Har du glemt historikken, Marit Ulriksen?

- Mitt mål har uansett vært ett felles sykehus, plassert sentralt på Helgeland, og i følge kartet er det sør for Korgfjellet, "innaførr" brua, skriver Hanne Dyveke Søttar i dette leserbrevet. Foto: Rune Pedersen

- Mitt mål har uansett vært ett felles sykehus, plassert sentralt på Helgeland, og i følge kartet er det sør for Korgfjellet, "innaførr" brua, skriver Hanne Dyveke Søttar i dette leserbrevet. Foto: Rune Pedersen

Av
DEL

Leserbrev Redaktøren i Rana Blad har torsdag kveld skrevet en leder der hun mener at "Å hilse hjem på bakgrunn av bostedsadresse er et privilegium ansatterepresentanter og andre lekfolk kan tillate seg."
Dette basert på vedtaket som styret i Helgelandssykehuset gjorde torsdag; ETT sykehus for Helgeland, i Sandnessjøen.

Da lurer jeg på; hva har Marit Ulriksen lest seg opp på, når det gjelder sykehusstruktur og debatten rundt Helgeland?
Har hun ellers kunnskap om hva det vil si å sitte i ett styre?

Da ressursgruppens forslag ble lagt frem i desember 2018 spådde mange "krig" på Helgeland, og det har det blitt, ihvertfall verbalt sett.
Men, da høringen på den første rapporten var over var det levert 136 høringssvar fra 111 forskjellige høringsinnstanser.
Som det står i oversikten fra Helgelandssykehuset, oppsummering av høringssvarene; minst 75 av disse 111 støttet forslaget om ETT sykehus på Helgeland.
- Den norske legeforening anbefalte ETT sykehus.
- Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin ved Norges arktiske universitet anbefalte ETT sykehus.
- Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), både UNN-direktørenes ledergruppe og den akuttmedisinske klinikken ved UNN anbefalte ETT sykehus, noen eksempler fra fagmiljøene...
Naturlig nok var det uenigheter om lokasjon; Mo i Rana, Sandnessjøen eller Mosjøen, men fellesnevneren var ETT felles sykehus på Helgeland.

20 av høringssvarene ønsket to likeverdige sykehus, i Mo i Rana og Sandnessjøen. Et alternativ som ble avvist av Stortinget tidligere.

Ressursgruppen anbefalte også at sykehuset ble lagt til en by, noe som senere har blitt utvidet til "omegn", maks 20 min kjøring fra byens rådhus. Har alle byer i Norge sykehus? Svaret er nei! Hva med Halden, Hamar, Gjøvik, Fredrikstad, Kristiansund, Alta, Stjørdal, Steinkjer, Elverum etc, de har IKKE eget sykehus etter 2025.

Som jeg sa i mitt innlegg på Stortinget på tirsdag:
Ved å bygge ett nytt felles sykehus sentralt på Helgeland vil alle på Helgeland få et godt og likeverdig tilbud.
Pasientene får det bedre ved å samle alle funksjoner under ett tak.
Rekrutteringen blir enklere til ett større felles fagmiljø.
Folk på Helgeland fortjener et like godt sykehustilbud som resten av landet.
Og, nå har vi endelig muligheten til å realisere ett felles sykehus, ett sykehus som kan utvikles og håndtere mer enn hva dagens tre sykehus gjør.

Jeg har lest meg opp på to-modellen, ikke mist på grunn av Senterpartiets forslag på Stortinget. Og, jeg lurer på; hvem vil jobbe her, med så små fagmiljøer? Hvilke leger vil jobbe her, med "planlagte" utfordringer? Hvor skal vi hente de ansatte fra? En av grunnene for ETT felles sykehus er jo å skape fagmiljø som tiltrekker fagfolk, ikke bare de som ikke får jobb på større sykehus. Jeg vil ha ett A-sykehus, ikke to B/C/D-sykehus når det gjelder kvalifikasjoner; jeg vil være trygg!
Vi fortjener ETT sykehus til det beste for pasienter, pårørende og ansatte, i den rekkefølgen!

Uansett, jeg blir skikkelig lei meg når redaktøren i Rana Blad ikke har mer tiltro til styremedlemmer enn at de stemmer for å "sende en hilsen hjem". Som mangeårig, både styremedlem og styreleder i diverse selskaper syns jeg dette er miskreditt for de som faktisk gjør en jobb, i alle typer av styrer, offentlige og private.
Som styremedlem har du ett ansvar, du forvalter noe på vegne av noen.
Hvis man da konkluderer med at det er "bostedsadressen" som avgjør hvordan du skjøtter ditt ansvar, hvem vil da forvalte alle slags styrer, på vegne av oss?
Har man like stor miskreditt til alle styremedlemmer i dette landet, eller gjelder det kun Helgelandssykehuset?

Ja, personlig er jeg uenig i lokasjonen i vedtaket, mitt ønske var, og er Holandsvika. Men, hvis resultatet til slutt blir Sandnessjøen, så får jeg prøve å leve med det, den konklusjonen tas av andre.

Mitt mål har uansett vært ett felles sykehus, plassert sentralt på Helgeland, og i følge kartet er det sør for Korgfjellet, "innaførr" brua.
I den forbindelse; tusen, tusen takk til Tone Hauge som fikk med seg nok folk slik at protokolltilførselen om Mosjøen blir hørt på, det er gull verdt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags