Det er ingen tvil om at Rana er stor på industri, men det er et fakta at sjøbasert virksomhet står for en like stor del av verdiskapningen

Av
DEL

LeserbrevSvar til Forslag til uttalelse om sykehusprosjektet i sluttfasen: – Det er ikke bæreevne for ett stort fellessykehus

Noen punktvise svar til innlegget.

Og jeg ser sør Helgeland under et og tar utgangspunkt i at hovedsykehuset plasseres i Sandnessjøen. Nå er jeg snekker av yrke og har desverre ikke tid til å sitte hjemme og finne kilder som underbygger alt jeg skriver så det meste er tatt ut av det jeg har lest i media, fått med meg gjennom styremøtene etc.

* Det er ingen tvil om at Rana er stor på industri, men det er et fakta at sjøbasert virksomhet står for en like stor del av verdiskapningen. Det aller meste av denne virksomheten ligger i sør og er vel og den virksomheten sammen med landbruket som er mest risikoutsatt. Man har og Slipen Mekaniske og Aker i Sandnessjøen som begge er store aktører for å ikke nevne industrien i Mosjøen

* Når det gjelder batteriproduksjon er det snart å tenke at denne nok er mer et skalkeskjul for å få satt opp vindmøller og vil falle i fisk når dette er landet. Men jeg håper at den blir etablert og at dere får de 2500 arbeidsplassene denne vil gi. Men å basere seg på ting som fremstår som i bestefall/kan hende gir liten mening

* Om det er økonomisk bæreevne eller ei har jeg ikke rette kunnskapen til å avgjøre. Men jeg vil minne om at det har fremkommet forklaringer på kostnadene (styremøte Helgelandssykehuset) og hvordan de ved renovering/påbygg ikke nødvendigvis slår ut etter de kostnads fremstillingene som et gjort. Det pekes og på at uansett sykehus kan dettevære en økonomisk felle slik at bærekraften ofte kan bli bedre ved at man bygger nytt. Bygger man nytt vil man og ha de pengene som ville hvert nødvendig for å oppgradere bygningsmassen på Mo for selv om dere absolutt bør ha et utvidet dms kan det neppe være snakk om samme summene som hvis dere skulle ha hatt hoved sykehuset dit.

* Når det gjelder resultatet ved Sandnessjøen sykehus er det sikkert riktig at det er det sykehuset av de 3 som har bidratt med størst underskudd. Men hva er så grunnen til det? Jo jeg kan tenke meg at det har sammenheng med tilførte budsjetter og type pasienter. Det kan jo best tas frem ved at kirurgisk avdeling ved begge sykehusene har omtrent samme antall senger og pasienter. Allikevel er det ved Mo nesten dobbelt så mange sykepleiere og helsefagarbeidere PR seng som det er i Sandnessjøen. Det sier seg da selv at man med nær halvparten av ansatte burde sitte igjen med mere her en på Mo når kassalappen skrives ut.

* Jeg har sett og lest argumentasjonen i disse rapportene men har på ingen måte sett det dokumentert, hvis noe er dokumentert er det vel at Sandnessjøen Sykehus rekrutterer bedre en Mo. Det gjør vel forøvrig Mosjøen og.

* Tilbud innen helsefag har vi og. Iløpet av et par år har vi nok og garantert Sykepleier utdanning ellers vet jeg ikke så mye mere men man trenger ikke sykehus for å utdanne folk innen økonomi og IKT.

* Ved annen plassering av Hoved Sykehuset vil det og selvsagt bli forandring i prehospitale tjenester

* Å prøve seg på at brua er for dårlig er et så dårlig skudd at jeg føler jeg blir flau på Mo sine vegner. Det har siden før sommeren pågått utbedringsarbeider på helgelandsbrua og jeg vil anbefale at dere henter inn en statusrapport før dere presenterer dette punktet. Sist idag var en tunnel inn til Mo stengt grunnet ulykke. Dette skal selvsagt ikke brukes som argumenter hverken av den ene eller den andre. Husker ikke hvor om det var ressursgruppa eller en av de andre utallige rapportene som slo fast at hverken helgelandsbrua eller bustalia var til noe hinder

* Jeg er sikker på at Helse Nord vil greie å fatte sin egen beslutning uavhengig av hva dere mener de mister av legimitet. Jeg greier å snu den rundt og skal vi prate kjøttvekt er jo det være i miste legimitet til sør en til nord.

* Ledelsen i Helgelandssykehuset har lagt frem en tilrådning som er stikk i strid med hva fagmiljøene og ressurs gruppas rapport anbefaler

Så er det sånn at jeg finner det merkelig at deres varaordfører stiller seg bak tilrådningen til fylkesrådet for 5 minutter senere lese at Waage står i Rana Blad og sier at det er uaktuelt at Rana ikke skal ha det største. Slik jeg fikk med meg fylkes rådets innstilling så sa vel den det største til Sandnessjøen og det minste til Mo? Med det største til Mo vet vi alle at et lite i Sandnessjøen vil bli spist opp over tid. Det samme kan skjermede det lille plassert på Mo men jeg betviler det da i det tilfellet så vil kjøttvekta deres for engangs skyld være legitim.

Jon-Kåre Olufsen,
uavhengig, Sandnessjøen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags