Nei, Isaksen, du slår selv sprekker i visjonen om ett, stort sykehus på aksen

Av

Bjørg Stemland med tilsvar til Espen Isaksen.

DEL

LeserbrevFEIL SYKEHUSKONKLUSJON

I et debattinnlegg i RB mandag 9. september, «Sykehusutredningen nærmer seg slutten», skriver Espen Isaksen bl.a.:

«I dag er det i stor grad Sandnessjøen som er Sør-Helgelendingene sitt lokalsykehus. Dersom målene med DMS lykkes, som vi selvfølgelig håper på, vil pasientmassen til et akuttsykehus i Sandnessjøen minske betraktelig».

Et DMS i Brønnøysund vil altså, etter Isaksens mening, etter hvert tappe Sandnessjøen for så mange polikliniske pasienter at sykehuset vil bli skadelidende. Det vil etter hans syn ikke være «bærekraftig» å satse på et akuttsykehus i Sandnessjøen i framtida, samtidig som man beholder et akuttsykehus på Mo.

Isaksen vil legge ett, stort sykehus på «aksen» Mosjøen - Sandnessjøen. La oss tenke oss at man plasserer dette ene sykehuset i Holandsvika. Dette sykehuset vil da måtte forsyne tre DMS med spesialister, ett på Mo, ett i Sandnessjøen og ett i Brønnøysund. Og hvordan går det da med pasientgrunnlaget for det store sykehuset i Holandsvika?

Det er jo flott for pasientene å få tilbud om en slik desentral, poliklinisk tjeneste, men hvor tok i så fall hensikten med det store sykehuset veien? Det polikliniske pasientgrunnlaget for sykehuset ville stort sett være begrenset til Vefsn med omegn.

Vi er jo blitt tutet ørene fulle av hvor fantastisk det skal bli med ett, stort sykehus, der alle spesialiteter skal samles under ett tak, der faglighet og faglig samarbeid skal stå i høysetet, og der fagteamene skal være beredt til innsats når akuttsituasjoner inntrer. Men hva skjer når de spesialistene som man har behov for i akutte situasjoner, befinner seg på veien, på Mo eller et annet sted? Tenker man seg et sykehus på størrelse med St. Olav? Hvor mange spesialister med ULIKE typer kompetanse og spesialister med SAMME kompetanse mener man det nye sykehuset skal romme??

Og i vår tid - ikke minst siden svært mange spesialister er kvinner - vil da ambulerende virksomhet av denne type være spesielt rekrutterende??? Tror man virkelig det?

Nei, Isaksen, du slår selv sprekker i visjonen om ett, stort sykehus på aksen. Jeg kan ikke se vitsen med å bygge et rådyrt sykehus der spesialistene stort sett må glimre med sitt fravær.

Bjørg Stemland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags