Den eneste seieren sørsiden har oppnådd, er nedbygging av tilbudene på Nord-Helgeland

Bonden Ivar Tomas Høgset fra Røvassdalen skriver i leserbrevet at han håper styret i Helse Nord ser galskapen og velger bort en løsning som vil bidra til fraflytting og nedbygging av hele Helgeland.

Bonden Ivar Tomas Høgset fra Røvassdalen skriver i leserbrevet at han håper styret i Helse Nord ser galskapen og velger bort en løsning som vil bidra til fraflytting og nedbygging av hele Helgeland. Foto:

Av
DEL

Leserbrev Samling eller splittelse på Helgeland?

Bare noen betraktninger omkring sykehusstruktur fra en bonde i en dal på Helgeland. Bosatt i en utkant i Rana...

"Den beste løsningen" eller kompromiss?

Det er innlysende at det ikke er mulig å gjøre alle til lags i denne saken. Alle sider hevder at de kjemper for "den beste løsningen", og refererer til forskjellige utredninger, høringssvar og eksperter, som dokumentasjon for sin egen sannhet. Hadde det eksistert bare én sannhet, ville ikke saken vært noe problem. Sannheten er derimot at en beslutning om ny sykehusstruktur baserer seg på mange faktorer, som ikke alle drar i samme retning. Om man kun skulle basere seg på best rekrutteringsmuligheter, ville ett sykehus i Rana være beste løsning. Om man kun baserer seg på korteste gjennomsnittlige reisevei, ville Bjerka vært beste løsning for ett sykehus. Om man kun baserer seg på sterke fagmiljøer, ville ett sykehus være bedre enn to. Om man kun baserer seg på kortest mulig reisevei for flest mulig på Helgeland, vil to sykehus være bedre enn ett. Dersom man kun tar hensyn til én av disse faktorene, er det enkelt å trekke en konklusjon, og definere den som sannhet. Slik er det dessverre ikke.

Innstillingen til styret fra adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir er et kompromiss, som i størst mulig grad vil ta hensyn til ALLE disse faktorene, inkludert geografi og værforhold. Innholdet i innstillingen trenger jeg ikke underbygge, den er godt dokumentert, men det er likevel oppsiktsvekkende å se hvordan fremtredende politikere og talsmenn fra kommuner sør for Korgfjellet tyr til regelrett løgn om hva innstillingen går ut på, for å presse gjennom sin foretrukne løsning. Når den vedtatte innstillingen fra HSYKs styre attpåtil innebærer et dårligere tilbud for folk flest på Helgeland, enn vi har i dag (inkludert befolkningen sør for Korgfjellet), blir saken desto mer uforståelig. Den eneste (foreløpige) seieren sørsiden har oppnådd, er nedbygging av tilbudene på Nord-Helgeland. At man er villig til å påføre egen befolkning en reduksjon i helsetjenester, for å påføre naboen et tap, er for meg det største paradokset i denne saken.

Samarbeid?

I flere debattinnlegg, både fra sørsiden og nordsiden, oppfordres det til samarbeid på Helgeland. Forskjellen ligger i at i alle fall majoriteten på nordsiden kjemper for et kompromiss, som gir bedre tjenester til ALLE. Dette er en invitasjon til samarbeid. Sørsiden kjemper for en løsning som tilsynelatende gir bedre tjenester til kanskje 15-20% av befolkningen, men som i praksis vil gi et redusert tilbud til ALLE i svært mange år etter implementering. Deres oppfatning av samarbeid, er at alle skal stille seg bak DERES løsning. Jeg har vanskelig for å se hvordan dette er en form for samarbeid. Spesielt når eneste "gevinst" er nedbygging av tilbudet på Nord-Helgeland.

Når man ser debatten som har utspilt seg så langt, er det svært vanskelig å forestille seg en løsning som hele Helgeland kan stille seg bak. Derfor håper jeg Helse Nord og i siste instans statsråden, ser galskapen, og velger bort en løsning som vil bidra til fraflytting og nedbygging av Hele Helgeland, for ikke å snakke om en splittet befolkning i generasjoner.


Ivar Tomas Storrødvann Høgset,
bonde og helgelending, Røvassdalen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags