Ett stort akuttsykehus vingeklipper hverken Rana eller Nord-Norge

Espen Isaksen

Espen Isaksen Foto:

Av

Rana mister slett ikke 580 arbeidsplasser dersom det legges et stort akuttsykehus sentralt plassert på Helgeland, slik Sollie og Furunes argumenterer med, skriver Espen Isaksen i MON.

DEL

LeserbrevKonstituert direktør Anita Sollie og prosjektleder Knut S. Brinchmann i Rana Utviklingsselskap mener det ikke er greit å karakterisere en del argumenter for tosykehusmodellen som propaganda. I utgangspunktet er jeg selvfølgelig helt enig i det. Dette skriver de i leserinnlegg både i Rana Blad og i Helgelendingen 28.8.18.

Definisjonen på ordet propaganda i Store Norske Leksikon er; «Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre». Når Jan Erik Furunes i saksframlegget til Kommunestyret i Rana skriver følgende: «Vingeklippes Rana så vingeklippes hele landsdelen og nordnorsk verdiskaping, lojalitet og samarbeid vil forvitre», er det en måte å uttrykke seg på som rører ved Ranas innbyggere sine følelser og tanker.

Som innbygger ville jeg også latt meg både berøre og bevege hvis en høyt profilert leder i kommunen hadde påstått det samme om kommunen jeg bor i. Påstanden underbygges ikke med faktaopplysninger, noe som gjør denne retorikken alvorlig. Derfor mener jeg fortsatt at mye av argumentasjonen fra Furunes, Sollie m.fl. fra Rana i sykehusdebatten er propaganda.

Selvfølgelig vingeklippes ikke hele Nord-Norge dersom det blir ett stort akuttsykehus sentralt plassert på Helgeland. Det vil derimot mest sannsynlig løfte regionen Helgeland (som Rana er en del av) til nye høyder. Dette evner verken Furunes eller Sollie å se i sykehusdebatten. I stedet argumenterer de gjentatte ganger for hvilke konsekvenser det får for Rana-samfunnet dersom sykehuset der legges ned. Furunes er klok nok til å vite at retorikken som brukes i store deler av saksframlegget, og i kronikker om sykehussaken for øvrig, ikke er med på å bedre samarbeidsklimaet om de store utviklingsprosjektene på Helgeland vi i utgangspunktet skal dra sammen for å realisere, som f.eks. sykehus.

Med Rana kommune sitt store innbyggertall vil det med et stort akuttsykehus sentralt på Helgeland ligge til rette for en DMS på Mo med en vesentlig størrelse, kanskje over 300 arbeidsplasser? Hit vil kronikerne, stadig flere eldre og andre fra Rana-regionen dra for daglige og ukentlige helsetjenester. På lik linje med innbyggerne på Sør-Helgeland som må dra til et nytt DMS som allerede er vedtatt skal bygges i Brønnøysund. Spesialistene som skal jobbe på DMS-ene ambulerer fra det store sykehuset med det store fagmiljøet. Sånn er DMS-ene tiltenkt å fungere, og kun slik kan de fungere som tiltenkt. Rana mister slett ikke 580 arbeidsplasser dersom det legges et stort akuttsykehus sentralt plassert på Helgeland slik Sollie og Furunes argumenterer med. Dessuten vil det også være mulig å pendle til et stort akuttsykehus med beliggenhet sentralt på Helgeland.

Fagmiljøet og flertallet av befolkninga på Helgeland er av den oppfatninga at et stort akuttsykehus er den eneste riktige sykehusstrukturen på Helgeland. Dette vil samle Helgeland, og gi alle Helgelendingene et tilnærmet likt helsetilbud. Heldigvis skal verken Sollie, Furunes, Brinchmann eller jeg avgjøre endelig sykehusstruktur på Helgeland. Den avgjørelsen vil bli tatt av folk som er opptatt av å gi oss Helgelendinger et best mulig helsetilbud, noe jeg har full tillit til de vil basere sine beslutninger på!

Espen Isaksen, samfunns- og næringsutvikler i Mosjøen og omegn næringsselskap KF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags