Isaksen har satt seg over ressursgruppa og foretaksstyret, og han har svaret klart hvis de ikke følger hans konklusjoner. Da skal han gjøre prosessen til en farse

Espen Isaksen

Espen Isaksen Foto:

Av

Mitt råd til Espen Isaksen er enkelt og bør være godt kjent: Du skal ha samme krav til deg sjøl som du har forventning til andre, om at utredninger og vedtak møtes med forståelse, skriver Trond Ørjan Møllersen.

DEL

LeserbrevEspen Isaksen, samfunns- og næringsutvikler i Mosjøen og omegn næringsselskap, har en lang artikkel i helgelandsavisene (Rana Blad 10/10) som eg sammenfatter slik:

Alt «tyder på at ressursgruppa skal foreslå ett stort akuttsykehus på Helgeland med sentral plassering … Dersom rapporten konkluderer med et stort akuttsykehus på Mo … vil det på et faglig grunnlag være svært overraskende … Vi er klar over enkeltpersoner i HSYKs lederstab sin personlige relasjon til prosjektleder i Sykehusbygg … Selv styret i HSYK og de fleste ansatte på Helgelandssykehuset har ikke denne kunnskapen, innsikten og forståelsen hva som foregår … Det kan … bli en farse der vi får en bekreftelse for antagelsene i dette innlegget ... Jeg føler meg … sikker på at kloke mennesker som (7 Rana-navn) også innerst inne vil ha forståelse for et slikt vedtak».

Espen Isaksen forutsetter at sentral plassering på Helgeland er «sør for Korgfjellet», og han har nylig framsnakka Leirfjord (Leland) som lokalitet.

Det Isaksen ikke nevner er at Helgelandssykehuset sjøl gjennomfører en bærekraftsanalyse. Den skal gi svar på hvor stor investering helseforetaket kan tåle og må dermed ta forutsetninger om framtidige inntekter og kostnader. Det er ikke utenkelig at denne utredninga konkluderer med at Helgelandssykehuset ikke har bærekraft til å investere i ett nytt akuttsjukehus.

Det eineste sikre vi veit om Ressursgruppas konklusjoner er at de ikke vil anbefale at det fortsatt blir tre avdelinga. Ellers vektlegger de rekruttering, desentrale tilbud og prehospitale tjenesta. Hvis helseforetaket ikke har bærekraft til å bygge ett nytt akuttsjukehus ligger det i kortan at foretaket vil finne en veg der den eine avdelinga erstattes av «desentrale tilbud».

Men Espen Isaksen har satt seg over Ressursgruppa og foretaksstyret, og han har svaret klart hvis de ikke følger hans konklusjoner. Da skal han gjøre prosessen til en farse. Da skal han kringkaste hva som er «hele bildet» og hans antakelsa om og innsikt i «hva som foregår». Kanskje forventer han å bli invitert til foretaksstyret for å mane fram sin stor sannhet.

Mitt råd til Espen Isaksen er enkelt og bør være godt kjent: Du skal ha samme krav til deg sjøl som du har forventning til andre, om at utredninger og vedtak møtes med forståelse.

Trond Ørjan Møllersen

samfunnsdebattant

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags