sykehus er altså det største av alle tre sykehusene når det gjelder antall pasientbehandlinger, som faktisk er sykehusenes fremste og viktigste oppgave.

Fødeavdelingen i Sandnessjøen er den nest største i Nordland med sine 317 fødsler i 2018, kun fødeavdelingen i Bodø er større. I tillegg administrerer sykehuset i Sandnessjøen fødestua i Brønnøysund, med 22 fødsler i 2018. Dette gir 339 fødsler for fødeavdelingen i Sandnessjøen i 2018. Fødeavdelingen i Mo i Rana hadde 284 fødsler i 2018, altså 55 færre enn i Sandnessjøen, eller nesten 20 prosent færre fødsler i 2018. En flytting av fødeavdelingen på Helgeland helt nord i regionen, vil altså ha negative konsekvenser for majoriteten av de fødende på Helgeland. Dette bør være et viktig argument for plassering av det store sykehuset sør for Korgfjellet, men fødsler er som kjent ikke verdiget vekt i den foreløpige rapporten til «ressursgruppa», som vurderer Mo i Rana som den beste lokaliseringen for framtidens Helgelandssykehus.

Med disse tallene tilgjengelig er det vanskelig å forstå Geir Waages påstand om at sykehuset i Rana har det største sykehuset med det største fagmiljøet, og at dette skal være et argument for et framtidig akuttsykehus best plasseres i Mo i Rana. Tvert om, tall som viser faktisk pasientkontakt underbygger hvor feil det vil være for den totale befolkningen på Helgeland å plassere et sykehus helt nord i en region med store avstander samt geografiske og klimatiske utfordringer. Et sykehus for hele Helgeland må plasseres på en lokalisasjon tilgjengelig for hele den befolkningen sykehuset faktisk skal betjene. Mo i Rana er ikke denne lokalisasjonen.

Bård Anders Langø

Ordfører Alstahaug kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags