Hadde Sykehusbygg HF og Helse Nord ment at det var politikk som skulle styre ressursgruppas arbeid hadde de oppnevnt Løvdahl, Langø, Haugland og Waage som deltakere i ressursgruppa

Helgelandssykehuset 2025. Mo i Rana er valgt.
Bård Anders Langø, ordfører i Alstadhaug

Helgelandssykehuset 2025. Mo i Rana er valgt. Bård Anders Langø, ordfører i Alstadhaug Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvor stort pasientgrunnlag må et sykehus ha for at spesialisert helsepersonell vil søke seg dit?
Hva utenom arbeidsplassen skal til for at tilflyttere skal trives i en kommune?
Er personer med politikk og politisk spill som sitt fagfelt bedre til å gjøre helsefaglige vurderinger enn personer med høy kompetanse i helsefaget?
 

Interessante vurderinger fra overlege Anders B. Mjelle i et innlegg i Rana Blad den 10. januar – vurderinger til ettertanke for alle som er opptatt av framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Merker meg blant annet at Mjelle går ut med tanker flere har gjort seg underveis i sykehusstriden. Nemlig det at vi er ca. 78.000 innbyggere i region Helgeland. Med ett sykehus på Helgeland i fremtiden vil det - for å si det forenklet – ikke være nok pasienter som har det som sitt sykehus til at det blir attraktivt nok for spesialisert helsepersonell å søke seg til det nye Helgelandssykehuset.

Som Mjelle helt korrekt påpeker har man selv i storbyen Bodø store utfordringer ved Nordlandssykehuset med å rekruttere spesialisert helsepersonell som jobber fast der over tid. Korttidsvikarer synes det i Bodø som på Helgeland å være greit å rekruttere.

Mjelle har også med det gode poenget i sitt innlegg at når ett stort framtidig sykehus på Helgeland i seg selv ikke gjør det attraktivt for spesialisert helsepersonell å søke seg til det sykehuset, kan et attraktivt bomiljø kompensere for det og gjøre at helsepersonell likevel i en viss grad søker seg til ett framtidig helgelandssykehus?

Så er da 100.000-kronersspørsmålet: Hva er det som innvirker på at innflyttere til en kommune vil synes at bomiljøet er slik at de vil trives med å bo der? Jeg sitter ikke med noe fasitsvar på det, men kanskje burde ressursgruppa når den skal vurdere høringsinnspillene til sin første rapport undersøke dette nærmere. Her finnes både fagfolk og miljøer i dette landet som har god greide på slikt, og som kan bidra med faglig gode vurderinger til ressursgruppa.

Til slutt er jeg helt enig med Mjelle i at uthengingen av den uavhengige og nøytrale ressursgruppa er en skivebom. Jeg tror hverken ordfører Jann-Arne Løvdahl (Vefsn), ordfører Bård Anders Langø (Alstahaug), ordfører Ivan Haugland (Leirfjord) eller for den del ordfører Geir Waage (Rana), har noen bedre faglig innsikt i sykehusdrift enn medlemmene i ressursgruppa, og tror heller aldri de vil komme dit.

De nevnte helgelandsordførerne har politikk og politisk spill som sitt fagområde. Hadde Sykehusbygg HF og Helse Nord ment at det var politikk som skulle styre ressursgruppas arbeide hadde de oppnevnt Løvdahl, Langø, Haugland og Waage som deltakere i ressursgruppa. At de til ressursgruppa hentet helsefaglig høyt kompetente personer med tilholdssted utenfor Helgeland, var nettopp for at ikke politikk og distriktspolitiske hensyn på Helgeland, men derimot helsefaglig baserte vurderinger, skulle være styrende for ressursgruppa. Når enkelte personer med sitt fagfelt i politisk spill frakjenner deltakerne i ressursgruppa en hver helsefaglig kompetanse og helsefaglig vurderingsevne, er det ikke bare surrealistisk, men også en arroganse og ignoranse man sjelden opplever.

Helt til slutt må nevnes at jeg har ingen verv i Rana Høyre, og deltar ikke i partipolitisk arbeid. Det jeg skriver om sykehussaken står helt for egen regning, og kan derfor hverken brukes mot eller tas til inntekt for Rana Høyre.


Gustav Arne Nyborg

Samfunnsinteressert

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags