Det går ikke an å sette passeren midt i et fylke/distrikt og si at her skal det bygges et sykehus

Av

Å bygge et sykehus på Tovåsen er for å si det mildt “høl i høve”, skriver Snorre Petersen

DEL

Leserbrev Akuttsykehus på Helgeland Hadde ikke tenkt å engasjere meg så mye i sykehusstriden, men når jeg ser at fylkesrådet vil avspise Rana med et lite akuttsykehus føler jeg at jeg må ta pennen fatt.

Ved forrige sykehusstrid på Helgeland ble jeg av Mo Industripark engasjert for å sjekke ut om hvordan det var med beredskap og akuttsykehus i nærheten av store industristeder i landet. Jeg tok kontakt med de største industriarbeidsplassene som bl.a. var Herøya Industripark i Porsgrunn og Borregaard i Sarpsborg.

I Herøya er det i dag 80 bedrifter med ca. 2.500 ansatte og i Mo industripark 110 bedrifter med ca. 2.350 ansatte.

Begge industriparkene har store industri- og vedlikeholdsbedrifter mens Borregaard er noe mindre i denne sammenheng. Resultatet av forespørselen til Herøya og Borregaard ble følgende: Daværende sikkerhets- og miljøsjef på Herøya sa at dersom et større akuttsykehus lå lengre enn 15 minutters kjøring fra industriparken, ville de kreve at sykehuset ble etablert i Porsgrunn.

Nå var dette imidlertid ikke aktuelt etter som det store akuttsykehuset som lå i Skien i avstand bare lå 7 minutter med bil fra Porsgrunn.

Hos Borregaard var dette heller ikke noe aktuelt tema etter som en fra taket på bedriften kunne se sykehusloddpipa i Fredrikstad.

Nå er det riktignok bygget et nytt sykehus på Kalnes, men avstanden til Borregaard er omtrent den samme. Dette viser hvor viktig ledelsen i de da to største industristeder mente et stort akuttsykehus måtte ligge i forhold til bedriftene. I Rana har vi tre store smelteverk i Mo Industripark.

Alle tre driver et fantastisk godt HMS-arbeide, men skulle det først skje et uhell er det ikke usannsynlig at dette ville kunne få store konsekvenser for både bedrift og ansatte. På bakgrunn av dette er det vanskelig å forstå at et stort akuttsykehus skulle kunne plasseres i Sandnessjøen med omegn ( hvor nå det enn skulle være) som overhode ikke kan sammenliknes med Rana med hensyn på industrivirksomhet.

Så et apropos til beliggenhet. Dersom en skulle praktisere at det største akuttsykehuset måtte ligge sentrert midt i et fylke, burde mange fylkessykehus vært flyttet. Telemark fylkessykehus burde i stedet for å ligge i Skien vært plassert i Seljord som er et tettsted med 1430 innbyggere.Buskerud fylkessykehus burde i stedet for å ligge i Drammen vært plassert i Nesbyen som er et tettsted med 2141 innbyggere.Hedmark fylkessykehus burde i stedet for å ligge i Lillehammer vært plassert i Rendalen som er et tettsted med 1827 innbyggere.

Slik kan en fortsette langs hele norgeskartet til de tidligere/nåværende fylker som Aust- og Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Nord-Trøndelag osv. Det går ikke an å sette passeren midt i et fylke/distrikt og si at her skal det bygges et sykehus.Det er en hel del andre og viktigere ting en må ta hensyn til når en skal ta vare på innbyggernes helsetilbud.

Å bygge et sykehus på Tovåsen er for å si det mildt “høl i høve”. Nå har både en ekstern ekspertgruppe og administrasjonen i Helgelandssykehuset fremlagt vel begrunnete forslag til plassering av et stort akuttsykehus, og dette bør både Nordland fylkesting og Helse Nord ha som retningslinje når det skal vedtas organisering av helsetjenestene på Helgeland.

Snorre Petersen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken