Det har vært riktig å få så mange som mulig til å stå sammen om at lokalisering til Rana er en svært dårlig løsning

Sykehuset i Sandnessjøen.

Sykehuset i Sandnessjøen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSover Alstahaug og Leirfjord?

For oss som ønsker at det nye Helgelandssykehuset skal legges til Leirfjord eller Alstahaug har den senere tids avislesing vært trist og urovekkende, og er bakgrunnen for spørsmålet i overskriften.

Vefsn arbeider målbevisst og forbilledlig for å presentere seg som den beste lokalisering. Kommunen har presentert ulike tomtealternativ og gitt varsel til grunneierne.

Likedan har kommunen fått utarbeidet en undersøkelse som dokumenterer stor pasientlekkasje sørover dersom Rana skulle bli valgt. Likedan har undersøkelsen gitt positivt svar på at denne lekkasje vil bli vesentlig mindre dersom Vefsn skulle bli valgt.

Vi er nokså sikre på at dersom Vefsn ble byttet ut med Leirfjord/Alstahaug ville man fått samme svar – særlig når planene om bedret og hurtigere veiforbindelse mellom Sandnessjøen og Brønnøysund blir realisert.

Vi registrerer også at kommunen legger betydelige ressurser i arbeidet med å få sykehuset lokalisert til seg gjennom bl.a. å ha ansatt egen nærings- og samfunnsutvikler med særlig ansvar for å jobbe med sykehusspørsmålet.

Rana kjører målbevisst på sitt spor – en to-sykehusløsning. Kommunen ser helt bort fra at faglige råd er helt klare på at ett sykehus på Helgeland er den eneste bærekraftige løsning.

Kommunen gir skinn av å tenke på Helgelands befolkning og lefler nokså åpenbart med Brønnøysund for å få støtte for sitt syn derfra.

Kommunen bebuder å fremlegge rapporter som støtter sitt syn, og legger tydeligvis store ressurser for å vinne frem. Vi registrerer at kommunen var godt representert under årets Arendalsuke hvor så godt som hele det politiske Norge var til stede. Man behøver ikke være den kvasseste kniven i skuffa for å tippe at sykehus og flyplass var på agendaen når kommunen hadde sine møter/samtaler.

Her har de andre kommunene på Helgeland mye å lære av storebror – målbevisst og langsiktig lobbyvirksomhet på ulike arenaer.

Det har vært riktig å få så mange som mulig til å stå sammen om at lokalisering til Rana er en svært dårlig løsning.

Men nå er det på tide for både Leirfjord og Alstahaug å presentere sine alternativer med så stor tyngde som mulig.

Den nedsatte ressursgruppa skal gi svar på to spørsmål:

  • Ett eller to sykehus
  • Lokalisering

Disse svar skal gis i 2019 og det er derfor ikke tid å miste.

Gjennom den rapport vi fikk utarbeidet av Asplan Viak ble det presentert to ulike alternativer – vest for Toven i Leirfjord og Radåsmyra i Sandnessjøen. Å bygge nytt idrettsanlegg til erstatning for eksisterende blir for bagateller å regne i forhold gevinst med å få nytt sykehus.

Nå må kommunene komme ut av dvalen og snarest mulig hver for seg finpusse sine argumenter på hvorfor man mener sitt alternativ er det beste.

Det er itjno som kjem te sæ sjøl

Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus med omegn

Hanne Benedikte Wiig, Bjørn Helge Hansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags